Søværnet 04

Selvstændig elektronikfagtekniker søges til inspektionsfartøjet LAUGE KOCH


Selvstændig elektronikfagtekniker søges til inspektionsfartøjet LAUGE KOCH

Inspektionsfartøjet LAUGE KOCH (LAKO) søger en elektronik-fagtekniker (EK- gast), der kan arbejde selvstændigt og engageret. Stillingen rummer mulighed for personlig indflydelse på dagligdagen og driften af EK-opgaverne om bord i en enhed, der bidrager til Forsvarets opgaveløsning i et udfordrende miljø, hvor naturen ofte sætter begrænsningerne og personlige egenskaber, kvalifikationer og kreativitet skal bringes i spil for at finde løsninger.
Om os
Inspektionsfartøjet LAUGE KOCH er den nyeste enhed i KNUD RASMUSSEN-klassen med primært operationsområde i Nordatlanten ved Grønland og sekundært i områder i regi af nationale og internationale opgaver. I vinterperioden vil LAUGE KOCH operere i Sydvestgrønland og forskydes oftest i sommerperioden nordpå til Thule-området eller Østgrønland for støtte til Slædepatruljen Sirius. Opgaverne er varierede og omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, støtte til det grønlandske samfund herunder fiskeriinspektion og isbrydningsassistance, search and rescue (SAR), søopmåling samt støtte til forskere.

Besætningen ombord på LAUGE KOCH udgøres til enhver tid af 21 personer, hvilket betyder at samarbejdet mellem befalingsmandsgruppen og den menige del af besætningen er tæt. Dette giver et godt og behageligt arbejdsklima med en uformel tone i en flad organisation. Skibet har reelt to besætninger, som løbende gennemfører udskiftning. Planlægningen fastlægges for et år af gangen, hvilket giver det enkelte besætningsmedlem stor indflydelse på planlægning af egne sejladsperioder i samarbejde med sin respektive modpart.
Om stillingen
Stillingen er udfordrende og som eneste EK- gast om bord, kræver stillingen en robust erfaring fra tidligere tjeneste.
EK-gasten står i samråd med TKO for vedligehold, fejlfinding samt reparation af enhedens elektronikudstyr. EK-gasten skal være selvstændig i planlægningen af sin arbejdsdag, idet EK-gasten ofte vil være eneste person på enheden med viden og kompetencer inden for det respektive felt/materiel. Ydermere forventes det, at EK-gasten i forbindelse med fejlfinding egenhændigt søger hjælp i den forhåndenværende dokumentation eller retter henvendelse til eksternt personel hos eksempelvis FMI eller værksteder for yderligere vejledning indenfor det fejlbehæftede område/system.

EK-gasten er administrator for enhedens FIIN- og internetkontoer. EK-gasten skal ligeledes være skibets elektriker samt artilleritekniker behjælpelig i forbindelse med problemløsning, hvis behovet måtte opstå. EK-gasten indgår i dæksvagten under landlovsvagten, hvor EK-gasten også skal virke som røgdykker.
Om dig
Udover at besidde de krævede uddannelser indenfor det elektronikfaglige område (radar, radio, VSAT, data samt C-FLEX), forventes en bred og robust sejladserfaring fra andre enheder i Søværnet. Som person skal du være energisk og effektiv samt have et positivt sind og rent socialt kunne fungere på en mindre enhed. Du vil komme til at indgå i et team med høj grad af professionelisme, hvor alle hjælper hinanden og giver en hånd med i de udfordringer som tjenesten og dagligdagen bringer.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte banjemesteren ombord på inspektionsfartøjet LAUGE KOCH, seniorsergent Thomas Allan Jensen på mail: lako-fv110b@mil.dk eller telefon +45 728 53568 / +45 53555007 eller seniorsergent Lars Kresten Hoel ved Søværnets Center for Administration på mail: sca-f-bem03@mil.dk eller telefon +45 72 60 41 83

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 28. februar 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

28.02.2019

Indrykningsdato

14.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent