Overlæge til Flyvemedicinsk Center ved Forsvarets Sanitetskommando


Overlæge til Flyvemedicinsk Center ved Forsvarets Sanitetskommando

Kunne du tænke dig at være en del af et team af ”verdens hurtigste læger”?

Kunne du tænke dig en anderledes og spændende hverdag i en militær stilling som overlæge ved et af Forsvarets fem infirmerier? En fuldtidsstilling som overlæge ved Infirmeri Sydjylland, Forsvarets Flyvemedicinske Center på Flyvestation Skrydstrup er ledig og ønskes besat snarest muligt.
Om os
Forsvarets Sanitetskommando (FSK) er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Infirmeri Sydjylland og Forsvarets Flyvemedicinske Center er placeret på Flyvestation Skrydstrup ved Vojens og er sammen med de 4 øvrige infirmerier den kliniske del af Forsvarets Sanitetskommando. Der er derfor mulighed for faglig og ledelsesmæssig sparring med kolleger i hele landet. Staben i Forsvarets Sanitetskommando støtter i forhold til de administrative og logistiske opgaver i hverdagen.

Infirmeri Sydjylland er Forsvarets Center for flyvemedicinsk og flyvefysiologisk virke og en væsentlig bidragsyder til Flyvevåbnets operative virksomhed. Infirmeriet leverer også læge- og tandlægeydelser samt andre sundhedsydelser til værnepligtige og Forsvarets faste personel i tæt dialog med de militære myndigheder. Infirmeriet understøtter Forsvarets operative enheder ved løbende udsendelser af personel og sundhedsvurderinger af Forsvarets medarbejdere i forhold til de opgaver, de løser. Infirmeriets øvrige medarbejdere har forskellige sundhedsfaglige uddannelser som tandlæge, tandplejer, klinikassistent, sygeplejerske samt personale med en militær sundhedsfaglig uddannelse. Der samarbejdes desuden med fysioterapeuter og træningsvejledere for at understøtte Forsvarets koncept for Militær Fysisk Træning.
Om stillingen
Vi tilbyder et spændende job i dynamiske omgivelser og med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Efter- og videreuddannelse er en integreret del af Forsvarets kultur og kan omfatte såvel civil som militær kompetenceudvikling. Kurserne kan både være nationale og internationale.

Eksempelvis gennemføres regelmæssigt flyvemedicinske uddannelser, uddannelser i militærmedicinske fag ved en af NATO’s skoler og ledelseskurser i rammen af Forsvarsakademiet.

Jobrotation er et vigtigt redskab i kompetenceudvikling, og du vil senere kunne søge stillinger med et andet jobindhold eller, hvis du vurderes egnet, søge en karriere med et større ledelsesmæssigt indhold. Der vil i så fald være mulighed for at gennemføre strategiske studier ved Forsvarsakademiet.

Du kommer til at arbejde i et militært miljø med at gennemføre helbredsvurderinger bestemt af medarbejdernes funktion blandt andet alle typer af flyvemedicinske undersøgelser samt helbredsvurderinger før og efter medarbejdernes deltagelse i nationale og internationale operationer. En del af din kontakt med infirmeriets ”kunder” vil være rådgivning i form af direkte dialog med enkeltpersoner og i form af undervisning af Forsvarets medarbejdere.

Der er en forventning til dig om, at du aktivt bidrager med supervision og faglig vejledning af de øvrige medarbejdere ved infirmeriet. Du kan ligeledes få ansvar for dele af infirmeriets administrative, undervisnings- og ledelsesmæssige opgaver. Endelig er der mulighed for at repræsentere Forsvaret i nationale og internationale arbejdsgrupper.

En vigtig del af stillingsindholdet er varetagelse af funktionen som operativ overlæge ved Forsvarets udsendte enheder fra de tre værn. Overlægerne fra Skrydstrup udsendes overvejende til Flyvevåbnets missioner. Denne del af tjenesten planlægges som omgangstjeneste mellem overlæger i hele Forsvaret. Planlægningsgrundlaget er løbende deltagelse i Forsvarets uddannelses- og øvelsesaktiviteter herunder deltagelse i operativ flyvning i Flyvevåbnets flytyper, såfremt man kan opfylde de helbredsmæssige krav hertil. Endvidere 3 måneders udsendelse hvert andet år.
Om dig
Du har speciallægeautorisation i et for Forsvaret relevant speciale. Tidligere uddannelse som reservelæge i Forsvaret er ønskelig, men det er ikke et krav, idet denne uddannelse kan gennemføres efter ansættelse.

Du er fagligt engageret, nytænkende, kan bevare overblikket i pressede situationer, har mod på at prøve nye udfordringer og kan samarbejde på tværs af faggrænser i et militært miljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Lægekorps med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige tjenestested er på Flyvestation Skrydstrup.

Ansættelsen sker på individuel kontrakt. Lønnen forhandles efter kvalifikationer og vil ligge inden for rammen 740.000 - 750.000 kr. årligt. Hertil kommer et arbejdsgiverfinansieret pensionsbidrag på 17,1%.

Ansøgere, der i forvejen er ansat på tjenestemandsvilkår i Forsvaret, vil ved stillingsskifte inden for funktionsniveauet kunne bevare denne ansættelsesform i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

Såfremt der er tale om et højere hovedfunktionsniveau, vil ansættelsen som hovedregel ske på individuel kontrakt. Den enkelte medarbejder kan dog efter Forsvarsministeriets konkrete og individuelle vurdering få mulighed for at bevare tjenestemandsansættelsen i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan opfylde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger, kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Hvis du ønsker at deltage i operativ flyvning med F-16, kræves der en supplerende flyvemedicinsk godkendelse.

I vurderingen af din ansøgning vil der vil blive lagt vægt på uddannelse og erfaring indenfor de syv rolle- og kompetenceområder: 1. medicinsk ekspert, 2. kommunikator, 3. samarbejder, 4. organisator/leder/administrator, 5. sundhedsfremmer, 6. akademiker og 7. professionel.

Kontakt og ansøgning
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som pdf-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, stiles ansøgningen til Dronningen.
.
Ansøgere, der i forvejen er tjenestemænd, bedes vedlægge en bedømmelse efter Tjenestemandslovens § 8, stk. 1. Bedømmelsen bør omfatte de forhold, der er beskrevet i Finansministeriets Bekendtgørelse af 2/2 1977 om forfremmelsesnævn i staten.

Ansøgningsfristen er den 18. marts 2019. Samtaler planlægges afholdt i uge 13.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Infirmeri Sydjylland overlæge i Skrydstrup, Ole Voldum-Clausen på telefon 7281 8151 eller mobil 2087 3796.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 - OLG/OTLG/ODLG

Ansøgningsfrist

18.03.2019

Indrykningsdato

29.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent