Støtteskibet ESBERN SNARE søger en Kampinformationsassistent LUFT (KIA-L)


ESBERN SNARE søger en Kampinformationsassistent LUFT (KIA-L)

Støtteskibet ESBERN SNARE søger en sergent, KI til at bestride stillingen som
Kampinformationsassistent LUFT (KIA-L) under Operationsdivisionen.
Om os
Støtteskibet ESBERN SNARE indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i internationale operationer i Det Indiske Ocean og i Middelhavet, samt SNMG1.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stort fokus på de militære kernekompetencer. I foråret 2017 gennemgik ESBERN SNARE Danish Operational Sea Training (DOST) ved Royal Navy’s Flag Officer Sea Training (FOST). Skibet blev samlet bedømt VERY SATISFACTORY og operationsdivisionen blev ligeledes flot bedømt.

Operationsdivisionen er en af de stærkeste i Søværnet. Vi lægger stor vægt på indstillingen til det fælles projekt og viljen til at yde en ekstra indsats for hele tiden at blive lidt bedre – også selvom DOST er vel overstået. Allerede nu er vi begyndt at se frem mod næste DOST i 2020.

Du vil med andre ord indgå i en af de skarpeste kampinformationssektioner, Søværnet for tiden kan stille.
Du vil gennem dit arbejde, under overordnet ledelse af LEKI og OPO, have ansvaret for at udvikle sektions medarbejdere fagligt, så deres kompetence profil indeholder en bred vifte af dybe, skarpe faglige kompetencer. Alt dette finder sted i et respektfuldt, sundt, humørfyldt, tempofyldt og krævende arbejdsmiljø.
Vi stiller store krav til os selv, når det kommer til energi, ansvarsfølelse herunder ansvar for læring og godt humør, samt de traditioner og dyder, der er - og har været - i den Danske Flåde i århundrede. Vi er stolte af vores skib, og vi er stolte af vores sektion.

Vi har en stærk kultur ombord, der har rod i såvel søværnets traditioner, som en høj faglig stolthed. Vi sætter en ære i at tage ansvar for vores fælles projekt og løse de opgaver, som vi pålægges, så godt og omhyggeligt som det overhovedet er muligt. Vi gør os umage.

Om stillingen
Du vil være ansvarlig, i samarbejde med øvrige KI befalingsmænd i KI Sektionen, for den daglige drift at operationsrummet ombord på støtteskibet ESBERN SNARE, herunder uddannelse og træning af sektions personale.
Du er over for Leder af kampinformationssektionen (LEKI) ansvarlig for at operationsrummet leverer billedopbygning på overfladen, under vandet, samt i luften ud til den maksimale afstand fra skibet, det er muligt med skibets sensorer.

Du vil indgå skibets Air Controller (AC (HCO)) team og sammen med skibets øvrige AC´er, udføre kontrol med luftfartøjer der anvendes som en del af skibets operationer.
Du vil være del af en sektion der ud over dig selv består af en Leder af Kampinformationssektionen (seniorsergent), en Kampinformationsbefalingsmand (oversergent), en Kampinformationsassistent (sergent) samt 14 Kampinformationsgaster (konstabelgruppen).
Du vil derudover indgå i en tørn som vagtassistent i og udenfor basehavn samt vagthavende befalingsmand i basehavn.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med faglige udfordringer og mulighed for udvikling, både indenfor kampinformationsfaget og personaleledelse. Vi lægger vægt på fortsat udvikling for den enkelte med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og dine fremtidige ønsker.


Om dig
Vi forventer, at du har den fornødne gennemslagskraft og de fornødne ledelsesmæssige og faglige kompetencer og til at være en ansvarsfuld og dynamisk drivkraft i operationsrummet. Det er vigtigt, at du er samarbejdsvillig og evner at arbejde under til tider stressende forhold. Dette da du indgår i et team, der skal være i stand til at løse vigtige opgaver meget pludseligt. Derudover forventer vi også, at du er villig til at lære, da ESBERN SNARE sammen med det resterende Søværn er inde i en periode, hvor procedurer og
udviklingspunkter er i hovedsædet.

Vi forventer derfor:
At du er i stand til at indgå som den fagligt kompetente kampinformationsfaglige befalingsmand indenfor luftkrig. At du kan lede og vejlede i en sektion bestående af unge konstabler og sergenter i et dynamisk og omskifteligt miljø, hvor der stilles store krav til omstillingsparathed og fleksibilitet i forhold til både din egen, og resten af sektionens tjeneste.
Du skal være fleksibel og omstillingsparat samt have det rette gåpåmod. Besidder du disse evner, vil du passe godt ind i organisationen.

Vi søger følgende kvalifikationer:
Grundlæggende SG uddannelse.
At du har gennemført TAC012 – Fagkursus KI.
At du har status som Helikopterkontrolofficer til minimum Grade Delta.
Sejladserfaring fra 2. ESK. DIV 21 og/eller 22
At du er uddannet C-FLEX operatør eller har erfaring i C-FLEX fra sejlende tjeneste.

Er du MOKS KI i Søværnet og opfylder nogle af kvalifikationerne, opfordres du til at søge stillingen alligevel. Hvis du er den rette kandidat, kan en uddannelsesaftale og udviklingskontrakt udarbejdes med henblik på, at du tillægges de rette kompetencer til at kunne bestride stillingen fuldt ud.


Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marineoverkonstabel/marinespecialist med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Tlf.: +45 30 16 94 80 (Skibet) Mobil: +45 30 16 94 76, LEKI OS Anders T. Bjørn.

Alternativt CSG John Rasmussen, SAKBE, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgith Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 1. marts 2019 og efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 12.

Stillingen er til besættelse 1. april 2019
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

2.Eskadre (2ESK)
2. Eskadre uddanner og opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande, søredning og maritim myndighedsudøvelse. De internationale opgaver spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt patruljefartøjer.

2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

01.03.2019

Indrykningsdato

22.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent