Almen sergent Hæren 1

Stabshjælpere til 1. Panseringeniørbataljon


Stabshjælpere til 1. Panseringeniørbataljon

Har du lysten til operativ indsættelse, administration og IT? Kan du arbejde selvstændigt og har du viljen til at gøre en forskel? Så er du måske en af de nye stabshjælpere, vi mangler.
Om os
1. Panseringeniørbataljon (1 PNIGBTN) er en stående operativ ingeniørbataljon under 1. brigade, der uddanner, træner og indsætter pansrede kampingeniører. Vi er forudsætningsskabende for andre enheders løsning af opgaver og er manøvredimensionerende, når vi er indsat. Med andre ord – vi baner vejen, hele vejen! 1 PNIGBTN indeholder en stab samt fire underafdelinger; 3 pansrede ingeniørkompagnier og et stabskompagni. Samlet set består vi af omkring 450 soldater.

Bataljonen består af personel med meget bred erfaring og levealder. Vi arbejder målrettet på at løse pålagte opgaver så professionelt som muligt, herunder yde den nødvendige og optimale støtte til hinanden og underafdelingerne. Der er et godt arbejdsmiljø med en god tone, hvor personellet udviser lyst og vilje til at løse opgaverne bedst muligt, samt hjælpe andre ved behov.
Om stillingen
Som stabshjælper vil dine primære opgaver være at støtte ledelsen i kompagniet eller staben i forhold til administration og IT, samt at støtte bataljonen i dennes uddannelse og indsættelser i øvelser og missioner.
Udover det daglige arbejde, vil der være vedligeholdende uddannelse i enkeltmandsfærdigheder. Endvidere er idræt en del af hverdagen. Der vil også kunne forventes øvelsesaktivitet og enkelte lange dage, der kræver fravær fra hjemmet.
Om dig
Det er et krav, at du er erfaren overkonstabel som har forrettet en tilfredsstillende tjeneste. Du har erhvervet som minimum kørekort til kategori B og skal efterfølgende kunne erhverve til kategori C, såfremt du ikke har dette i forevejen. Du skal være indstillet på, at blive omskolet til visse typer køretøjer.

Det er en fordel, hvis du tidligere har gjort tjeneste som kontorhjælper. Har du ikke det, vil der være en fordel, hvis du har solid erfaring som radiomand i delingsramme
Fagligt er du velfunderet, og kan håndtere komplekse opgaver i word og excel.

Du viser initiativ, er fleksibel og klar når det uventede sker, derudover tager du selvstændigt fat på opgaverne, og går op i, at levere et godt produkt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested vil være Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt din helbredsvurdering er udløbet, skal den fornys.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte administrationsbefalingsmand; Johni Hosbond på telefon: 72 82 82 05.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Ansøgningsfristen er den 24. februar 2019 og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer.
Skive Kaserne huser også Totalforsvarsregion Midt- & Nordjylland, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland, Prinsens Musikkorps samt en reparationsdeling fra 3 VEDLBTN/Trænregimentet. Endvidere elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. FBE/Lokalstøtteelement Skive, FMT/Udleverende Depot Skive og FMT/Værkstedsområde Skive.

Med op til ca. 1.500 medarbejdere, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

21.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent