Beredskab 2

Beredskabsofficer til Logistikcenter Materiel og International indsats


Beredskabsofficer til Logistikcenter Materiel og International indsats

Beredskabsstyrelsen Midtjylland søger en korpsmester til en udfordrende stilling ved Logistikcenter Materiel og International indsats.

Vil du være med til at understøtte Beredskabsstyrelsens operative virke nationalt og internationalt gennem stærke logistiske løsninger? Arbejder du systematisk og struktureret, og har du gode analytiske evner? Synes du sagsbehandling og projektledelse lyder interessant?

Så kunne det være dig, vi søger.
Om os
Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning er en af Beredskabsstyrelsens seks operative afdelinger, og udgør det statslige beredskab i Midtjylland. Kerneopgaven er at levere beredskab nationalt og internationalt, herunder at uddanne ca. 85 redningsspecialister om året samt vedligeholde uddannelserne for ca. 100 frivillige.

Logistikcenter Materiel og International indsats er en moderne, dynamisk, teambaseret enhed, som består af ca. 20 engagerede medarbejdere. Medarbejdergruppen er bredt sammensat og dækker over mange forskellige specialer. Tværfaglighed og samarbejde er nøgleord, for at vi kan nå vores fælles mål.

Logistikcentret understøtter Beredskabsstyrelsens operative virke nationalt og internationalt. Vi bidrager til udvikling og opbygning af nye operative kapaciteter til hele Beredskabsstyrelsen. Vi har speciale i internationalt beredskab og forestår udvikling og vedligeholdelse af materiel, ligesom vi foretager klargøring og deployering af materiel og udstyr til Beredskabsstyrelsens internationale operationer.
Om stillingen
Stillingen indeholder ledelse, planlægning, sagsbehandling og projektledelse, ligesom lejlighedsvis formidling og undervisning også er en naturlig del af jobbet. Opgaverne relaterer sig til både det nationale og internationale beredskab, hvor omdrejningspunktet er at understøtte Beredskabsstyrelsens operative virke nationalt og internationalt gennem solide og veldokumenterede logistiske løsninger.

Du bliver ansvarlig for ledelsen af logistikcentrets driftsenhed, og du leder driftsenhedens arbejde gennem en driftsleder. Du vil sammen med logistikchef og næstkommanderende indgå i logistikcentrets ledelse, hvor du er medansvarlig for logistikcentrets arbejde i bred forstand og Beredskabsstyrelsens internationale respons.
Dine opgaver vil være:

- Overordnet ansvar for logistikcentrets driftsenhed.
- Medansvar for Beredskabsstyrelsens internationale respons.
- Indgå i den internationale personelpulje.
- Sagsbehandlings- og dokumentationsopgaver i relation til logistikcentrets nationale og internationale opgaver.
- Projektledelse i forbindelse med nationale og internationale opbygnings- og udviklingsprojekter.
- Undervisning og formidling, eksempelvis i forbindelse med internationale kurser og formidling af logistikcentrets internationale arbejde.
- Arbejdsmiljøledelse og koordination.
- På sigt vil du få modulansvar for en del af Beredskabsstyrelsens internationale moduler.
- Strukturering, udvikling og løbende opdatering af de styringsværktøjer, logistikcentret anvender i de mange forskellige opgaveløsninger.

Som beredskabsofficer skal du varetage funktionen som 1. vagthavende i Beredskabsstyrelsens døgnvagt. Her indgår du i en dynamisk beredskabsorganisation, der løser opgaver i samarbejde med bl.a. politiet, det kommunale redningsberedskab, Forsvaret, Fødevarestyrelsen, Udenrigsministeriet og internationale myndigheder.

Som medarbejder på logistikcentret indgår du i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje og vil kunne udsendes med kort varsel.
Om dig
Vi forestiller os, at du:

- Er korpsmester med nogle års erfaring.
- Har en videregående uddannelse på minimum bachelorniveau eller diplomniveau.
- Har flere års erfaring som vagthavende i døgnvagten ved et beredskabscenter – herunder gerne erfaring fra et HazMat beredskab.
- Er god til at omgås mennesker, og har udpræget gode samarbejdsevner.
- Er en ansvarsfuld og troværdig person.
- Arbejder målrettet, struktureret og systematisk.
- Er helhedsorienteret og ser sammenhænge.
- Trives i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor pludselige ændringer er dagligdag.
- Lægger vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen.
- Har interesse for internationalt beredskab, og ønsker at udvikle dine kompetencer bredt indenfor området.
- Har teknisk indsigt.
- Har en god fysik.

Hvis du ikke har den nødvendige beredskabsfaglige baggrund, skal du være indstillet på at gennemføre et individuelt tilrettelagt uddannelsesprogram med en række beredskabsfaglige kurser af i alt ca. et års varighed.

Selvom funktionen indebærer en del ledelse og administration, skal du have lyst til praktisk tjeneste – ligesom du skal være forberedt på tjeneste, uddannelses og øvelsesaktiviteter udenfor normal arbejdstid herunder undervisning af frivillige.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter korpsmestre. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide om stillingen er du meget velkommen til at kontakte sektionsleder Brian Thøste Christensen på telefon 96 26 76 81 eller stabschef Lars Michael Mortensen på telefon 96 26 76 20.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er fredag den 17. februar 2019. Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 8 og 9.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet.

Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer.

Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Herning

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

24.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent