Almen sergent Hæren 1

Mekaniker til 1. Panseringeniørkompagni


Mekaniker til 1. Panseringeniørkompagni

Er du mekaniker og savner du nye udfordringer? Så er 1. Panseringeniørkompagni arbejdspladsen for dig.

Kan du få tingene til at virke, både i felten og på værkstedet? Vil du arbejde med et bredt udvalg af maskiner, mandskabsvogne, lastbiler mv.? Vil du videreuddannes i det faglige spor, men samtidig i felten? Så er stillingen som mekaniker i 1. Panseringeniørkompagni noget for dig!
Om os
1. Panseringeniørkompagni (1 PNIGKMP) består af to stående pansrede ingeniørdelinger, en panserparksektion, samt en kommandodeling. Kompagniet er et selvstændigt kompagni under 1. Panseringeniørbataljon, der indgår i 1. Brigade. Vi uddanner, træner og indsætter pansrede kampingeniører på alle kamppladser i rammen af reaktionskampgrupper, brigader eller internationale operationer.

Vi er kendetegnet ved et stærkt fællesskab og et godt sammenhold blandt alle personelgrupper. Nihil Impossibile Est (intet er umuligt) er kompagniets motto og søges efterlevet i det daglige. Dette betyder dog ikke, at vi tror vi kan det hele. Derimod er alle medarbejdere præget af stor ydmyghed og stolthed over at være en del af 1 PNIGKMP.
Korpsånd, stolthed og stærkt sammenhold på tværs af graderne.
Om stillingen
Vedligeholdelsesektionen består af 4 mand; én oversergent og tre konstabler, fordelt på fagområderne motor og våben. Som mekaniker i kommandodelingens vedligeholdelsessektion, vil du få stor indflydelse på din hverdag. Kompagniet er afhængigt af vores køretøjer, så du vil få et stort ansvar for, at holde vognparken kørende.

Som motormekaniker, vil du komme til at reparere køretøjer i alle størrelser, dvs. personvogne, lastvogne, påhængsvogne, pansrede mandskabsvogne samt vores panserbroer og minerydningskøretøjer der er baseret på Leopard 1 undervognen. I sektionen lægger vi stor vægt på en uformel omgangstone, og "værkstedshumor" er naturligt for os, ligesom de sociale relationer dyrkes både i, og udenfor arbejdstiden.
Samtidig vil du være med til at holdningspræge og uddanne kompagniets øvrige soldater indenfor brugervedligeholdelse, forbyggende vedligeholdelse og brug af værktøj mv.
Om dig
Vi ansætter på en blanding af faglige og menneskelige kompetencer, og de vægter næsten lige meget. For at komme i betragtning skal du dog være i besiddelse af svendebrev som mekaniker til motor (automekaniker, lastvognsmekaniker, landbrugsmaskinemekaniker).
Hvis du er den vi mangler har du følgende menneskelige egenskaber: teamwork, faglighed, fleksibilitet og er beslutsom.
Din fysiske form er vigtig for os, og da vi også deltager i operative aktiviteter, skal du kunne honorere de gældende fysiske basiskrav for forsvaret.

Det er ønskeligt at du har gennemført en af Forsvarets basisuddannelser, men dette er ikke et krav. Såfremt du ikke har, skal du være indstillet på at indgå en uddannelsesaftale mhp. erhvervelse af disse nødvendige uddannelser.
Af øvrige kompetencer er det ønskeligt, at du allerede har kørekort til kategori B, C og E.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglig konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef; kaptajn Rune Rossen på telefon: 72 82 81 01.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Stillingen er til besættelse snarest herefter. For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket "søg den ledige stilling".
Du opfordres til at medsende kopi af din seneste FOKUS bedømmelse. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet er Forsvarets Center for Ingeniør- og CBRN- tjeneste og hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.

Regimentet består af en stab, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og har derudover årligt knap 10.000 elevmanddage med kursister fra alle våbenarter og værn. Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.03.2019

Indrykningsdato

29.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent