Seniorsergent med erfaring og interesse inden for flyvedligeholdelse


Seniorsergent med erfaring og interesse inden for flyvedligeholdelse

Brænder du for flyteknologi og har du lyst til at komme ind under huden på Forsvarets helikoptere, så har vi jobbet til dig. Har du lyst til et ansvarsfuldt job i en travl og varieret hverdag, hvor du vil opleve et spændende, uformelt og fagligt højt arbejdsmiljø samt et godt kollegialt samarbejde?

Vi søger en seniorsergent, som skal arbejde med generel logistisk sagsbehandlingen indenfor EH101 helikopterområdet.
Om os
Vi er et team på godt 30 personer i Ballerup, der som den øverste tekniske myndighed i forsvaret har systemansvaret for flytyperne, og har således ansvaret for luftdygtigheden, vedligeholdelseskonceptet samt medvirker ved udarbejdelsen af strategien for videreudvikling af de enkelte helikoptertyper. Vi er en bred sammensat team og består af specialister, herunder ingeniører og militære medarbejdere
Om stillingen
I et spændende arbejdsmiljø skal du blandt andet varetage teknisk sagsbehandling, rådgivning og deltage i projektarbejde. Derudover skal du deltage i løsning af materieltekniske problemstillinger knyttet til driften af Forsvarets helikoptere og sikre helikopternes vedvarende luftdygtighed.

Du får et ansvarsfuldt job i en travl og varieret hverdag, hvor du skal varetage specifikke opgaver i relation til logistik, anskaffelse, udvikling, test, drift og vedligeholdelse.

Opgaverne retter sig primært mod:
- Udarbejde og ajourføring af dokumentationsgrundlag for gennemførelse af vedligeholdelse, modifikation og reparation af forsvarets EH101 helikoptere.
- Kontakt til leverandører og/eller forsvarts interne værksteder i forbindelse med Fault investigation.
- Opfølgning over for Leverandører indenfor, manglende levering, garantisager og kvalitetsudfordringer.
- Sagsbehandling af rapportering af utilfredsstillende tekniske forhold samt fejl og mangler i publikationer.

Du skal ligeledes medvirke til at løse andre logistiske problemstillinger, foretage optimering og opfølgning, give bidrag til høringssvar samt give forslag til langsigtede, afhjælpende foranstaltninger.

Du får en stor kontaktflade internt i huset såvel som eksternt med f.eks. Helicopter Wing Karup, Forsvarets Hovedværksteder samt eksterne leverandører.

Vi kan tilbyde dig et ansvarsfuldt job med en travl og varieret hverdag. Du vil opleve et spændende, uformelt og fagligt højt arbejdsmiljø og et godt kollegialt samarbejde.
Om dig
Er du interesseret i stillingen, skal du have en relevant faglig uddannelse. Du skal være fortrolig med at læse og forstå teknisk dokumentation på engelsk.

Det vil være en fordel hvis du har erfaring med drift af EH101 helikopterne. Din baggrund kan også være inden for drift, vedligeholdelse og planlægning af andre komplekse materielsystemer, hvor der stilles høje krav til konfigurationsstyring. Det vil desuden være en fordel hvis du har erfaring med SAP/R3.

Da der i arbejde med luftsystemer stilles store krav til sikkerhed, forventer vi, at du er systematisk og omhyggelig i din opgaveløsning.

Du er ikke bange for at tage fat på uforudsete opgaver, og evner selv at prioritere og opsøge opgaverne i din hverdag.

Du er en god kommunikator, og du opfattes som en fleksibel og proaktiv medspiller, med evnen og initiativet til at løse opgaver såvel selvstændigt, som i samarbejde med andre.
Du trives med at beskæftige dig med en meget varierende opgaveportefølje, ligesom du også formår at begå dig på og med alle niveauer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Ida Ferlov på telefon 7257 1496 eller major Jens Peter Slemdal på telefon 4171 0569.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 24. januar 2019, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 5, 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.

FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.01.2019

Indrykningsdato

09.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent