3. Eskadre søger en kok til sejlads med Patruljefartøjet NAJADEN Besætning 7.


3. Eskadre søger en kok til sejlads med Patruljefartøjet NAJADEN Besætning 7.

Om os
Er du uddannet kok, og vil du være en del af den nyoprettede 3. Eskadre? Du vil i givet fald blive en del af et team, som udgør en integreret og uundværlig del af Danmarks sikkerhed og velfærd til søs. Du medvirker til at løse samfundsopgaver i lokalområderne i alle danske farvande.

Patruljefartøjerne af DIANA klassen indgår i Søværnets nationale opgaveløsning og udfører således en bred vifte af opgaver i danske farvande. Opgaverne indbefatter bl.a. farvandsovervågning og suverænitetshævdelse, og der er konstant 3 enheder på varsel i danske farvande. Enhederne indgår rutinemæssigt i øvelser med det samlede beredskab og i øvelser med Søværnets øvrige enheder. Diana-klassen har en besætning på 12 personer.


Om stillingen
Patruljefartøjet NAJADEN BES. 7 søger en selvstændig og erfaren konstabel til at indgå i skibets forvaltningssektion som kok.
Du vil indgå i en sektion hvor du er ene kok ombord. Dine arbejdsopgaver vil være at stå for provianten herunder indkøb og kostplanlægning samt tilberedning af måltiderne. Du indgår i skibets havariorganisation som sanit samt indgår i vagttjeneste i land under fællesvagten på Flådestation Korsør i perioder mellem sejladserne.

Patruljefartøjet NAJADEN er en lille enhed med mange opgaver. Vi har derfor et afslappet forhold til faggrænser, og du vil blive stillet overfor opgaver af meget varierende karakter.

Vi forventer
Du er uddannet kok.
Du er selvstændig, og besidder evnen til at aktivere dig selv.
Du har erfaring fra anden sejlende tjeneste i søværnet.
Du besidder et højt humør og kan indgå i et lille, men sammentømret team.
Du tænker positivt og ser udfordringer og ikke problemer.
Du er energisk, effektiv og har ikke noget imod at give en ekstra hånd når der er travlt også på tvære af faggrænser.
Du opfylder forsvarets krav i henhold til Basisuddannelsen i Søværnet.

Vi tilbyder
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Om dig
Du arbejder selvstændigt, og er selvkørende i forhold til rutinemæssige opgaver. Du ser muligheder frem for begrænsninger og kan tænke i alternative løsninger. Samarbejde med kolleger på eget niveau, men også udover eget speciale og rang falder dig naturligt. Det sociale samvær med dine kolleger er noget du sætter højt og du bidrager selv positivt til det sociale samvær.

Kvalifikationer
Krav:
Søværnets basisuddannelse
Uddannet kok
Uddannet røgdykker

Ønskeligt
JUNIOR MEDIC uddannet

Helbredskrav:
Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis)
Godkendt og tastet træningstilstandsprøve
Grundvaccination
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse SSG Frederik Malmborg, Næstkommanderende NAJADEN BES. 7, telefon. 41 30 98 54.

Alternativt Myndighedschefsergent Bjarne Dunk, telefon 72 85 50 13.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 1. februar 2019. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2019
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

3. Eskadre (3ESK)
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling. Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever. Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.02.2019

Indrykningsdato

11.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent