Flyvevåbnet 3

Flymekaniker ved Eskadrille 724, Helicopter Wing Karup


Flymekaniker ved Eskadrille 724, Helicopter Wing Karup

Er du uddannet flymekaniker, og har du lyst til en afvekslende hverdag, hvor du kommer til at deltage i beredskaber og øvelser til støtte for blandt andet specialstyrker, Politi og andre myndigheder?

I Eskadrille 724 har vi højt tempo og højt humør og søger netop nu en dygtig flymekaniker til snarlig ansættelse ved Linen.
Om os
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere og Eskadrille 660. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Ved Eskadrille 660 understøttes alle Flyvevåbnets udsendelser samt deltagelse i andre værns udsendelser. Helicopter Wing Karup støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

ESK724 er en dynamisk eskadrille, der leverer specialoperations luftstøtte, samt eftersøgnings- og anden støtte. Eskadrillen har et tæt samarbejde med specialstyrker, Politiet og andre myndigheder. Eskadrillen løser komplekse opgaver i høj-risiko miljøer, både dag og nat.

ESK 724 er en fleksibel arbejdsplads, hvilket betyder, at du vil komme til at arbejde i et alsidigt arbejdsmiljø, hvor du skal indgå i samarbejdsrelationer på tværs af faglige og organisatoriske skel - i og uden for enheden.

Ved Linen/ESK 724 lægges der vægt på åbenhed, initiativ, gensidig respekt og frihed under ansvar. Vi er en lille sammentømret enhed, der stiller store krav til medarbejderne i form af kompetencer, faglige og personlige egenskaber, fleksibilitet og evner til at operere og omstille sig hurtigt i en dynamisk og krævende hverdag.
Om stillingen
Vi kan tilbyde et job, hvor du bliver en del af et team og hvor du er med til at gøre en forskel og skabe forudsætning for at eskadrillen kan indsættes. Gennem handlekraft og engagement, bliver du værdsat og taget seriøst som kollega og medarbejder.

Som flymekaniker ved Linen deltager du i daglig vedligehold, omkonfigurering og klarmelding af stel såvel ude som hjemme. Det kan foregå både i teams eller alene, hvilket stiller krav til både samarbejdsevner, professionalisme, initiativ og evner til at arbejde på egen hånd. Du vil også komme til at deltage i eftersyn og fejlfinding samt efterfølgende udbedring.

Deltagelse i beredskaber til støtte for samfundet er en vigtig del af arbejdet som tekniker ved Linen. På beredskaber virker du som klarmelder, men indgår i nogle tilfælde også som en del af den flyvende besætning, for eksempel i forbindelse med eftersøgninger. Deltagelse i beredskaber, sker både som tilkaldevagt og som fast bemandet vagt, hvor du vil være væk i op til 5 dage af gangen. Dette betyder, at der også er mulighed for at optjene friheder i stillingen.

Udover flyrelateret vedligehold og operative opgaver, skal du forudse at arbejde med vartning af Ground Support Equipment og klargøring og transport af materiel til øvelser og opgaver. Ved større øvelser, som forudsætter at der pakkes og transporteres materiel til diverse destinationer, vil du som flymekaniker ved ESK også deltage i den logistiske tilrettelæggelse.
Om dig
Vi har behov for, at du er loyal, motiveret og fleksibel. I Eskadrillen løser vi opgaven her og nu, med det vi har, også om natten. Det er derfor vigtigt, at du selv og familien er afklaret med skiftende arbejdstider. Til gengæld tilbyder vi en spændende arbejdsplads, der ikke findes andre steder med et godt kammeratskab og kollegastøtte.

Vi forventer således, at du er løsningsorienteret, herunder at du har evnen og viljen til at se muligheder frem for begrænsninger og indgå konstruktivt i dialog og samarbejde med kolleger, samarbejdspartnere og ledelse, for derved målrettet og effektivt at løse de pålagte opgaver.

Du skal have gennemført flyteknisk grunduddannelse, og det forventes, at du har solid erfaring med flyvedligeholdelse, samt en gerne militær baggrund (aftjent værnepligt, tidligere militær ansættelse eller indstillet på at gennemføre denne). Du skal kunne kommunikere i skrift og tale på dansk og engelsk.

Det er ønskeligt, at du har erfaring fra helikoptervedligehold, at du kan anvende SAP PM, samt at du har kørekort til kat. B, C og E. For den rette kandidat vil der dog være mulighed for at indgå i et opkvalificerings forløb, med henblik på at kunne gøre fyldest i stillingen.

Som ansat i ESK 724 er du desuden omfattet af særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt. Du skal være egnet til udsendelse i Internationale Operationer, herunder skal du kunne godkendes helbredsmæssigt ved et af Forsvarets infirmerier og tandlæger til udsendelse i Internationale Operationer samt gennemgå lille flyvemedicinsk undersøgelse. Du skal foruden ovenstående kunne bestå de periodevise prøver der findes i eskadrillen (DUNKER, Dinghy drill og andre).

Det er endvidere en forudsætning, at du ikke vejer mere end 110 kg., da du skal kunne indgå i eskadrille 724´s vagtordning som flyvende besætningsmedlem, hvor der er en begrænsning på den maksimale vægt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Leder Maintenance, kaptajn Bo Ommen på telefon 728 43460 eller mobil 41 77 34 40.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor alle modtagne ansøgninger vil blive vurderet løbende efterhånden som disse modtages. Stillingen er ledig til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

03.03.2019

Indrykningsdato

08.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent