Hæren 06

Gruppefører UAS ved 1 ISRBTN Varde Kaserne (GENOPSLAG)


Gruppefører til Unmanned Arial Systems ved 1. ISTAR-bataljon

Har du lyst til at blive en del af et stærkt team, hvor faglighed og professionalisme er i fokus? Vil du have stor indflydelse på opgaveløsningen og være en del af en enhed med gode kolleger, sammenhold og et unikt speciale, så er det måske dig vi søger som gruppefører til Unmanned Aerial System (UAS) ved Hærens Efterretningscenter (HEC) i Varde.
Om os
Bataljonen består af en stab og fire underafdelinger til henholdsvis elektronisk krigsførelse, Human Intelligence/Unmanned Arial Systems, informationsaktiviteter og hærens basisuddannelse. Bataljonen reorganiseres i forbindelse med det nye forsvarsforlig og opstilles som en operativ bataljon i rammen af 1. Brigade med ansvar for brigadens samlede midler i relation til efterretning, overvågning og opklaring.
Om stillingen
Du bliver fører for en Unmanned Arial Systemsgruppe (UASGRP) og dine primære opgave er at føre gruppen under indsættelser, vejlede støttede enheds chef og efterretningspersonel og tilsikre at UASGRP kontinuerligt indhenter og leverer efterretninger af høj kvalitet og i overensstemmelse med foresattes behov.

Du vil i garnisonsforhold indgå i eller fungere som underviser under funktions- og enhedsuddannelse. Du vil i samarbejde med efterretningsbefalingsmanden i gruppen være ansvarlig for at omsætte foresattes indhentningsplan til faktiske opgaver og flyvninger for UASGRP. Du er ansvarlig for at fører kontrol med gruppens personel, materiel og kvaliteten af efterretningsrapporterne.

Du vil på linje med resten af gruppens medlemmer blive uddannet til at flyve forsvarets mini UAS system PUMA AE. Under flyvning arbejder du direkte sammen med en af gruppens andre operatører.

Den mest omfattende opgave er kontinuerligt, som en del af UASGRP, at klargøre sig til og gennemføre samvirke med beredskabskampgrupperne eller andre udenlandske beredskabsenheder. Hertil kommer at indgå i nuværende og fremtidige internationale operationer. Når man ikke selv er under opstilling til RKG eller international mission vil opgaverne i højere grad bære præg af enhedsuddannelse og støtte til det UAS bidrag, der klargør til det kommende beredskab eller international mission.

Du vil opleve, at omgangstonen generelt er uformel og at der lægges op til selvstændighed i opgaveløsningen uanset grad.
Om dig
Du er oversergent og vi forventer, at du er fleksibel og omstillingsparat, da tempoet er højt og opgaverne alsidige.

Du skal kunne håndtere frihed under ansvar og være selvstændig.

I kompagniet arbejder vi meget på tværs af specialerne, hvorfor du skal være villig til at bruge dine kompetencer til gavn for alle. Stabilitet og troværdighed er ligeledes kendetegn som du kan identificere dig med.

Det er ønskeligt at du:
• Er uddannet på PUMA AE.
• Har udsendelses erfaring, gerne med UAS.
• Har kørekort kategori C.
• Har efterretningsuddannelse, GRUK-E trin 1.

Men det vigtigste er, at du er topmotiveret til at arbejde med UAS. Du skal være indstillet på at deltage i nødvendig efteruddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Varde


Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

I perioden 18. marts til 5. april 2019 skal du være forberedt på at deltage på EFR 60 Operatørkursus mini UAS, PUMA.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Frederik T. Olsen telefon 728 29371 / 4193 4802

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Stillingen er til besættelse fra 1. april 2019 eller hurtigst muligt.

Sidste ansøgningsfrist er den 24. februar 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 9 / 10.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen
hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger.

Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og i vedhæftede folder.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

15.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent