Hæren 06

HR-sagsbehandler til HR-partnerelementet ved Hærkommandoen


HR-sagsbehandler til HR-partnerelementet ved Hærkommandoen

Har du et solidt kendskab til Hærens vilkår, og brænder du for at arbejde med Internationale Operationer - og vil du samtidig være en del af et dynamisk team med mange opgaver og udfordringer, som støtter chefen for Hærkommandoen og hans underlagte myndigheder? Ser du dig selv arbejde i et værnfælles miljø med både civile og militære kollegaer? Er du handlekraftig, udadvendt og ansvarsbevidst? Så er du måske netop den medarbejder, vi søger til vores team.
Om os
Hærkommandoens HR Partnerelement har en central og koordinerende rolle på tværs af Hæren vedrørende operationalisering og implementering af HR strategien samt øvrige HR tiltag. Vi leverer støtte og sparring til chefer og ledere ved Hærkommandoen.

Hærstabens HR Partnerelement ligger geografisk i Karup, og du vil indgå i et team på seks medarbejdere, der rådgiver og støtter Chefen for Hæren og staben i Hærkommandoen.

Vi er en del af Rådgivningsafdelingen i FPS, der består af ca. 100 medarbejdere. Rådgivningsafdelingen indeholder en HR Partnerstruktur, som fysisk er samplaceret med de stabe og myndigheder som de støtter, samt en tværgående Policy- og Koordinationssektion.

Vi tilbyder en stilling i et dynamisk miljø med en uformel omgangstone og engagerede kollegaer. Vi formår både at løse opgaven til tiden og tage hensyn til de mennesker, som vi arbejder sammen med. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling.
Om stillingen
Du vil blive en del af et team, der vejleder og støtter Hæren inden for HR. Dine arbejdsopgaver vil være koordination af Hærens enhedsbidrag til INTOPS og beredskaber, ligesom du prioriterer personeldispositionerne til INTOPS og enkeltmandsbidrag i samarbejde med Hærens myndigheder, Operationsstaben og Operationselementet ved FPS. Du vil desuden foretage selvstændig sagsbehandling og rådgivning primært indenfor INTOPS området, hvor du gennemfører både planlagte og ad-hoc opgaver. Du gennemfører derudover individuel opgaveløsning af andre forvaltningsopgaver, og vil være med til at optimere interne og eksterne arbejdsprocesser i koordination med din elementleder. Dine individuelle kompetencer har mulighed for at påvirke elementets opgavefordeling.

Vi tilbyder en stilling hvor du har mulighed for direkte koordination med Hærens ledelse, og hvor du vil få en stor berøringsflade med de øverste niveauer ved Hærens myndigheder. Det er således mulighed for at demonstrere sine evner til indtræden på næste funktionsniveau.

Vi arbejder som udgangspunkt indenfor almindelig daglig arbejdstid, dog kan der i perioder være behov for overarbejde, ligesom du må forvente lejlighedsvis rejseaktivitet i forbindelse med deltagelsen i relevante mødefora m.v.
Om dig
Du er kaptajn eller alternativt premierløjtnant med ønske om at indgå en uddannelsesaftale.

Du har et godt kendskab til Hæren og dets virke. Som person har du et positivt menneskesyn, og du er god til at samarbejde og kommunikere med alle niveauer på en klar og ligefrem måde.

Du er god til at formidle budskaber og ideer på en inspirerende og informativ måde - både i skrift og i tale.

Du er selvstændig, diplomatisk og ansvarsbevist, og du evner selv at prioritere arbejdsopgaverne og strukturere din arbejdsdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Jeppe Gilling på telefon 32 66 51 20.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs246@mil.dk eller telefon 72 81 91 57.

Ansøgningsfristen er den 27. januar 2019. Jobsamtaler forventes afholdt i uge 5 og 6, med henblik på besættelse 1. marts 2019 eller snarest muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Værnsfælles Forsvarskommando, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

27.01.2019

Indrykningsdato

07.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent