Teknisk medarbejder oversergent til den nyoprettede 3. Eskadre


Teknisk medarbejder oversergent til den nyoprettede 3. Eskadre

3. Eskadre søger en oversergent til varetagelse af tekniske anliggende indenfor Division 33, herunder HOLM-kl samt Sejlkuttere.
Om os
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.

I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.

Udover de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
Om stillingen
Som sagsbehandler i Teknisk Koordinationssektion vil du komme til at indgå i en sektion sammen med et team af dygtige og engagerede medarbejdere.
Du skal i dagligdagen varetage sagsbehandlingen i relation til Division 33 herunder behandling af klasseændringsforslag, operative brugerkrav og normændringsforslag.
Du skal desuden varetage sagsbehandlingen i forbindelse med værftsophold for Divisionen 33 fartøjer herunder udfærdigelse af værftsdirektiver. Du vil under værftsophold for Divisionen 33 være Eskadrens bindeled mellem skibet og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses repræsentant Skibsinspektøren, for i samarbejde med disse at tilsikre at skibet bliver færdigt til deadline og at kvaliteten i det udførte arbejde er god nok.

Du vil ydermere komme til at varetage sagsbehandlingen ved tekniske havarier i relation til Division 33 samt sagsbehandlingen vedrørende vedligeholdelses- og forsyningsdirektiver.

Derudover skal du varetage controlling af vedligeholdelsesområdet for hele 3. Eskadre myndighedsområde samt være beholdningsansvarlig for 3. Eskadre stab myndighedsbeholdning.
Om dig
Du er oversergent, med teknisk baggrund.
Du arbejder selvstændigt, og er ”selvkørende” i forhold til rutinemæssige opgaver. Du ser muligheder frem for begrænsninger og er løsningsorienteret. Du er god til at samarbejde med kolleger på alle niveauer.

Det er ønskeligt at du har sejladserfaring.

Helbredskrav:
Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis)
Godkendt og tastet træningstilstandsprøve
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for teknisk sektion i 3. ESK OK Nikoline Ploug på telefon 728 55030.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK
Ansøgningsfrist er 24. februar 2019 og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

23.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent