Hæren 06

SAGSBEHANDLER TIL G7 UDDANNNELSESSEKTIONEN I HÆRKOMMANDOEN


SAGSBEHANDLER TIL G7 UDDANNNELSESSEKTIONEN I HÆRKOMMANDOEN

Brænder du for uddannelsesområdet, og vil du være med til at udvikle relevant og effektiv uddannelse i Hæren, så er stillingen som sagsbehandler ved G7 i Hærkommandoen sikkert noget for dig.

Har du gode analytiske evner samt et godt helhedsperspektiv, og er du god til at samarbejde, så har du muligheden for at blive en del af et engageret team med en udfordrende og dynamisk hverdag.
Om os
Den nye Hærkommandos væsentligste opgave er at opstille og uddanne landmilitære bidrag til både indsættelse og beredskab. G7 uddannelsessektionen vil skabe de bedst mulige betingelser for uddannelse i Hæren. G7 består af tre elementer med hovedopgaver inden for uddannelse af enkeltmand, enheder og internationalt samarbejde.

Enkeltmandsuddannelseselementet løser blandt andet opgaver i relation til uddannelse af enkeltmand fra Hærens basisuddannelse, kompetenceuddannelser for enkeltpersoner i Hæren, efteruddannelse, uddannelse af personel til støtte for Politiet og kursusvirksomhed i udlandet.
Om stillingen
Du vil indgå som sagsbehandler i Enkeltmandselementet, hvor dine hovedopgaver vil være at varetage niveau II ansvaret for Hærens basis-, reaktions- og funktionsuddannelse samt efteruddannelse i Hæren. Du vil blive ansvarlig for udvikling, koordinering og kontrol af uddannelsesdokumentation, -direktiver og -bestemmelser.

Du vil opleve et dynamisk miljø med varierende opgaver, hvor du får brug for hurtigt at kunne sætte dig ind i nye sagsområder, behandle problemstillinger og bringe nye idéer i spil, samt omsætte din sagsbehandling til briefinger, baggrundsnotater og orienteringer af foresatte.

Du vil skulle arbejde selvstændigt inden for dine sagsområder, men i dagligdagen vil du også skulle samarbejde med øvrige sektioner i Hærkommandoen og med ressourcepersoner ved Hærens myndigheder. Du vil blive en del af et miljø, hvor der bliver lagt vægt på personlig udvikling og udvikling af dine faglige kompetencer.

Samarbejde, kvalitet og rettidighed er nøgleordene for det daglige arbejde. Til gengæld kan du forvente en stor grad af frihed under ansvar. Der er mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdstiden, herunder lejlighedsvise hjemmearbejdsdage ved behov.

Der kan forventes en vis rejseaktivitet af en til to dages varighed - primært nationalt og i relation til uddannelses- og kontrolbesøg.
Om dig
Du er kaptajn eller major (M322), der har gennemført VUT-I/L eller ækvivalerende uddannelse. Du har tjenesteerfaring som næstkommanderende eller underafdelingschef med kendskab til planlægning af uddannelse i Hæren. Derudover er det ønskeligt, at du har forrettet tjeneste på bataljons- eller brigadeniveauet og har missions erfaring.

Du besidder en høj grad af omstillingsparathed og fleksibilitet, da vi har en varierende og dynamisk hverdag. Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder, behandle problemstillinger og bringe nye idéer i spil.

Du kan forvente en stor grad af frihed inden for de tildelte sagsområder, og dette stiller krav til en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen. Du skal ud fra et kort rammedirektiv selv kunne strukturere det daglige arbejde.

Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner – både på dansk og engelsk samt kendskab MS Office. Du er udadvendt, en holdspiller og har samarbejdsevne til at kunne begå dig på alle niveauer i Hæren. Du er helhedsorienteret, omhyggelig, og har fokus på at overholde terminer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Der vil være mulighed for at forhandle tillæg jf. gældende regler, samt mulighed for at gennemføre videreuddannelse efter nærmere aftale med sektionschefen.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte fg. chef G7 major Lise Nybæk, på tlf.: 41 32 04 82 eller på FKO-H-G702@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Ole Johnny Frederiksen ved Forsvarets personalestyrelse på tlf: 3266 5150.

Ansøgningsfristen er den 24. februar 2019. Samtaler planlægges gennemført i Karup snarest herefter.
Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM HÆRKOMMANDOEN
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næstkommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

29.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent