Oversergent til forsyningstjeneste ved Helicopter Wing


Oversergent til forsyningstjeneste ved Helicopter Wing

Forsyningssektionen ved Helicopter Wing på Flyvestation Karup søger en forsyningsspecialist på oversergentniveau til et job ved vores Myndighedsbeholdning.

Så er du stærk i logistik og brænder du for godt samarbejde, så er du måske den rette til stillingen.
Om os
Helicopter Wing (HW) Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og træningsfly. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing Karup støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

Om enheden:
Forsyningssektionen er en spændende og travl arbejdsplads med 45 medarbejdere, der dagligt har til ansvar at levere den nødvendige logistiske støtte til Forsvarets helikoptere. Vi lægger vægt på at yde en høj service og sikre organisationens udvikling, i trin med nye krav og opgaver. Deraf kommer vores fokus på at bidrage til et udfordrende, effektivt og åbent arbejdsmiljø for os selv og vores kunder.
Om stillingen
Du vil indgå i et team som Leder af et antal dygtige og alsidige medarbejdere på Myndighedsbeholdningsområdet, hvor du til dagligt vil bidrage til serviceringen af Helicopter Wing regnskaber.

Det vil være din primære opgave, at støtte enhedens driftsopgaver med størst vægt på eksterne enheders myndighedsbeholdning, herunder at bidrage til varemodtagelse, udlevering, forbrugskontrol, mønstring, norm- og beholdning.

Du vil få ansvaret for driften af udvalgte myndighedsbeholdninger samt overholdelse af opsatte deadlines. Du vil få medansvar for at synliggøre og skabe overensstemmelse i Helicopter Wing norm- og beholdning, samt analyse af Helicopter Wing forbrugsmønstre og forbrugsopdateringer.

Du vil ydermere skulle deltage i strategisk udvikling af forsyningsområdet, herunder indgå i arbejdsgrupper på det forsyningsfaglige område.
Om dig
Det forventes, at du er udnævnt oversergent og har gennemført en grunduddannelse i forsyningstjeneste.

Du er en engageret, struktureret og samarbejdsorienteret medarbejder, med gode kommunikative evner i både skrift og tale. Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt med dine opgaver, og at du er i stand til at opsøge informationer efter behov med henblik på at sikre kvalitet i dit arbejde. Du er punktlig og serviceminded og har stor erfaring inden for forsyningsområdet og har under dit virke varetaget dit ansvar professionelt.

Du har følgende certifikater/uddannelser:
- Gaffeltruck
- ADR grund og klasse 1
- IATA
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte chefen for Forsyningssektionen i Helicopter Wing, major Morten Henriksen på mail HW-FSY-001@mil.dk eller på telefon 728 42601 på hverdage mellem kl. 0800 og 1500.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 01. februar 2019. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen den 01. marts 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
´
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.02.2019

Indrykningsdato

08.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent