Almen sergent Hæren 1

Logistikbefalingsmand til 4. National Støttebataljon i Vordingborg GENOPSLAG


Logistikbefalingsmand til 4. National Støttebataljon i Vordingborg GENOPSLAG

Er du klar på en spændende og varierende hverdag, præget af opgaver med stor betydning for enhedernes opgaveløsning? Så er stillingen som LOGBM ved 4 Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) lige noget for dig.
Om os
4 NSBTN ved Trænregimentet, er en bataljon med fokus på internationale engagementer.

Bataljonen har kontinuerligt bidrag i Afghanistan og Kuwait/Irak, samtidig med at man opstiller NSE til VJTF beredskab 2019 og eFP 2020.

4 NSBTN er også klar til indsættelse sammen med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.
Om stillingen
Som LOGBM ved 4 NSTBN, vil du blive en af stabens specialister inden for den logistiske styring og kontrol af bataljonen og dens fem underafdelinger. Stillingen stiller krav til evner om at kunne arbejde selvstændigt på højt fagligt niveau. Du vil få ansvar for kontrolvirksomheden af bataljonens underafdelinger m.h.t. materiel- og ammunitionsregnskab.
Herudover vil du også skulle støtte underafdelingerne med FARGO, last og surring, samt sagsbehandling af kassationssager.

Din evne til at kunne løse opgaven tilfredsstillende, afhænger af din evne til at arbejde i DeMars, og vi forventer, at du er en erfaren bruger af DeMars, inden for de relevante områder.

Du vil blive en del af bataljonsstaben og referere direkte til sektionschefen for S4, som også vil være din daglige leder.

Ved siden af din rolle som LOGBM, vil du også blive en del af bataljonens faglærergruppe, med opgave at uddanne og udvikle dine kolleger, f.eks. som faglærer indenfor logistik og i DeMars. Derfor vil det være en fordel såfremt du har erfaring som faglærer fra tidligere.

Udover LOGBM bliver du også kryptobefalingsmand, med ansvar for at forvalte bataljonens krypto-regnskab.

For den rette ses stillingen at være springbrættet til VUT-II efter 1-1½ års ansættelse.
Om dig
Du har tidligere siddet i en lignende stilling, eks. som logistikbefalingsmand eller forsyningsbefalingsmand i en international mission eller ved en hjemlig bataljonsstab, og medbringer erfaring derfra.

Du skal være motiveret for læring, udvikling af egne kompetencer og bidrage aktivt til forbedring af opgaveløsningen.

Du har gennemført videreuddannelsestrin I (VUT-I M/L) med tilfredsstillende resultat og har et indgående kendskab til logistiktroppernes organisation, doktriner og teknologi.

Det er et krav at du er uddannet i, og har erfaring med, DeMars Myndighedsbeholdning, Normering, PM rekvirent.

Herudover er det ønskeligt at du har kryptokustodekursus, forvaltning og overordnet logistik og forvaltning og controlling.

Vi ser gerne at du har logistisk erfaring fra internationale operationer, særligt i et Nationalt Støtte Element eller et Stabs- og Logistikkompagni.

Du er klar til en hverdag, der er præget af støtte til hærens indsættelse i internationale operationer.

Du er god til styring, fremtidsorienterende og har gode kommunikationsevner.

Du sætter faglighed højt og er en erfaren underviser, som formår at motivere og skabe resultater.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Sektionschef KN Benny Olsen på tlf. 72 83 6819 eller 20 73 72 64.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 17. februar 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 8.

Stillingen er til besættelse 1. Marts 2019 eller snarligst herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


Om Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

08.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent