Søværnet 04

Faglærer og sagsbehandler indenfor luftkrigsførelse (AAW) til Center for Taktik


Faglærer og sagsbehandler indenfor luftkrigsførelse (AAW) til Center for Taktik

Er du kaptajnløjtnant med gode pædagogiske evner og erfaring fra sejlende tjeneste? Så har du her muligheden for et udviklende job, hvor du får ansvaret for sagsbehandling og uddannelser indenfor Anti-Air-Warfare (AAW).
Om os
Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter, med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse. Vores hovedopgave er at uddanne og bidrage til træning af Søværnets besætninger og vore primære kursusdeltagere i denne forbindelse er KI- og KU stampersonel, vagtchefer og taktiske officerer.

TAC er organisatorisk et fagcenter, som pr. 1. januar 2019 blev tilknyttet Søværnets 2. Eskadre. Vi er beliggende i Frederikshavn. Find os også på Facebook.
Om stillingen
Du vil komme til at indgå i Faggruppe Anti-Air-Warfare under Uddannelsessektionen.

Faggruppens hovedopgaver er at undervise i opbygning af luftbillede, samt taktik i forbindelse med forsvar mod fly og missiler. Desuden underviser faggruppen i elektronisk krigsførelse. Ud over dig består faggruppen af to øvrige faglærere samt en faggruppeleder.

Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar. Der er udpræget mulighed for at planlægge din egen arbejdstid, hvilket gør det lettere at få hverdagen til at hænge sammen, også selv om du ikke bor i Nordjylland. Endvidere er der mulighed for udlån til de sejlende enheder i perioder, hvis det er dit ønske. En stor del af opgaveløsningen på TAC er tværgående med bidrag fra flere faggrupper, hvilket kræver gode samarbejdsevner og helhedsorientering

Som faglærer og sagsbehandler i AAW vil du være TAC primære underviser inden for skibets egenbeskyttelse imod fly og missiler i tæt samarbejde med faggruppe våbentaktik. Du får det primære ansvar for AAW undervisning til kommende officerer og vil her indgå i et samarbejde omkring kursuslederfunktionen, der varetages i fællesskab med de øvrige faggrupper.

Udover egentlige uddannelser på TAC foregår en del af undervisningsaktiviteterne som søtræning (sea-riding), hvor TAC personel medsejler på enhederne for at støtte enhedsuddannelsen ombord, som en del af forberedelserne før gennemførsel af træning ved Neustadt og DOST. Her vil du få en central opgave i forhold til mentorering af ASMD-kæden ombord.

Planlægning af søtræning sker i tæt samarbejde med den enkelte medarbejder, under hensyntagen til egne ønsker og med afsæt i en fornuftig balance imellem arbejde og privatliv.

Du vil i samarbejde med faggruppelederen få et medansvar for den løbende opdatering af eksisterende uddannelser – samt med udviklingen af nye uddannelser, bla. i forbindelse med etablering af områdeluftforsvar til Søværnet.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant af operativ linje og du har erfaring fra sejlende tjeneste ved 2. Eskadre, primært støtteskibe eller fregatter. Du har gennemført taktisk officersuddannelse (TAC671, TAC672 samt TAC673) samt uddannelse til våbenleder-operationer (VBC-672).

Du har interesse for fagområdet og har lyst og drivkraft til at fordybe dig videre. Du besidder lysten til at videreformidle viden og erfaringer til personel på alle niveauer.

Premierløjtnanter er også velkomne til at søge stillingen og i så fald vil du blive ansat med en uddannelsesaftale, der bringer dig på det ønskede kompetenceniveau.

TAC er fokuseret på at kompetenceudvikle den rette person. En sådan udvikling kan være gennemgang af relevant videreuddannelse - nationalt som internationalt - og udvekslingsforløb med danske eller udenlandske enheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos orlogskaptajn Jens Hansen, på telefon 72 85 53 40 eller mail 2E-TAC-CHUD@mil.dk. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 24. februar 2019 og stillingen er tilbesættelse snarest. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

SSK TAC FLS FRH

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

25.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent