Hæren 06

Forsyningsbefalingsmand til 1. Hærens Basisuddannelseskompagni i Aalborg


Forsyningsbefalingsmand til 1. Hærens Basisuddannelseskompagni i Aalborg

Er du eller har du lysten til at blive forsyningsbefalingsmand? Er du servicemindet og indstillet på at tage fat?
Så er det dig vi søger ved 1. Hærens Basisuddannelseskompagni.
Om os
1. Hærens Basisuddannelseskompagni er en del af 2. Logistikbataljon ved Trænregimentet.
Kompagniet er en professionel enhed med fokus på uddannelse af værnepligtigt personel og hvervning af disse til GSU, MP og HRU.

1. Hærens Basisuddannelses Kompagni ligger stor vægt på, at alle befalingsmænd lever op til deres ansvar som professionelle soldater, og samtidig er i besiddelse af en høj vilje til at samarbejde i en hektisk hverdag. Befalingsmænd i kompagniet er kendt for en professionel og initiativrig tilgang til arbejdet som soldat, hvor god holdning, disciplin, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge. Vi ligger stor vægt på arbejdsglæde, positivitet og motiverende og udviklende tjeneste.

Vi har et stort fokus på at gennemføre god enkeltkæmperuddannelse, og lærer vores værnepligtige soldater om god holdning og disciplin.
Om stillingen
Forsyningsbefalingsmanden (FSBM) er ansvarlig for forsyningsgruppen i kompagniets kommandodeling, og er samtidig leder af forsyningskammeret. Forsyningsgruppen består af en sergent og en korporal.

FSBM er, overfor kompagnichefen, ansvarlig for; ledelse, styring, udførelse og kontrol af de opgaver, der pålægges KMP vedr. forvaltning af materiel.

FSBM er desuden ansvarlig for kompagniets materielforvaltning og materielregnskab i myndighedsbeholdning, og holder løbende kompagniledelsen orienteret om materielstatus.

Arbejdsdagen vil være forudsigelig, men du vil have frie rammer i forhold til hvordan driftsopgaverne i dagligdagen afvikles, i samarbejde med resten af kommandodelingen. Du deltager i desuden i kompagniets daglige drift, efter kompagnibefalingsmandens bestemmelser.

Du skal endvidere forvente ca. 9 øvelsesdøgn pr. halvår og at der er lange afspadseringsperioder efter hvert hold.
Om dig
Du arbejder struktureret og er helheds-/fremtidsorienteret således, at du i samarbejde med enhederne får tilrettelagt den optimale logistiske støtte.

Du har gode IT færdigheder og forståelse for den interne logistik i en underafdeling.

Du er bruger i DeMars myndighedsbeholdning, og kan varetage den daglige administration og kontrol af materiel- og køretøjregnskabet.

Du er sergent, alternativt OKS-1 eller KP og er klar til gennemførelse af GSU AFK.

Du skal endvidere være i besiddelse af kørekort til B og C.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en OKS-1 eller korporal med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingen er ledig, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for 2 Hærens Basisuddannelses Kompagni, kaptajn Lena Key Johansson på telefon 728 36159 / 2541 4649, eller alternativt administrationsbefalingsmand, seniorsergent Allan Mortensen på telefon 728 36302.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 20. januar 2019 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse 21. januar 2019, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

20.01.2019

Indrykningsdato

11.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent