Sagsbehandler Uddannelse


Sagsbehandler Uddannelse

Kan du lide at arbejde med uddannelse og ønsker at prøve det på strategisk niveau?
Syntes du det komplekse i at arbejde med både frivillige og ansatte lyder spændende?
Kan du forestille dig at forene de to ved at arbejde i Hjemmeværnskommandoen?
Om os
Uddannelsesafdelingen er organisatorisk forankret i Hjemmeværnsstabens Operationsdivision i Vordingborg, som også vil blive dit faste tjenestested. Ud over Uddannelsesafdelingen består Operationsdivisionen ligeledes af Operationsafdelingen og et Garnisionsstøtteelement.

Uddannelsesafdelingen er en ny afdeling i Hjemmeværnsstaben, og består af elementer fra den oprindelige Operations- og Uddannelsesafdeling og Center for Stabiliseringsindsatser. Afdelingen består af elleve medarbejdere og en chef, der alle arbejder tæt sammen omkring løsning af afdelingens mange opgaver. Afdelingens primære opgaver er, at være Hjemmeværnets strategiske sagsbehandler indenfor uddannelse og samtænkning, samt varetage sagsbehandlingen af en række samarbejdsaftaler med fire internationale strategiske samarbejdspartnere. Derudover indgår afdelingen i løsningen af stabens øvrige opgaver.
Om stillingen
Uddannelsesområdet i Hjemmeværnet er et omfattende og udfordrende område, som stiller store krav til sagsbehandleren og dennes evne til at arbejde og navigere i et komplekst miljø. Stillingen er en sagsbehandlerstilling, hvor du indgår i Uddannelsesafdelingens arbejde for at afdække muligheder og konsekvenser, opsætte mål, direktivgive samt følge op. Den endelige opgaveportefølje vil blive fastlagt, når den rette kandidat er valgt, men følgende opgaver ses som udgangspunkt placeret ved dig:

- Delområder af uddannelsesområdet.
- Deltagelse i Rigspolitiets Arbejdsgruppe Uddannelse og Øvelser.
- Uddannelseskoordination med Hjemmeværnsskolen og Landsdelsregionerne.
- Sagsbehandling af øvrige opgaver ved staben ad hoc, herunder at indgå i diverse øvrige arbejdsgrupper og fora.
- Udarbejdelse af input til årsprogram og årsberetning.
- Lærer på kald ved Hjemmeværnsskolen.

Stillingen kræver, at du kan bevare overblikket og balancere i et drifts- og udviklingsperspektiv. Desuden vil dine opgaver i udpræget grad kræve detailindsigt og tværfaglig koordination.

I stillingen er det dig som selvstændigt varetager sagsbehandlingen af dine opgaver. Du er ansvarlig for, at alle nødvendige processer i f.m. direktivgivning til underlagte myndigheder, herunder koordinering såvel internt som eksternt er overholdt, og du er ligeledes ansvarlig for, at al øvrig kommunikation gennemføres.

Som led i dit arbejde i en værnsfælles styrelse, skal du sikkert og kompetent kunne agere i en stab og anvende de dertil knyttede stabsprocedurer og værktøjer.

Vi tilbyder et spændende, alsidigt og udfordrende job, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling. Vores virksomhedskultur er præget af en uformel, men respektfuld omgang med hinanden, hvor vi ønsker at skabe arbejdsglæde og sammenhængskraft.
Der er i stillingen mulighed for at indgå aftale om påbegyndelse og gennemførelse af relevant uddannelse, herunder Master i Militære Studier ved Forsvarsakademiet. Dette følger naturligt den normale ansøgningsproces.
Om dig
Du er udnævnt kaptajn/kaptajnløjtnant M321, gerne med nuværende eller tidligere erfaring fra lignende stillinger.

Du har en rimelig bred baggrund, herunder gerne erfaring i brugen af stabsstøtte platforme som Demars/SAP og KESDH.

Du er god til at kommunikere både i skrift og tale og er fortrolig med at kommunikere på engelsk i skrift og tale. Du har sans for detaljerne, er god til at strukturere og koordinere arbejdsprocesser. Du er opsøgende, vedholdende og ansvarsbevidst samt er en holdspiller i forhold til den fælles opgaveløsning.

Du magter nye vekslende opgaver og problemstillinger, der kræver overblik. Du kan samarbejde på flere niveauer og med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere. Et indgående kendskab til Hjemmeværnets generelle struktur, virkemåde og vilkår er en ubetinget fordel. Du kan arbejde med frihed under ansvar.

Det er ønskeligt, at du har erfaring fra udsendelse i internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Henrik Sørensen på telefon 728 20055, mobil 22 74 52 08 eller kaptajn Rolf Arne Bjergren Windfeld på telefon 728 20056, mobil 91 32 61 31

Spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår rettes til FPS HR-konsulent Martin Robert Fyrstenberg på telefon 728 19176.

Ansøgningsfrist er 17. februar 2019 og ansættelsessamtaler forventelig i uge 9/10. Stillingen er pt. ubesat og ønskes besat snarest muligt.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed, og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation, og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.
HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af personel og enheder, herunder løsning af militære opgaver for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, afdelinger og divisioner har til huse på Vordingborg Kaserne.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

25.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent