Almen sergent Hæren 1

Bataljonsbefalingsmand til Den Kongelige Livgarde


Bataljonsbefalingsmand til Den Kongelige Livgarde

Kan og vil du stå i spidsen for befalingsmændene i I/Den Kongelige Livgarde? Kan du stå side om side med Bataljonchefen? Kan du råde, vejlede, kræve, opdrage samt drage omsorg for dine befalingsmænd? Så er det måske dig, som vi søger til at værne om bataljonens og regimentets historie og traditioner.
Om os
1 Panserinfanteribataljon er den stående bataljon ved Den Kongelige Livgarde. Bataljonens organisatoriske enheder består af Staben, Stabskompagniet, 1. Panserinfanterikompagni (IKK), 2. Mekaniserede Infanterikompagni (PIR) og 4. Mekaniserede Infanterikompagni (HRU). Bataljonen indgår i 1. Brigade.

Officerer, befalingsmænd og konstabler i bataljonen er loyale, pligtopfyldende og professionelle. Vi deler et stærkt kammeratskab, som er et resultat af de personlige relationer blandt bataljonens ældste og de seneste års mange indsættelser på Balkan, i Irak og i Afghanistan. Vi stiller høje faglige og personlige krav til os selv, både som individer og som enheder, fordi vi ved, at de opgaver vi stilles, vil kræve det bedste af os. Det stiller høje krav til vores faglighed og til vores fysiske og psykiske disciplin, styrke og udholdenhed.

Bataljonen er kendetegnet ved en uformel, men korrekt, omgangstone, der baserer sig på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til vores samlede opgaveløsning. Der er stor frihed til opgaveløsning indenfor de givne rammer.

Bataljonen går et travlt, men spændende og meningsfuldt år i møde.

1. Panserinfanterikompagni bliver indsat i Operation GEFION i første kvartal og derefter kigger kompagniet stift frem mod udsendelse til Estland i første halvår af 2020. 2. Mekaniserede Infanterikompagni udsendes til Operation Inherent Resolve, hold 10 (august 2019 – februar 2020). Hjemme fortsætter bataljonen med uformindsket kraft gennemførelsen af føringsuddannelse, Stående Reaktionsstyrkeuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. To større øvelser har særlig fokus, nemlig Allied Spirit i foråret, hvor 2. Mekaniserede Infanterikompagniet og Stabskompagniet deltager, og brigadeøvelsen i efteråret, hvor hele bataljonen er på jorden. Ved siden af indsættelse og uddannelsesaktiviteter, har følgende emner den absolutte opmærksomhed: Implementeringen af Command Teams og fastholdelse/udvikling af befalingsmændene.
Om stillingen
Som bataljonsbefalingsmand i I/Den Kongelige Livgarde (1. Brigade) er du ikke blot bataljonsbefalingsmand i bataljonen – du er også en central figur og rollemodel i såvel et traditionsrigt regiment som i en operativ brigade. Det tillægges derfor stor vægt, at du i dit virke varetager såvel den blå vagttjeneste som den grønne felttjeneste med lige stor glæde, faglig dybde og professionalisme.

Som bataljonsbefalingsmand er du bataljonens ”ældste befalingsmand” og dermed først blandt ligemænd, men det er ikke gratis. Du er ansvarlig for viden, færdigheder og holdning i befalingsmandskorpset! Med andre ord, så er du ikke blot ansvarlig for disciplin i befalingsmandskorpset, du er også ansvarlig for, at kamptjenesten er i orden, og ansvarlig for, at kompetenceudviklingen i befalingsmandskorpset er på plads. Du bærer dette ansvar, fordi du har levet hele dit liv i en bataljon, og fordi du er det gennemgående kraftcenter, som kan holde og sikre den rigtige og korrekte kurs.

Du er personificeringen af det lange seje træk, og du bærer og viderefører bataljonens historie og vores værdier. Du er, og SKAL være, synlig – og der bliver kigget på dig!
Du er det gode eksempel, både på kamppladsen og i garnisonen, og du går altid forrest. Du skal være en rollemodel. Du drager også omsorg for vores konstabler og du spejder konstant efter det næste talent, som du kan føre op i befalingsmandskorpset.

Der lægges stor vægt på operationsplanlægning, uddannelsesplanlægning og føring – den verden skal du se dig selv i.

Som i enhver enhed må du påregne en meget varieret, uforudsigelig og krævende tjeneste med mange dage væk fra hjemmet i kraft af ”lange dage”, skydeperioder, øvelsesaktivitet og blå vagter.

Dine primære samarbejdspartnere vil være bataljonschefen, regimentsbefalingsmanden, kompagnibefalingsmanden, kompagnicheferne, bataljonsstaben, brigadechefsergenten, bataljonsbefalingsmanden i II/Den Kongelige Livgarde og bataljonens befalingsmænd.
Om dig
Vi forventer, at du ér udnævnt chefsergent. Er du ikke allerede udnævnt forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent, samt at du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale. Udnævnelse til chefsergent finder sted når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorerer de almene krav for udnævnelse.

Det forventes, at din gerning kendetegnes ved en høj grad af initiativ, analytisk tænkning, selvstændighed, ansvarlighed, samarbejde og udvikling af dine befalingsmænd.
Det kræves af dig, at du er ærlig og punktlig, samt dine militære holdninger og fremtræden er uangribelige.

Du agerer loyalt og problemfrit, og dit virke skal hvile på et stærkt lederskab.
Du skal aldrig skubbes i gang; du er i fart og du er ustoppelig. Du viger ikke tilbage for svære beslutninger, og du er ikke magtforskrækket.

De tre væsentligste FOKUS kompetencer i din stilling er på kort sigt svarende til 3 – 6 måneder: Udvikling af andre, initiativ og nytænkning.
På mellemlang sigt svarende til 6 – 12 måneder, er de tre væsentligste kompetencer: Udvikling af andre, fremtidsorientering og styring.

Du er i besiddelse af en bred erfaring fra flere forskellige tjenesteområder inden for kampbataljonen og, at du har gjort tjeneste på delings-, kompagni- og bataljonsniveau.

Det forventes, at du har været udsendt.

Du er ærlig, udfordrende og en loyal sparringspartner om stort og småt i bataljonen.

Du er en befalingsmand som er sig bevidst om vores kernekompetencer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.


Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte:
Chefen for I Panserinfanteribataljon/Den Kongelige Livgarde, oberstløjtnant Henrik Hvilsom, via mail LG-1B-S00A@ MIL.DK eller telefon 25 55 13 79.
Regimentsbefalingsmanden, chefsergent Lars Risdahl, via mail LG-RBM@MIL.DK eller telefon 41 38 51 02.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er d. 17. februar 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt herefter.

Stillingen er til besættelse 1. april 2019, og gerne før.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Garderkasernen Høvelte

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

24.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent