Hæren 06

Våbenmekaniker til Konstruktionskompagniet - genopslag


Våbenmekaniker til Konstruktionskompagniet - genopslag

Har du lyst til faglig/operativ tjeneste, med gode muligheder for efteruddannelse? Kan du se dig selv, reparere og vedligeholde en bred vifte af våben og intendantur materiel?
Har du en faglig uddannelse som våbenmekaniker, finmekaniker, industritekniker eller lignende?
Om os
Konstruktionskompagniet (KONSTKMP) er et specialistkompagni og en del af Ingeniørregimentet. Vi består af 165 medarbejdere fordelt i 5 delinger. Kompagniet er værnsfælles, hvilket betyder, at vi på nuværende tidspunkt har personale fra både flyvevåbnet og hæren.

Delingerne i kompagniet består af en maskindeling, en konstruktionsdeling, en lejrdeling, en infrastrukturdeling og en kommandodeling. Vores primære opgave består i, at støtte forsvarets udsendte enheder i opbygning og vedligeholdelse af lejre. Dette forhold betyder, at vi over de sidste 13 år har haft over 17 udsendelser til henholdsvis Irak, Afghanistan, Kosovo, Tyrkiet og en enkelt tur til Sri Lanka.

Ud over disse, har kompagniet årligt medarbejdere på Grønland for at vedligeholde Forsvarets installationer. KMP støtter også nationalt med mange forskellige opgaver, fx INFRABRO Hvidsande, opsætning af IPS telte, øvelse Night Hawk og mange andre opgaver. Alt dette betyder at KONSTKMP arbejder i højt tempo og ofte med korte varsler, hvilket stiller store krav til alle vores medarbejder.
Om stillingen
Du skal samarbejde med sektionsføreren og de øvrige håndværkere i vedligeholdelsessektionen.
Dine primære arbejdsopgaver vil være fejlfinding, eftersyn og reparationer af våben, og intendanturmateriel af alle typer, samt CAMP og bromateriel m.m

Du bliver en del af en sektion, der har et rigtigt godt sammenhold, og en naturlig respekt over for hinanden. Vi går op i vores arbejde, og gør hvad vi kan for at servicere brugerne af sektionen bedst muligt.
Du kommer til at indgå i et team af erfarne og dygtige håndværkere, hvor det er en selvfølge, at man hjælper og støtter hinanden og, hvor vi måler vores indsats på kundernes tilfredshed.

Du kommer til at arbejde selvstændigt med bl.a.:

På våben-siden; pistol, gevær, haglgevær, maskingevær, tungt maskingevær og panserbrydende våben.
På intendantur-siden; motordrevne redskaber, teltmateriel, og presenninger.
På CAMP-siden; vandrensningsanlæg, Dantherm oliefyr, vandværk, forbrændingsanlæg, bio-anlæg, containere samt airconditionanlæg.
På bro-siden; feltbro til køretøjer og personelbro til gående trafik.

Der bliver lagt meget fokus på, at du får de kurser og omskolinger, der er nødvendige for, at du kan bestride din stilling fuldt ud. Herudover er der gode muligheder for efteruddannelse.

Du skal forvente, at deltage i øvelsesvirksomhed og anden feltmæssig uddannelse, ligesom du skal være klar til at kunne blive udsendt i internationale missioner.

Den daglige tjenestetid er mandag til torsdag fra kl. 07.30 til 15.15 og fredag fra kl. 07.30 til 13.30. Der kan forekomme længere dage.
Om dig
Du har som minimum gennemført den grundlæggende militær uddannelse med tilfredsstillende resultat.Du har en relevant faglært uddannelse og kan dokumenterede dette med et svendebrev.
Du skal kunne arbejde selvstændigt og være forudseende, så du kan bidrage aktivt til sektionens samlede opgaveløsning.
Du har desuden som minimum kørekort til kategori B og vi ser gerne, at du også har til kategori C, B/E, C/E.
Du behersker dansk, både mundtligt og skriftligt.

Du skal have lyst til at arbejde i et miljø, hvor der er fart over feltet, og hvor faglig dygtighed er i højsædet. Du skal være smilende og serviceminded, samt være behjælpelig over for dine kollegaer. Det forventes, du er fleksibel og omstillingsparat.

Det er ønskeligt, at du har forrettet tjeneste i internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Er din baggrund fra Flyvevåbnet er følgende gældende; Stillingen er en konstabel stilling, på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved de til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til fortroligt, og på sigt til hemmeligt, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef; Hans Kroher Justesen på telefon: 72 82 83 01 eller administrationsbefalingsmand; Allan Weis Østergaard Laustsen på telefon: 72 82 53 11.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 3. martsr 2019. Stillingen er til besættelse umiddelbart.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet er Forsvarets Center for Ingeniør- og CBRN-tjeneste og hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.

Regimentet består af en stab, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og har derudover årligt knap 10.000 elevmanddage med kursister fra alle våbenarter og værn. Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

03.03.2019

Indrykningsdato

16.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent