Flymekaniker til Fighter Wing Skrydstrup


Flymekaniker til Fighter Wing Skrydstrup

Vil du arbejde med avancerede F-16 fly? Vil du arbejde i en dynamisk virksomhed med faste rammer? Vil du arbejde i en virksomhed med lejlighedsvis varierende arbejdstider og international rejseaktivitet? Så er vores ledige stilling som flymekaniker til F-16 måske noget for dig! Her kommer du til at arbejde i den skarpe ende i mere end én forstand.
Om os
Fighter Wing Skrydstrup (FWSKP), i det sydlige Jylland er i dag hjemsted - og udgangspunkt - for den danske styrke af F-16 jagere og de mange mennesker, der dagligt arbejder med flyene.

Vi er en operativ myndighed med ca. 700 ansatte, heraf piloter, elektronikmekanikere, flymekanikere, bevogtningspersonale, brandmænd, forsynere, administration, befalingsmænd og ledere.

Fighter Wing Skrydstrup har altid været kendetegnet for sit store fællesskab, ikke mindst på tværs af jobfunktioner. Der arrangeres jævnligt sociale arrangementer på flyvestationen, dels gennem idrætsforeningen såsom idrætsdag, mountainbike og løbeture, men derudover kan der også nævnes skovtur, julefrokost og diverse parader.

Stillingen som flymekaniker er placeret i vores Logistics Group. Vi varetager den daglige vedligeholdelse af alle F-16 fly, herunder også vedligeholdelsen af alle flyrelaterede komponenter.

Vores opgaver med flyvedligeholdelse er fordelt på tre hovedområder. Henholdsvis: Aircraft Maintenance Squadron (AMS) som er ansvarlig for vedligeholdelsen og eftersyn af selve F-16 flyet, herunder struktur, hydraulik, Enviromental Control System (aircondition, køleluft), fuel system, Non Destructive Inspection samt afsendelse og modtagelse af fly. Weapons Maintenance Squadron (WMS) som er ansvarlig for vedligeholdelsen af alle våbenrelaterede komponenter, herunder også selve våbnene. Samt Electronics Maintenance Squadron (EMS) som er ansvarlig for vedligeholdelsen af alle de elektriske systemer på F-16, herunder flyets flight control samt avionics systemer.
Om stillingen
Alt afhængig af i hvilket område du ansættes, vil du blive specialiseret indenfor enten: Flyvedligeholdelse ved AMS, herunder for eksempel vedligeholdelse af flystel, hydraulik og jetmotorer eller våbenvedligeholdelse ved WMS, herunder vedligeholdelse af bombebærere, våben- og udskydningssystemet eller indenfor fejlfinding, reparation og vedligeholdelse af flyets elektriske systemer, herunder flight control samt indikationssystemer.

Opgaverne kan løses enten ved de flyvende enheder eller på værkstedsniveau.

Stillingen som flymekaniker ved Fighter Wing Skrydstrup er kendetegnende ved stor medarbejderinddragelse, hvor arbejdsopgaverne er meget varierende. Du vil få stor mulighed for udvikling af egne kompetencer og færdigheder gennem kurser, videreuddannelse og intern jobrotation.

Du vil få en stilling, der har en stor berøringsflade i både nationalt og internationalt miljø gennem diverse øvelser og internationale missioner. Du vil være en del af en dynamisk og udadvendt virksomhed, der stiller krav til teknisk kunnen og forståelse.

Stillingen byder på en 37 timers arbejdsuge med stor fleksibilitet. Derudover vil stillingen også indeholde jævnt fordelt rejseaktivitet.

Som ansat ved Forsvaret vil der også være mulighed for fysisk træning i arbejdstiden, såfremt tjenesten tillader det.
Om dig
Du har en grundlæggende flymekanikeruddannelse EASA B1, B2 eller tilsvarende. Du kan og vil arbejde i et til tider hektisk miljø og evner at holde hovedet koldt og kvaliteten i arbejdet høj.

Hvis du har gennemgået værnepligtstjeneste, er det en fordel men ikke et ubetinget krav til den indledningsvise ansættelse. Det er dog et krav, at du efterfølgende gennemgår og består Flyvevåbnets basisuddannelse.

Du skal kunne vurderes egnet til udsendelse i internationale operationer, herunder gennemføre og bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte en af følgende chefer: Chefen for AMS major Jeppe Mølskov Bech på telefon +45 7284 9301 / mail FW-AMS-001@mil.dk, Chefen for WMS kaptajn Søren Christensen på telefon 2018 2360 / mail FW-WMS001@mil.dk eller Chefen for EMS kaptajn Kristian Stjernholm Kristiansen på telefon +45 7284 9701 / mail FW-EMS-001@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dette er et åbent opslag, hvorfor ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelse kan ske efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

03.03.2019

Indrykningsdato

08.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent