Instruktør til UH-60 Blackhawk på Fort Rucker, Alabama, USA


Instruktør til UH-60 Blackhawk på Fort Rucker, Alabama, USA

Selvstændig og operativ erfaren helikopterpilot med stærke pædagogiske og formidlingsmæssige kompetencer søges til UH-60 Blackhawk instruktørstilling på Fort (Ft) Rucker, USA.
Om os
United States Army Aviation Center of Excellence (USAACE) er placeret på Ft. Rucker i Alabama, hvor størstedelen af den amerikanske hærs helikopterpilot-uddannelse gennemføres. Der gennemføres grundlæggende uddannelse på TH-67 CREEK, OH-58 KIOWA og UH-72 Lakota, og videregående uddannelse på alle af den amerikanske hærs helikopter typer, herunder UH-60 BLACKHAWK, som de danske piloter får deres videreuddannelse på.

Danmark har igennem flere årtier gennemført grundlæggende helikopter pilot uddannelse på Ft. Rucker, og Danmark er fast medlem i Euro Nato Helicopter Pilot Training Program (ENHPTP).
Om stillingen
Din primære opgave bliver som instruktør på UH-60 BLACKHAWK. Stillingen indeholder instruktion og undervisning på UH-60 BLACKHAWK. Fra medio 2019 bliver du derudover udpeget som den stedlige SNR, med ansvar for de danske instruktører og elever ved programmet, og har dermed det overordnede ansvar for disse under deres uddannelse på Ft. Rucker.

Det betyder også at du skal deltage i i mødeaktivitet i ENHPTP regi, hvor du som dansk repræsentant vil skulle svare på spørgsmål fra dansk og amerikansk side. Du repræsenterer ligeledes Danmark overfor USAACE.

Som instruktør indgår du i et multinationalt team bestående af både militære og civile udenlandske instruktører. Du skal gennemføre undervisning i diverse teoretiske fag og instruktion i flyvning, som gennemføres både i simulator og på UH-60 Blackhawk.

Stillingen kræver en høj grad af erfaring og kompetencer indenfor flyvning og instruktion i forhold til funktionen som instruktør, samt en høj grad af selvstændighed og generelle officerskompetencer.

Du er omstillingsparat, og har et godt overblik. Du besidder en god situationsfornemmelse, forstår at kunne begå dig, ligesom tålmodighed og tolerance er nødvendige egenskaber for at kunne virke i et internationalt stabsmiljø.
Om dig
Du har baggrund, som officer i Forsvaret og er uddannet helikopterpilot. Du er nuværende eller tidligere fartøjsschef og instruktør på en dansk helikopter type.

Vi ser gerne at du har været udsendt i internationale operationer som helikopterpilot. Vi forventer at du har en solid erfaring med administration og ledelse af personel, og at du er god til at motivere. Vi forventer ligeledes at du besidder gode pædagogiske kompetencer og har et bredt kendskab til læring, som du kan bringe i anvendelse både i en teoretisk og praktisk sammenhæng.

Du besidder gode samarbejdsevner, og har let ved at begå dig i et internationalt miljø, hvor du kan skabe socialt og professionelt netværk. Du arbejder gerne selvstændigt og tager initiativ til nye opgaver, forbedringer, opdateringer og vedligeholdelse samt evt. påbegyndelse af nye udviklingsprojekter i dialog med samarbejdspartnerne.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollatet af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Hovedorganisationen af Officerer i Danmark og Forsvarets Personeltjeneste om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret. Du vil blive tillagt grad af major under hele udstationeringen.

Stillingen er til besættelse 24. april 2019, og besættes som udgangspunkt for en 3 ½ årig periode - dog kan perioden variere under hensyn til forsvarets behov.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, som bl.a. betyder at der vil være mulighed for at medbringe eventuel familie til USA, ligesom bolig bliver betalt under udstationeringen.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til NATO Secret samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Derudover skal ansøgere kunne bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved forsvarsakademiet samt leve op til kravene i forsvarets personlige helbredsundersøgelse således du er egnet til udsendelse.

Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte FKO-F-PSU104 MJ Jesper Aaen (ASA), Tlf.: +45 728 11532. Oplysninger om løn - og ansættelsesvilkår mv. kan fås ved henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Heino Hansen på tlf.: +45 728 19131.

Ansøgningsfristen er den 23. januar 2019. Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket på denne side. Ansættelsessamtaler forventes gennemført ved Flyverstaben eller over VTC/Skype umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udland

Lokation

Udlandet

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.01.2019

Indrykningsdato

09.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent