Hæren 06

Militær faglig lærer til Hærens Sergentskole - genopslag


Militær faglig lærer til Hærens Sergentskole

Om os
Hærens Sergentskole uddanner sergenter, oversergenter og seniorsergenter til alle våbenarter i Hæren. Herunder uddannes endvidere sergenter som et led i officersaspirantuddannelsen, samt den grundlæggende sergentuddannelse for kommende sprogofficerer.

Den grundlæggende sergentuddannelse uddanner kommende befalingsmænd til Hærens enheder. Dette gør vi gennem grundlæggende føreruddannelse, pædagogisk uddannelse, instruktørvirke og ledelsesuddannelse.

Hærens Sergentskole vil være førende indenfor praktisk ledelse og læring, samt være en spændende og udfordrende arbejdsplads, der er præget af korpsånd og stolthed.

Hærens Sergentskole har fokus på tre hovedstrategier:
- Effektiv kompetenceudvikling af kursister og elever
- Kompetente og engagerede medarbejdere
- Attraktiv arbejdsplads.
Om stillingen
Du indgår i et lærerteam ved en af elevdelingerne i Grundlæggende Sergentuddannelse. Det er et attraktivt og udfordrende job med masser af udviklingsmuligheder i stærkt samspil sammen med engagerede kolleger og en ambitiøs ledergruppe, som ønsker at hjælpe dig godt i gang.

Du virker som lærer i de fag der indgår i delingens uddannelse. Sammen med holdføreren og delingens øvrige lærere, tilrettelægger og gennemfører du den daglige tjeneste, samt skyde- og øvelsesperioderne. Du er desuden intern censor i forbindelse med eksamener.

Som lærer deltager du i den løbende revision og udvikling af fagplaner, uddannelseshjælpemidler og diverse timeprøver samt eksamensopgaver.

Herudover medvirker du til, at præge eleverne som soldater og kommende mellemledere. Din erfaring som seniorsergent sætter dig i stand til, at overtage holdførerens opgaver når dette er nødvendigt. Derudover indgår du i vagtposten ved Varde Garnison.
Om dig
Du er seniorsergent med en bred erfaring som mellemleder i forsvaret, ligesom du har stor undervisningserfaring. Du er fortrolig med IT, og kan anvende dette i relevante undervisningssituationer.

Du forstår, at du er en rollemodel for eleverne. Du er udadvendt og går forrest i alle situationer og din entusiasme for Forsvaret brænder tydeligt igennem.

Du har en professionel tilgang til jobbet og besidder gode samarbejdsevner på alle niveauer. Du har desuden gode kommunikative evner.

Vi ser gerne, at du har erhvervet videregående kompetencer som skydelærer, infanterist og leder. Desuden ser vi gerne, at du har erfaring som køreassistent.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for den grundlæggende sergentuddannelse major; Henrik Frick Kirkegaard, telefon: 42 95 75 60.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent; John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Vi indkalder løbende til ansættelsessamtaler på denne / disse ledige lærer stillinger. Stillingen vil herefter være til besættelse snarest muligt. Ansøgning sendes via link i højre side.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HÆRENS SERGENTSKOLE
Hærens Sergentskole uddanner alle Hærens fremtidige mellemledere og ledere.
Hærens Sergentskole uddanner Hærens befalingsmænd, og derudover uddanner skolen sergenter til de forskellige officersgrunduddannelser.

Skolen er en selvstændig enhed under Forsvarsakademiet, og består af Den Grundlæggende Sergentuddannelse, Officersgrunduddannelsen, Videreuddannelsen for mellemledere, en stab og støttefunktioner til uddannelserne.
Hærens Sergentskoles fælles motivation er at uddanne dygtige befalingsmænd til Hæren og Forsvaret, der lever op til Hærens Befalingsmænds Kerneværdier.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

28.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent