Chef for Kommunikations- og IT-sektionen (J6) ved Specialoperationskommandoen (Genopslag)


Chef for Kommunikations- og IT-sektionen (J6) ved Specialoperationskommandoen

Vil du være med til at skabe fremtidens kommunikations- og IT-løsninger til Danmarks specialoperationsstyrker? Vi skal sammen udvikle og drive nye og innovative løsninger som sikrer en effektiv føring og informationsdeling i et miljø, som kræver uventede, anderledes og fleksible løsninger til såvel stabe som indsatte operatører. Vil du sammen med engagerede kollegaer sætte yderligere tryk på den operative transformering af Specialoperationskommandoen i Aalborg? Så er du måske den kommende chef for J6.
Om os
Specialoperationskommandoen (SOKOM) indgår i Forsvarskommandoen og omfatter en Taktisk Stab samt Frømandskorpset og Jægerkorpset. Vi har en åben dialog på tværs af afdelinger og sektioner, og hos os er det kompetencer der lægges vægt på og ikke nødvendigvis graden. Tempoet er til tider højt og understøttes af et godt arbejdsmiljø som grundlag for arbejdsglæde og godt humør.

Vores opgave er at opstille specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber. Herigennem bidrager vi til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed. En væsentlig opgave de kommende år er etableringen af en ”Composite Special Operations Component Command (C-SOCC)” sammen med Holland og Belgien. Danmark har ansvaret for den samlede ”Communications & Information System (CIS)” løsning til dette hovedkvarter med dig i spidsen, hvilket giver dig gode muligheder for at udvikle dine evner indenfor ledelse af et større teknisk projekt i tæt samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og andre aktører i Forsvaret.
Vi skal de kommende år udvikle en effektiv og fleksibel føringsstruktur ved Frømandskorpset og Jægerkorpset og gennem en række udfordrende øvelser i internationalt miljø afprøve denne. Du får en vigtig rolle i dette arbejde – herunder ved deltagelse i anskaffelse af CIS kapaciteter fra enkeltmand til Component Command.

Kommunikations- og IT-sektionen (J6) består udover dig selv af tre medarbejdere, som løser meget alsidige opgaver i et tæt samarbejde med bl.a. projektgruppen for C-SOCC.
Om stillingen
J6 indgår sammen med J1 og J4 i Specialoperationskommandoens Operationsstøtteafdeling.
Udover dit ledelsesansvar for sektionens medarbejdere vil du skulle varetage de overordnede CIS opgaver ifm. specialoperationskapacitetens samlede operative og myndighedsmæssige informations- og kommunikations setup, herunder

• være SOKOM ”Point of Contact for Special Operations Forces (SOF) Communication, Command, Control, Computer and Intelligence (C41)” systemer
• være overordnet ansvarlig for CIS i forbindelse med SOKOM øvelser og operationer, under såvel planlægnings- og gennemførselsfasen
• indgå som seniorbruger i FMI styregruppe C-SOCC CIS og varetage den fornødne koordination med og støtte til FMI, Føringsstøtteregimentet og Operationsstabens J6 samt tilsikre, at SOKOM leverer krævede bidrag til projektet, og at projektet har den fornødne fremdrift,
• varetage formandskabet for trilateral C-SOCC Working Group CIS og indgå som Director J6 i C-SOCC stab
• støtte og rådgive SOKOM IT-sikkerhedsofficer (indgår i sektionen) i dennes arbejde.

Som en del af din funktion i C-SOCC stab må du forvente at skulle gennemføre en række kurser i stabsvirke på Component Command niveau og deltage i certificeringsøvelser med tyngde i 2020. Vores særlige indsættelsesformer og opgaver giver dig mulighed for at tænke innovativt og anvende nye teknologier og metoder i et indsættelsesmiljø, som stiller store krav hertil.
Du refererer til chefen for Operationsstøtteafdelingen i SOKOM stab. Tjenestested er Flyvestation Aalborg.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn (M331) med en solid teknisk og operativ baggrund. Du har flere års erfaring indenfor CIS og et godt kendskab til klassificerede IT-systemer (BICES, HEMNET, NSWAN) – både hvad angår teknologiledelse, planlægning og drift.
Vi forventet at du har kompetencer indenfor IT- og kryptosikkerhed og evt. har arbejdet med CIS relateret til NATO føringsinstallationer. Erfaring fra stabstjeneste på niveau 1 eller 2 er ønskelig.

Du forstår at indgå positivt i et samarbejde med Forsvarets øvrige interessenter indenfor dit fagområde og i C-SOCC regi. Det er en fordel, at du har et veletableret netværk indenfor CIS i Forsvaret. Du har selvfølgelig gode evner inden for kommunikation og teknologi og behersker skriftligt og mundtligt engelsk.

Som person er du åben og imødekommende. Du trives i et værnsfælles og dynamisk miljø i en enhed under stadig udvikling. Du er god til at opbygge og vedligeholde personlige netværk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos major Birger Johansen på tlf.: 25 55 61 56, eller på mail VFK-S-CHJ6@FIIN.DK. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 28. januar 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler snarest derefter. Stillingen er til besættelse den 1. juni 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN
Specialoperationskommandoen indgår i Værnsfælles Forsvarskommando og ligger ved Aalborg. Specialoperationskommandoen er det faglige og operative kapacitetscenter for Danmarks specialoperationskapaciteter. Specialoperationskommandoen omfatter en kommandostab, Jægerkorpset og Frømandskorpset.
Chefen for Specialoperationskommandoen er overfor Forsvarschefen ansvarlig for al styrkeproduktion og –udvikling indenfor Specialoperationsområdet herunder for styrkeproduktionen og –opstillingen af et dansk kernebidrag til en NATO Composite Special Operations Component Command, der skal kunne indsætte specialstyrker i internationale operationer og virke på operativt niveau.
Det værnsfælles og tætte samarbejde på tværs af Forsvarets kapaciteter er et helt centralt element i Specialoperationskommandoens motto: Styrke Gennem Fælles Indsats.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

28.01.2019

Indrykningsdato

09.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent