Efterretningsspecialist til Fighter Squadron 727 ved Fighter Wing Skrydstrup


Efterretningsspecialist til Fighter Squadron 727 ved Fighter Wing Skrydstrup

Har du lyst til et spændende job på en af Danmarks bedste arbejdspladser? Så har vi lige nu en ledig stilling som efterretningsspecialist ved 727 Fighter Squadron.
Om os
Fighter Wing Skrydstrup (FW) udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

Hos os er dit engagement og dine kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

727 Fighter Squadron er den ene af Danmarks to F-16 enheder og er hjemhørende på Fighter Wing Skrydstrup. Sammen med de andre enheder på Fighter Wing Skrydstrup er det vores opgave, at være klar til at blive indsat i internationale luftoperationer, samtidig med at vi dagligt løser nationale opgaver for Forsvaret. Vores dagligdag er derfor dynamisk og fleksibel.

727 Fighter Squadron har siden 1974 hørt til på Fighter Wing Skrydstrup og har siden 1980 opereret med F-16 fly. Enheden har haft personel udsendt til flere af verdens brændpunkter og senest haft personel udsendt til Baltic Air Policing i 2011 og 2013 og til Unified Protector i Libyen 2011 samt i kampen mod ISIL i Irak 2014/2015 og igen til Irak/Syrien i andet halvår af 2016.
Om stillingen
Som efterretningsspecialist er din primære arbejdsopgave, at samarbejde med piloterne i forbindelse med planlægning af missionerne, herunder give efterretningsbillede omkring fjendens styrker, trusler mod egne fly samt efterretninger omkring målområdet.

Efter missionen er fløjet, skal man som efterretningsspecialist modtage debriefing af piloterne, hvorefter der udføres detaljeret rapportering til det centrale kommandocenter med henblik på at opdatere det samlede efterretningsbillede.

Som efterretningsspecialist er man først og fremmest en holdspiller i et, til tider hektisk, operativt miljø der er præget af en fri omgangstone, hvor løsning af opgaven har den primære fokus.

Udover den efterretningsmæssige del vil du være daglig leder for enhedens E-sektion, bestående af 6 mand, hvor du vil være ansvarlig for sektionens kontinuerlige udvikling. Enhedens E-sektion gennemfører en stor del undervisning, hvor du vil skulle kvalitetssikre denne, for at opnå et højt operativt vidensniveau i hele 727 Fighter Squadron.

Man skal forvente en del rejseaktivitet i forbindelse med deltagelse på øvelser og INTOPS i forbindelse med et F16 bidrag.
Om dig
Du er udnævnt over- eller seniorsergent, eller er vurderet egnet til at gennemgå den strukturelle uddannelse.

Du skal trives i et operativt miljø, der er præget af konstant forandring. Du skal være forudseende og omstillingsparat, og tage højde for at planer kan kræve ændringer med kort varsel. Du skal være god til at prioritere og bevare overblikket i stressede situationer, da tiden ofte er en modspiller, og deadlines skal overholdes. Du skal være god til at samarbejde, og være serviceminded.

Du skal beherske engelsk i både skrift og tale, da du ofte vil få brug for at koordinere med enheder fra andre lande under øvelser og INTOPS. Det er en fordel hvis du har flair for EDB.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte major Peter Borre (PEB) på telefon 7284 8605 (fw-727-004), eller Kaptajn Magnus Færtz (NEG) på telefon 7284 8651 (fw-727d-001).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 25. januar 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart i forlængelse her af. Stillingen er ledig og ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

25.01.2019

Indrykningsdato

08.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent