Hæren 06

Våbenmekaniker (konstabel) til 2. Panseringeniørkompagni


Våbenmekaniker (konstabel) til 2. Panseringeniørkompagni

Kan du få tingene til at virke, både i felten og på værkstedet? Vil du arbejde med et bredt udvalg af håndvåben og ingeniørmateriel? Vil du videreuddannes i det faglige spor, men samtidig i felten? Så er stillingen som mekaniker ved 2. Panseringeniørkompagni måske noget for dig!
Om os
2. Panseringeniørkompagni består af to stående ingeniørdelinger, en kommandodeling og et panseret park element (Panserbrovogne og minerydningskøretøjer). Kompagniet (KMP) indgår som en selvstændigt underafdeling under 1. Panseringeniørbataljon ved Ingeniørregimentet. Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i rammen af brigaden, reaktionskampgrupper eller internationale operationer.

Vi har udsendt soldater til alle missioner i nyere tid, og har været med i alle bredskaber, samt leveret soldater til nationale opgaver.

Vi arbejder målrettet mod at skabe et socialt og fagligt stærkt sammenhold. Vi leverer støtten ”første gang, hver gang” i alle sammenhænge.

Kompagniet er tidligere kendt som ”2. Mekaniserede Ingeniørkompagni”.
Se i øvrigt vores facebook side: 2PNIGKMP (2. Panseringeniørkompagni).
Om stillingen
Sektionen består af 5 mand; én oversergent og fire konstabler, fordelt på fagområderne motor, våben og elektronik. Som våbenmekaniker i kommandodelingens vedligeholdelsessektion, vil du få stor indflydelse på din hverdag. Kompagniet er afhængigt af vores materiel, så du vil få et stort ansvar for, at vi kan løse vores opgaver - sammen!

Som våbenmekaniker, vil du komme til at reparere materiel i alle kategorier, fra tunge maskingeværer, dyssekanoner, geværer, pistoler mv. I sektionen lægger vi stor vægt på en uformel omgangstone, og værkstedshumor er naturligt for os, ligesom de sociale relationer dyrkes både i, og udenfor arbejdstiden.
Samtidig vil du være med til at holdningspræge og uddanne kompagniets øvrige soldater indenfor brugervedligeholdelse, forbyggende vedligeholdelse og brug af værktøj mv.
Om dig
Vi ansætter på en blanding af faglige og menneskelige kompetencer, og de vægter næsten lige meget.
Du har gennemført din militære grunduddannelse og er du ikke allerede uddannet våbenmekaniker, kan du komme i betragtning til stillingen, hvis du har svendebrev som; smed, kleinsmed, værktøjsmager, industrimekaniker, finmekaniker eller lignede.

Din fysiske form er vigtig for os, og da vi også deltager i operative aktiviteter, skal du kunne honorere de gældende fysiske basiskrav for forsvaret.

Hvis du er den vi mangler har du følgende menneskelige egenskaber: teamwork, faglighed, fleksibilitet, beslutsom og har en høj grad af selvstændighed.

Af øvrige kompetencer er det ønskeligt at du kørekort til kategori B, C og E.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er klassificeret som en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om de mulige stillinger, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef; kaptajn Lars Kristensen på telefon: 72 82 82 01, eller sergent; S.K. Johansen på telefon 41 38 56 05 eller oversergent A.B. Madsen på telefon: 29 88 06 28.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Du kan søge stillingen via nedenstående link senest den 28. februar 2019. Vi afholder samtaler løbende. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet er Forsvarets Center for Ingeniør- og CBRN- tjeneste og hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.

Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af en stab, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og har derudover årligt knap 10.000 elevmanddage med kursister fra alle våbenarter og værn. Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

28.02.2019

Indrykningsdato

25.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent