Hæren 06

Efterretningsbefalingsmand til Unmanned Aerial System (UAS) ved Efterretningsregimentet


Efterretningsbefalingsmand til Unmanned Aerial System (UAS) ved Efterretningsregimentet

Har du lyst til at blive en del af et stærkt team, hvor faglighed og professionalisme er i fokus?

Vil du have stor indflydelse på opgaveløsningen og være en del af en enhed med gode kolleger, sammenhold og et unikt speciale?

Så er det måske dig vi søger som Unmanned Aerial System (UAS) operatør til Efterretningsregimentet (EFR) i Varde.
Om os
Unmanned Aerial System (UAS) kompagniet udgør en væsentlig indhentningskapacitet i Intelligence, Surveillance og Rekognoscerings bataljonen, der hører under Efterretningsregimentet. Kompagniet er en professionel enhed som opstiller og uddanner professionelle soldater til Hærens internationale og nationale beredskaber og opgaver.

Vi vægter en positiv indstilling til opgaverne gennem et ærligt og uformelt arbejdsmiljø. Kompagniets personel er kendetegnet ved høj faglighed og mange har erfaring fra flere missioner.

Kernevirket for UAS er efterretningsvirksomhed. Med udgangspunkt i en operativ planlægning, gennemførers en prioriteret indhentning af informationer fra luften. Herefter bearbejdes og formidles relevante efterretninger rettidigt til foresatte. Det sikrer den operative chef et beslutningsgrundlag som er vigtig for opgaveløsningen.

Kompagniet fremstår for nuværende med to delinger, der er specialiseret i at flyve med mini-UAS, samt en kommandodeling.

Vi indgår i 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon, der er en operativ bataljon under 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring.

Bataljonen består af en operativ stab med en større udviklingssektion, en stabsdeling, en All-Source Analysis Cell og tre underafdelinger. Ud over os, et Electronic Warfare Kompagni og en Opklaringseskadron.

Bataljonen tæller ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisoner i Varde og Fredericia i Jylland, samt Almegårds Kaserne på Bornholm. Bataljonens hovedkvarter er garnisoneret i Varde sammen med Efterretningsregimentet og 2 Military Intelligence bataljon.
Om stillingen
Du skal indgå i en mini-UAS gruppe som efterretningsbefalingsmand, hvor den primære opgave er, at tilsikre at mini-UAS kontinuerligt indhenter og leverer efterretninger af høj kvalitet og i overensstemmelse med foresattes behov.

Du vil i samarbejde med gruppeføreren være ansvarlig for at omsætte foresattes indhentningsplan til faktiske opgaver og flyvninger for UAS gruppen.

Du er ansvarlig for udarbejde efterretningsrapporter på baggrund af det indhentede video- og billedmateriale.

Når gruppeføreren deltager i befalingsudgivelser eller er fraværende grundet andre opgaver, fungerer du som gruppeførerens stedfortræder og har dermed ansvaret for gruppens samlede opgaveløsning.

Du vil på linje med resten af gruppens medlemmer blive uddannet til at flyve forsvarets mini UAS system PUMA AE. Under flyvning arbejder du direkte sammen med en af gruppens andre operatører.

Den mest omfattende opgave er kontinuerligt, som en del af UAS gruppen, at klargøre sig til og gennemføre samvirke med 1. Brigades øvrige dispositionsenheder, samt være klar til at indgå i internationale missioner.

Når man ikke selv er under opstilling til international mission, vil opgaverne i højere grad bære præg af enhedsuddannelse og støtte til det mini-UAS bidrag, der klargør til den kommende internationale mission eller står i beredskab under 1. Brigade.

Du vil opleve, at omgangstonen generelt er uformel og at der lægges op til selvstændighed i opgaveløsningen uanset grad.
Om dig
Du er uddannet sergent og vi forventer, at du er fleksibel og omstillingsparat, da tempoet er højt og opgaverne alsidige.

Du skal kunne håndtere frihed under ansvar og være selvstændig. I UAS kompagniet arbejder vi meget på tværs af specialerne, hvorfor du skal være villig til at bruge dine kompetencer til gavn for alle. Stabilitet og troværdighed er ligeledes kendetegn som du kan identificere dig med.

Det er ønskeligt at du:
• Er uddannet på PUMA AE.
• Har udsendelses erfaring, gerne med UAS.
• Har kørekort kategori C.
• Har efterretningsuddannelse, EFR-11 grundlæggende efterretningstjeneste til underafdelingsniveau.

Vigtigste er, at du er topmotiveret til at arbejde med UAS. Du skal være indstillet på at deltage i nødvendig efteruddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og
organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Varde

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Frederik T. Olesen på telefon 72 82 93 71 eller på mail; HEC-1HUNK@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Stillingen er til besættelse fra den 1. marts 2019.

Sidste ansøgningsfrist er den 17. februar 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 8.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge
stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

24.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent