Direktør til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse


Direktør til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Forsvarsministeriet søger en direktør til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse i Hjørring. Vores direktør er strategisk tænkende, har forretningstalent og kan sikre kundeorienterede leverancer, effektivisere, udvikle og motivere chefer og medarbejdere.
Om os
Regnskabsstyrelsen varetager som shared service center alle regnskabsmæssige opgaver samt flere administrative opgaver på tværs af Forsvarsministeriets koncern.
Det samlede ministerområde er en kompleks statslig koncern med en udpræget variation i opgaveansvar, mere end 20.000 ansatte og med en samlet bevilling på mere end 20 mia. kr. Den regnskabsmæssige kompleksitet er derfor en naturlig konsekvens af rammerne for koncernen.
Om stillingen
Du bliver overordnet ansvarlig for Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse. Herudover bliver du en del af koncernledelsen, som er det øverste tværgående beslutningsorgan for ministerområdets strategiske prioriteringer, initiativer, investeringer samt større programmer og projekter. Du refererer direkte til departementschefen.

I tæt dialog med chefer, samarbejdsudvalg, departementet og kunder skal du bidrage konstruktivt til udvikling, drift og tilpasning af Regnskabsstyrelsen og dens leverancer.
Du skal sikre, at Regnskabsstyrelsen:
- understøtter den koncernfælles mission og vision gennem en professionel, helhedsorienteret og sikker varetagelse af kerneopgaverne samt ved et konstant fokus på løbende optimering og ressourcestyring.
- varetager ansvaret for den samlede regnskabsvirksomhed for koncernen og sikrer overholdelse af forvaltningsregler. Det indebærer fokus på risikominimering og kontrolregimer.
- varetager ansvaret for at udvikle og implementere de nødvendige regnskabsrelaterede modeller og principper for koncernen, der er afstemt med lovgivningen og samfundets krav.
- bidrager til udvikling og implementering af koncernfælles løsninger, og tager ansvaret for en endnu højere regnskabsfaglig professionalisering.
- løser kerneopgaverne gennem en struktureret og systematisk procestilgang, og dermed understøtter en optimeret og effektiv ressourceudnyttelse i hele koncernen med et øget fokus på service.
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau, gerne kombineret med en baggrund som statsautoriseret revisor. Du har desuden cheferfaring og kan dokumentere gode ledelsesmæssige resultater.

Du har god forretningsforståelse og erfaring med komplekse regnskabsmæssige problemstillinger, kontrolmiljøer og modeller, risikoafdækning og økonomistyring. Det en fordel, at du har forståelse for de politiske vilkår og beslutningsprocesser.

Du kan drive forandringsprocesser og udvikle på styrelsens og koncernens administrative processer, og du kan etablere frugtbare samarbejdsrelationer og opbygge solide netværk. Du er en dygtig kommunikator, som evner at formidle retning og strategi samt sikre effektivitet og kvalitet i leverancer og processer.

Som person er du tillidsvækkende og troværdig med en positiv og konstruktiv tilgang til både kollegaer og opgaveløsning, der bygger på en naturlig autoritet.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejdet med dine kolleger og medarbejdere.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for, at ansættelsen kan ske på åremål.

Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriets koncern og det daglige tjenestested er i Hjørring.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Kontakt og ansøgning
Har du lyst til at høre mere om stillingen kan du rette henvendelse til koncernøkonomidirektør Mads Kvist Eriksen på telefon 72 81 00 05 eller til departementschef Thomas Ahrenkiel, på telefon 40 13 33 21. Har du spørgsmål til ansøgning, løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Nezi Olgun på telefon 32 66 57 92.

Du bedes søge stillingen via linket. Ansøgningsfrist er den 25. februar 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter, og ansættelse er i udgangspunktet den 1. april 2019. Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med rekrutteringsprocessen kan indgå en test.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTRIETS REGNSKABSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager og sikrer den samlede regnskabsvirksomhed i koncernen. Opgaverne spænder vidt – fra betaling af regninger, bogføring og lønadministration, til udvikling af regnskabsmodeller og regnskabssystemer. Det er samtidig vores opgave at bidrage og understøtte den løbende forretningsmæssige udvikling i koncernen. Som sparringspartner lægger vi vægt på at skabe værdi og sikkerhed i alt, hvad vi gør.

Vi er beliggende i Hjørring og beskæftiger ca. 220 medarbejdere primært med civil baggrund. Vi arbejder ud fra en kundevendt vinkel, hvor vi stræber efter at gøre det nemt og sikkert at være kunde hos os, og samtidig evner at dække kundens behov.
Som arbejdsplads har vi fokus på helhedsforståelse, medarbejderinvolvering og samarbejde på tværs i organisationen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C400

Ansøgningsfrist

25.02.2019

Indrykningsdato

25.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent