Maskiningeniører med stor interesse indenfor miljø og ny skibsteknologi


Maskiningeniører med stor interesse indenfor miljø og ny skibsteknologi

Brænder du for miljøet og vil du være med til at sikre at Forsvarets skibe også bidrager til at sikre vores miljø? Kunne du tænke dig at være en del af et team på 25 specialister, der arbejder i et spændende, uformelt fagligt og bredt funderet miljø? Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i Ballerup søger lige nu 2 ingeniører indenfor skibsteknologi, der ønsker at arbejde med maskinteknik på specialistniveau som teknisk sagsbehandler.
Om os
Skibsteknologisektionen er det teknologiske kompetencecenter i Kapacitetsdivision Maritim (KAMA), som er overordnet ansvarlig for alle Forsvarets maritime kapaciteter. Herunder en omkostningseffektiv drift af de sejlende enheder og maritime systemer, samt tilrettelæggelse og gennemførelse af eftersyn, anskaffelses- og modifikationsprojekter.

Skibsteknologisektionen arbejder med alt fra anskaffelse af nye enheder, samt tilpasning og ombygning - og i sidste ende, afhændelse og udfasning af eksisterende enheder for Søværnet, Marinehjemmeværnet og Kystredningstjenesten. Endvidere rådgiver vi om fagtekniske forhold i forbindelse med planlægning af kommende aktiviteter og styring af kapaciteter.
Om stillingen
Som teknisk sagsbehandler i skibsteknologisektionen vil du blive tilknyttet maskinelementet, der varetager alle maskintekniske systemer. Du vil indgå i et team af specialister, der består af ingeniører, maskinmestre, overværkmestre og officerer, og hvor sparring og fordybelse fylder meget i en travl hverdag.
Du vil være specialisten, der primært løser og følger den komplette opgave proces, og yder teknisk support indenfor en række maskintekniske områder.

Vi søger en teknisk sagsbehandler til at varetage opgaver indenfor følgende områder (mærke TK09)

• Støttesystemer for fremdrivnings- og hjælpemaskineri
• Ballastsystemer
• Kran og Davit systemer samt øvrige fast installerede hejsemidler
• Lastvand og afløb og VVS systemer
• Helikopter håndteringssystemer
• Øvrige opgaver indenfor maskinelementets og sektionens ansvarsområde

Samt en teknisk sagsbehandler til at varetage opgaver indenfor følgende område (mærke TK10)

• Fastinstallerede brandslukningssystemer
• Pneumatiksystemer
• Hydrauliksystemer
• Affalds og spildevandshåndtering
• Emissioner
• Generel maskinudrustning
• Øvrige opgaver indenfor maskinelementets og sektionens ansvarsområde

Fælles for begge stillinger:
• Udarbejdelse af specifikationer og specificering af diverse myndigheds krav (DNV-GL, Søfartsstyrelsens etc.) og militære krav.
• Efterlevelse af relevante klassifikationsselskaber og myndigheders designkrav, interne og nationale konstruktionsstandarder, STANAG m.v.
• Planlægning og koordinering af testforløb.
• Projektopfølgning ved underleverandører og værfter.
• Vurdering og godkendelse af dokumentation.
• Ledelse af delprojekter i forbindelse med materielanskaffelser og modifikationer

Du skal påregne rejseaktivitet, da opgaverne ofte løses på Forsvarets egne værksteder, hos underleverandører i ind- og udland samt direkte ved brugerne. Samlet set anslås det til 20-30 rejsedage årligt.

Vi lægger vægt på at udvikle den enkeltes potentiale. Vi har en travl, spændende og velfungerende hverdag med fokus på det gode arbejdsmiljø. Arbejdstiden er 37 timer/uge inkl. frokostpause.
Om dig
Du er uddannet ingeniør. Hvis du er nyuddannet, vil vi justere opgaverne, således at der er et godt match mellem din faglighed og udvikling.

Som teknisk sagsbehandler er det vigtigt, at du:
• Er faglig stærk og har et bredt kendskab til maskintekniske systemer fra den maritime branche.
• Besidder en bred teknologisk forståelse og praktisk formåen, herunder evnen til at løse opgaver såvel selvstændigt som i samarbejde med andre.
• Har gode kommunikations evner såvel i tale som på skrift på dansk og engelsk samt en udadvendt personlighed, da du vil være i dialog med mange mennesker i løbet af dagen.
• Er en proaktiv og positiv engageret medspiller, som med fleksibilitet og åbenhed vil være medvirkende til, at sikre et godt samarbejde med såvel kolleger, eksterne leverandører og samarbejdspartnere.
Ansættelsesvilkår
Som ingeniør bliver du ansat og aflønnet efter den gældende overenskomst mellem finansministeriet og akademikere i staten, basistrin 4 - 8. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle et pensionsgivende kvalifikationstillæg. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, og at du kan opretholde sikkerhedsgodkendelse under hele dit ansættelsesforhold.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte leder af maskinelementet Martin Deist tlf.: 72 81 54 88 eller mobil 25 41 52 69 eller sektionschef René Rasmussen telefon 72 81 54 81 eller mobil 25 41 52 27.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Annette Karlsen på telefon 72 81 91 70.

Ansøgningsfrist er den 17. februar 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 10 og 11. Stillingen er til besættelse 1. maj eller snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv. Husk at notere hvilken stilling du søger (mærke TK09 eller TK10)

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

28.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent