Søværnet 04

Støtteskibet ESBERN SNARE søger administrativ medarbejder til sejlende tjeneste


Administrativ medarbejder søges til sejlende tjeneste.

ESBERN SNARE søger en konstabel, som er klar til at blive en del af Bemandings- og Administrationselementet om bord.

Du skal have flair for kontorarbejde og være egnet som røgdykker. Hvis det lyder spændende, så er stillingen måske noget for dig.


Om os
Vi er en af to besætninger i ABSALON-klassen. Skibene og besætningerne er nogle af Søværnets skarpeste og mest fleksible, som har været indsat i mange forskelligartede missioner de senere år.
Vi har bla. bidraget til fjernelsen af kemiske våben fra Syrien, pirateribekæmpelse og kapacitetsopbygning ved Afrikas Horn.

Som en af Søværnets kampenheder, har vi stort fokus på de militære kernekompetencer, og vi arbejder målrettet mod at sætte nye standarder for danske enheder. Dette indbefatter en gennemgang af Danish Operational Sea Training (DOST) ved Royal Navy primo 2020. Her vil skibet blive udsat for seks uger med intensiv ekstern og intern kamp.

Enheden er ofte på kortere beredskab til prioriterede opgaver, og vil således kunne indsættes i operationer i verdens brændpunkter med kortere varsel.

Du vil indgå i en besætning med højt til loftet, og gode muligheder for at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Besætningen har en høj faglig stolthed, og opgaverne løses i fællesskab med gode kolleger.


Om stillingen
Stillingen er i bemandings- og administrationselementet, hvor du primært vil være tilknyttet banjermesterkontoret, og dermed vil være i kontakt med hele skibets besætning. Du vil få en afvekslende hverdag om bord med opgaver dels på kontoret og i skibets havariorganisation.

Det samlede bemandings- og administrationselement består af en seniorsergent, en oversergent og to menige.

Dine primære opgaver består i at assistere med administrative opgaver herunder registrering af arbejdstid, opdatering af personellets data i DeMars, og udfærdigelse af vagtplaner. Desuden vil der være opgaver, hvor du inddrages i personelhåndtering på forskellige niveauer.

Du vil indgå i vagttørnen i havn og til søs.

Til søs vil du kunne forvente flere alsidige opgaver som ikke foregår på kontoret. Disse opgaver kan eksempelvis være fysisk arbejde på dækket i færdigheder som sømandskab, surrings- og foldegast ved helikopteroperationer. Desuden vil du også blive udstukket til opgaver som hjælper ved sætning og bjærgning af skibets øvrige mindre fartøjer.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Om dig
Vi forventer af dig, at du er energisk, effektiv og er villig til at tage ansvar. Desuden forventer vi, at du er i stand til at arbejde selvstændigt og har evnen til at indgå i et team.

Diskretion er en naturlig del af arbejdet, da du ofte vil få viden om andre medarbejderes personlige forhold, som betegnes klassificeret viden.

Det vil være en stor fordel, hvis du har kendskab og færdigheder i brugen af Forsvarets administrative værktøj, DeMars. Særligt vil færdigheder i arbejdstidsregistrering, kursusadministration, rejsestyring og personaleadministration være gode fordele.

Kvalifikationer:
Krav:
Søværnets basisuddannelse (SBU)
Anden basisuddannelse i Forsvaret, som suppleres med Basisomskoling til søværnet

Ønskelige krav:
Kontoruddannelse gerne med speciale i administration
Demars Arbejdstidsstyring
Demars Rejsestyring
Demars Arrangementsstyring
Demars PAM modul 1
Uddannet røgdykker

Helbredskrav bla.:
Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (Operativt bevis)
Vurderet egnet til røgdykning

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Banjermester SSG Danni Tim Bøger, telefon 30 16 94 78 Alternativt CSG John Rasmussen, SAKBE, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 31. januar 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 6.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2019.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.01.2019

Indrykningsdato

11.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent