Akadami hæren

Rådighedsstillinger – DF til Hærhjemmeværnsdistrikt i Skive.


Rådighedsstillinger – DF til Hærhjemmeværnsdistrikt i Skive.

Totalforsvarsunderafdelingen under Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland søger tre premierløjtnanter af reserven, som delingsførere for vores tre delinger.

Har du lyst til at arbejde med nationale landoperationer, og er du initiativrig, selvstændig og ansvarsbevidst, er du måske vores nye kollega.
Om os
Totalforsvarsunderafdelingen har til opgave at opstille, uddanne og føre totalforsvarsstyrken, bestående af hjemsendte HBU soldater, hvis disse skulle blive aktiveret.

Underafdelingens primære opgave er bevogtning og sikring, i samarbejde med hjemmeværnet.

Underafdelingen er kadre bemandet, og vores opgaver i fredstid, består primært af egen føreruddannelse og førervirke i underafdelingen, og sekundært støtte til hjemmeværnsdistriktet, fx med undervisning og kontrolvirke.

Om stillingen
Underafdelingen består af en chef, næstkommanderende, kommandobefalingsmand og tre delinger med hver en delingsfører, næstkommanderende deling og tre gruppeførere.

Som delingsfører har du ansvaret for uddannelse og føring af delingen. Uddannelsen foregår normalt i rammen af underafdelingen.

Derudover vil der være mulighed for deltagelse i en lang række øvrige aktiviteter, som Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland tilbyder personel af reserven.


Om dig
Du er uddannet premierløjtnant af linjen eller reserven, alternativt uddannet løjtnant af reserven og vurderet egnet til udnævnelse.

Det vil være at fortrække, at du har erfaring med planlægning af uddannelse på underafdelingsniveau, og samtidigt har en vis operativ indsigt.

Der kan forventes 10 indkommanderingsdage om året, idet dette dog kan variere afhængigt af opgaverne, samt dine egne ønsker.
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven, og ansættelse sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Aflønning jf. gældende overenskomst for personel af reserven.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelses-forholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelse i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte chefen for totalforsvarsunderafdelingen kaptajn Steffen Lindholt Poulsen på mail: steffen@vissys.dk. eller chefen for Operations- og uddannelsessektionen major Jesper Toft Nielsen på
tlf.: 72 42 06 02, eller via mail: HDMVJ-CHOPU@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Jesper Bjarke Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91 eller via mail FPS-BA-BSS06@fiin.dk

Ansøgningsfristen udløber den 10. februar 2019. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført løbende. Vi opfordrer til, at du ikke venter med at sende din ansøgning.

Eventuelt ansættelsestidspunkt aftales med den enkelte ansøger.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland er et af seks distrikter under Landsdelsregion Vest. Distriktets hovedsæde er beliggende på Skive Kaserne og er organiseret med en operations- og uddannelsessektion og en logistiksektion med faste militære og civile medarbejdere.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsidstrikt Midt- og Vestjylland

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 1 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

10.02.2019

Indrykningsdato

11.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent