Vedligeholdelsesbefalingsmand søges til GUNNAR SEIDENFADEN, Korsør


Vedligeholdelsesbefalingsmand søges til GUNNAR SEIDENFADEN, Korsør

Engageret og dygtig teknisk OS søges til GUNNAR SEIDENFDEN – en stilling hvor både ”håndværk”, administration og ledelse er indeholdt i stillingen.
Om os
GUNNAR SEIDENFADEN (GUNS) er en del af 3. Eskadre, og indgår i Søværnets miljø-beredskab. Den primære opgave er indsats ved olieforurening i danske farvande. Desu-den anvendes enheden til uddannelsesskib for kadetter af både teknisk og taktisk linje, samt som platform i forbindelse træning af andre af SVN enheder.

Danmark har indgået flere internationale aftaler med lande ved Østersøen og Nordsøen, hvorfor enheden årligt deltager i flere internationale miljøøvelser.
GUNS er normalt på 16 timers varsel når skibet ligger i basehavn i Korsør. Dette betyder, at skibet skal kunne afgå fra FLS KOR inden for 16 timer – normalt sker dette dog noget hurtigere. I de perioder hvor MARIE MILJØ er på værft, overgår GUNS til 2 timers varsel.
T-DIV består af TKO, VLB, FSB, 2 MS gaster og én MS-EL. FSB er samtaleleder for de 2 MS-gaster.

GUNS har 4 dykkere ombord (inkl. dykkerofficer), og har mulighed for at indsætte dykkere ved eftersøgningen eller undersøgelser af mindre havarier.
I alt består besætningen af 16 mand, som alle bidrager til et positivt og engageret ar-bejdsmiljø ombord.
Om stillingen
Vedligeholdelsesbefalingsmanden (VLB) indgår i T-DIV og refererer i det daglige til TKO. VLB har det overordnede ansvar for planlægning og gennemførsel af reparationer og vedligeholdelsen af tekniske anlæg ombord.

Som VLB er du ansvarlig for gennemførsel af MUS-samtaler og udvikling af dine MA, i samarbejde med TKO.

GUNS er bygget i 1981. De tekniske anlæg er velfungerende. Eftersyn og vedligeholdelse må derfor primært forventes på maskineri af ældre dato.

Vedligeholdelse, reparationer og eftersyn sker på baggrund af informationer trukket i AMOS, men der arbejdes sideløbende i SAP PM/MM modul (planlagt vedligehold).

VLB indgår i maskinvagten når GUNS er til søs, og indgår som vagthavendebefalings-mand når skibet er uden for basehavn.

I basehavn indgår VLB som maskinvagt i tørn med øvrige fra T-DIV.

VLB indgår efter relevante kurser i det mobile miljøberedskab.
Om dig
Du skal som VLB ombord GUNS have interesse og flair for reparation og vedligehold af tekniske anlæg af ældre dato.
Din ledelsesstil skal afspejle, at du bliver leder for meget erfarne medarbejdere, som har været ombord i mange år.

Planlagt vedligehold sker via AMOS, men på sigt skal dette muligvis flyttes til SAP PM/ MM hvorfor kendskab og erfaring med AMOS og SAP PM/MM vil være en fordel. Endvi-dere vil kendskab og erfaring med myndighedsbeholdning også være en fordel idet VLB har et tæt samarbejde med FSB omkring bestilling og afskrivning af reservedele, maskin-dele, værktøj, m.m.

GUNS sejladsprogram med øvelser og rutinesejlads ligger forholdsvis fast, men det for-ventes at du har en fleksibel tilgang til ændring af sejladsprogrammet. Dette kan fore-komme ved operativt indsættelse i forhold til olieforureningsbekæmpelse, men også ved overgang til 2 timers varsel når MARIE MILJØ har værftsophold, nedbrud på systemer, eftersyn eller på anden vis ikke er operativ.
Grundet GUNS 16 timers varsel og i perioder hvor GUNS overgår til 2 timers varsel, vil det være en fordel at bo inden for 2 timers transporttid til Flådestation Korsør.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til TKO PL Anders Skov Pedersen på tlf. 4130 9933 eller CH GUNS Øivind Bach Tlf. 4130 9932/guns-le001@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK
Ansøgningsfrist er 15. marts 2019. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 12/13-2019.
Tiltrædelse i stillingen er 1. august 2019.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 3. Eskadre
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, og er en NIV III myndighed underlagt Sø-værnskommandoen. 3. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.

Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suveræni-tetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.

Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystrednings-tjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.03.2019

Indrykningsdato

24.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent