Søværnet 04

Seniorsergent til søopmåling (genopslag)


Seniorsergent til søopmåling (genopslag)

1. Eskadre / Søopmålingen søger en seniorsergent med kystskipperuddannelse til tjeneste ved Søopmålingen
Om os
Søopmålingen er et militært tjenestested underlagt 1. Eskadre. Søopmålingen er fysisk placeret sammen med Geodatastyrelsen (GST) i Aalborg. Søopmålingens skibe og vedligeholdelsesfaciliteter ligger i København på Holmen. Skibe og værksted forventes flyttet fra København til Frederikshavn ved udgangen af 2020.
I sommerhalvåret foretager Søopmålingen indsamling af dybdedata i danske- og grønlandske farvande. Til denne opgave anvender vi i danske farvande opmålingsskibene BIRKHOLM og FYRHOLM samt to mindre opmålingsfartøjer. Herudover anvendes I/F JENS SØRENSEN til opmåling i danske farvande og et inspektionsfartøj af KNUD-kl. i grønlandske farvande.

Alle skibe er udrustet med moderne opmålingsudstyr herunder avancerede flerstråleekkolodder, som giver os mulighed for at generere højt opløselige lydbilleder af havbunden.
Søopmålingen er ansvarlig for planlægning og indsamling af dybdedata i danske- og grønlandske farvande. Dybdedata formidles videre til GST, hvor den videre efterbehandling af data gennemføres , inden data senere frigives til brug i det officielle søkort. Søopmålingen er desuden rådgiver og sagsbehandler ved GST inden for hydrografi.
Om stillingen
Du vil være en del af et team på 10 søopmålingsofficerer og 3 søopmålingssergenter. Med baggrund i din kystskipperuddannelse vil du fungere som næstkommanderende i HOLM kl. Herudover vil du deltage som søopmålingssergent på søopmålingens øvrige enheder.

Du vil gennemgå en grundig oplæring i søopmålingsfaget og efter ca. 2 års tjeneste ved Søopmålingen, forventes du at gennemføre den grundlæggende søopmåleruddannelse ved Royal Navy - varighed 3 – 4 måneder.

Som søopmålingssergent vil du i sommerhalvåret deltage i de planlagte sejladsperioder, både i danske- og grønlandske farvande. I danske farvande vil togtperioderne typisk være af 12 dages varighed med 1 uges LEAVEX i mellemperioden. Herudover kan der forventes fem ugers sejlads i grønlandske farvande.

På trods af fast tjenestested i Aalborg, vil en del af din landtjeneste foregå i København i forbindelse med opmålingsskibenes ophold på Holmen. For at bevare sammenhængskraften med GST vil du indgå i en modus, hvor du i vinterhalvåret vil have tilstedeværelsesperioder i Aalborg. Under arbejdet ved GST vil du deltage i efterbehandlingen af sommerens opsamlede dybdedata og bistå med diverse personel- og regnskabsføreropgaver. Hen over vinteren vil du i perioder kunne arbejde fra hjemmet, idet vi anvender LYNC (Skype for Business) – hvorved du nemt kan holde kontakten til dine kollegaer i Aalborg.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent med kystskipperuddannelse og har erfaring fra sejlende tjeneste på søværnets enheder, hvor du har erhvervet et godt kendskab til farvandene omkring Danmark eller Grønland.
Som kommende søopmålingssergent vil det være en fordel med interesse for IT, da en del af din kommende dagligdag vil foregå bag en PC.

Ud over betjening af vort forskelligartede tekniske udstyr, vil du skulle arbejde med diverse softwareprogrammer til afvikling af søopmålingsopgaven. Det forventes, at du kan arbejde systematisk og omhyggeligt med de pålagte opgaver. Uddannelsen til Søopmåler kræver gode kundskaber i engelsk og matematik.

Mange af opgaverne i Søopmålingen er baseret på ”teamwork”, særligt når du indgår i en opmålingsgruppe til søs. Andre opgaver kræver, at du er i stand til at arbejde selvstændigt og fokuseret med opgaven. Du forventes af have gennemslagskraft som leder og skal samtidig have fokus på personlig udvikling. Du har en anerkendende tilgang til ledelse, således at medarbejdernes uddannelser og kompetencer bruges konstruktivt for sikre en opgaveløsning på et højt fagligt niveau.
Du forventes at være en erfaren bruger af SAP DeMars.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Søopmålingen, OK Lars Hansen på tlf.: 4089 4899, eller NK Søopmålingen, OK Jesper Vedel på tlf.: 4078 6477.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 30. januar 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristen.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2019
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

30.01.2019

Indrykningsdato

09.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent