Missionplanner

Chef for Koordinationsafdelingen ved Kapacitetsansvarlig Luftsystemer


Chef for Koordinationsafdelingen ved Kapacitetsansvarlig Luftsystemer (M401).

Vil du være en del af en dynamisk organisation i konstant udvikling, så er stillingen som chef for Koordinationsafdelingen ved Kapacitetsansvarlig Luftsystemer i Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) i Ballerup noget for dig.
Om os
KALU er et af FMI fire kapacitetsansvarsområder (Land, Maritim, Luft og Koncern IT). KALU har en stor berøringsflade med Forsvarets enheder og myndigheder, interessenter internt i FMI, leverandører og kunder m.fl.

KALU består, ud over Koordinationsafdelingen, af tre forretningsområder, som beskæftiger sig med henholdsvis, fly, helikoptere og værnsfælles kapaciteter. KALU har ca. 210 militære og civile medarbejdere.

Vi lægger vægt på en uformel omgangstone, høj faglighed og stor professionalisme.
Om stillingen
Din primære opgave er i tæt koordination med chefen for KALU at løse pålagte opgaver gennem
styring, koordination og prioritering af tildelte ressourcer. Du indgår i KALU chefgruppe og vil kunne
udpeges som stedfortræder for chefen for KALU.

Du er på vegne af chefen til dagligt ansvarlig for den tværgående koordination overordnede porteføljestyring af KALU projekter og programmer og fungerer med din afdeling som subporteføljekontor i relation til FMI porteføljestyring. Du har et intensivt samarbejde med
Forsvarskommandoen, værnskommandoerne og i særlig grad Flyverkommandoen.

Du har det direkte personelansvar for to sektionschefer (M331-niveau) samt fem medarbejdere i selve koordinationsafdelingen. De to sektioner er en Luftdygtighedssektion (3 medarbejdere) samt en
Drifts- og Støttesektion (17 medarbejdere).

Rejseaktiviteten vil være begrænset – og typisk i rammen af internationalt materielsamarbejde i NATO.

Du er på vegne af chefen til dagligt ansvarlig for den overordnede ressourcestyring, herunder at tildelt
lønsum, driftsbevilling, konsulenter med mere anvendes til den bedst mulige understøttelse af det samlede opgavekompleks. På vegne af chefen er du således ansvarlig for den løbende økonomiske opfølgning på KALU samlede materielbudgetter.

Endelig er du overfor chefen – og i samarbejde med forretningsområdecheferne – ansvarlig for at planlægge, tilrettelægge, prioritere og gennemføre den samlede virksomhed inden for KALU ansvarsområde. I den forbindelse sikrer du, at den tilhørende ledelsesinformation er til rådighed.
Om dig
Du er officer med gennemført Videreuddannelsestrin II for militære ledere eller tilsvarende og har en bred baggrund opnået gennem varierende tjeneste inden for Forsvarsministeriets område.

Derudover forventer vi, at du:
- har ledelseserfaring
- besidder gode kommunikations- og formidlingsevner, såvel mundtligt som skriftligt og har gode analytiske kompetencer
- har udtalte samarbejdsevner som forudsætning for, at kundens behov og alle relevante fagligheder kommer i spil
- har solide styringskompetencer som forudsætning for en klar og gennemsigtig prioritering af tildelte ressourcer og overholdelse af de økonomiske rammer
- er helhedsorienteret, handlekraftig og beslutningsdygtig, ligesom du er resultatorienteret og vedholdende
- har gode sprogkundskaber i engelsk
- erfaring fra en politisk styret organisation, og gerne på chef/leder niveau

Det er en fordel, men ikke en betingelse, at du har:
- solidt kendskab til Flyvevåbnets operative kapaciteter, herunder vilkårene for deres anvendelse
- uddannelse i og/eller erfaring med portefølje-, program- og/eller projektstyring
Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling med fast tjenestested i Ballerup.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Derudover vil der være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand i lønramme 37. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i en international operation, skal du gøre opmærksom herpå i din ansøgning.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde godkendelsen i hele din ansættelsesperiode.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Kapacitetsansvarlig Luftsystemer, oberst Jacob Christian Alexa på tlf. 2424 2240. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Wassmann på tlf. 3266 5111.

Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ’søg stillingen’ nederst. FOKUS og referencer kan vedhæftes, men er ikke et krav.

Ansøgningsfristen er 17. februar 2019, og vi forventer at afholde samtaler hurtigst muligt derefter i Karup eller via VTC.

Besættelse af stillingen er fra 1. juli 2019.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

18.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent