Almen sergent Hæren 1

Sergent til Human Intelligence Delingen ved Efterretningsregimentet i Varde


Sergent til Human Intelligence Delingen ved Efterretningsregimentet i Varde

Har du lyst til at blive en del af et unikt speciale, hvor faglighed og professionalisme er i højsædet?

Er du i stand til at kommunikere med ung som gammel og vil du gerne være en del af en enhed med gode kolleger og et stærkt sammenhold?

Så er det dig vi søger som operatør til en af vores grupper i Human Intelligence delingen.
Om os
Vi indgår i 2 Military Intelligence Bataljon, som styrkeproducerer efterretnings- og CIMIC/PSYOPS-kapaciteter samt værnepligtige og konstabler til hærens enheder.

Desuden gennemfører bataljonen operationsstøtte til missionsområder,samt udarbejder skarpe taktiske efterretninger og andre produkter til beslutningstagere.

Derudover gennemfører bataljonen Conduct after Capture uddannelser samt kontrollerer den militære sikkerhedstjeneste i hæren og i missionsområder.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde er en del af en dynamisk hverdag.

Human Intelligence delingen indgår i 1 Military Intelligence Kompagni. Human Intelligence er efterretningsindhentning via menneskelige kilder.

Enheden opstiller og uddanner bidrag til en bred vifte af aktiviteter, herunder beredskaber og internationale operationer.

Desuden deltager vi i uddannelses-, kursus- og øvelsesaktiviteter i både ind- og udland med både danske og internationale efterretningsenheder.
Om stillingen
Som operatør i en Field Human Intelligence gruppe vil du have en afvekslende hverdag, hvor du vil indgå i den løbende uddannelse sammen med din gruppe.

Du vil i stillingen få mulighed for at deltage i øvelser som ingen andre traditionelle enheder deltager i.

Du vil indgå i beredskab med danske og udenlandske enheder og ligeledes kunne udsendes i rammen af en gruppe, et Field Human Intelligence Team eller som en del af mindre bidrag.

Du vil ofte indgå i mindre teams, hvor opgaver tildeles efter evner og erfaring. Du vil have motiverede og dygtige kolleger at samarbejde med om opgaveløsningen.
Om dig
Du er sergent og har en grundlæggende militær uddannelse.

Vi forventer, at du er fleksibel og omstillingsparat, da tempoet er højt og opgaverne mange og alsidige. Du skal kunne håndtere frihed under ansvar og være selvstændig.

Det er enormt vigtigt, at du evner at indgå i teams med kolleger, der har markant andre personprofiler end din egen.

Den rummelighed er en forudsætning for at vi kan løse vores opgaver.

Det er alsidigheden i personprofilerne, der sikrer en optimal opgaveløsning i forhold til de kilder vi arbejder med.

For at komme i betragtning til stillingen skal du have gennemført Human Intelligence Pre Training Assessment (PTA) og være fundet egnet. Har du ikke gennemført PTA ved fremsendelse af din ansøgning, skal du være rede til, at gennemføre denne som en del af ansættelsesprocessen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Varde

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef for 1 Military Intelligence Kompagniet, kaptajn Anders Jønsson på telefon: 7282 9370 eller via mail på HEC-1HUCH@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sidste ansøgningsfrist er den 24. februar 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 9 2019

Stillingen er til besættelse fra 1. april 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge
stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk eller telefon 20 47 32 06.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

24.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent