Almen sergent Hæren 1

Næstkommanderende i Panserinfanterideling


Næstkommanderende i Panserinfanterideling

Er du klar til at tage springet videre, samt kan du føre en Panserinfanterideling med 4 infanterikampkøretøjer (CV90), så er du måske den oversergent vi søger.
Om os
1 Panserinfanterikompagni – i daglig tale omtalt 1/I/GHR – er et stående og professionelt infanterikompagni under I Panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet i Slagelse.

Fra 2019 vil kompagniet bestå af tre delinger udrustet med CV90 samt en kommandodeling.

Endvidere vil implementeringen af Hærens taktiske kommunikationssystem (HTK) henover 2019 præge kompagniets uddannelse.

Kompagniet har været udsendt til ISAF hold 7, 12 og eFP 1.

Kompagniet har siden sidste udsendelse bygget videre på den faglige viden og de erfaringer som udsprang af træningen i Estland, og lægger vægt på at fortsætte denne udvikling.

Det er planen at kompagniet skal udsendes til Estland i 2. halvår 2020.

Kompagniet lægger vægt på udvikling og læring for enkeltmand, gruppe, deling og kompagni.

Vi opfatter det at være professionelle, som viljen til altid at ville forbedre sig og lære at det man gennemgår.

For den enkelte soldat skal der være plads til både personlig og faglig udvikling, herunder at man, som enkeltmand, optræder som en del af en professionel enhed og udviser stolthed over dette.
Om stillingen
Du skal virke som næstkommanderende i en deling og er derved ansvarlig for delingens planlægning, samordning, udførelse, formidling og kontrol af vedligeholdelsen inden for delingen.

Som næstkommanderende bistår du delingsføren i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelsen samt kontrollen af enhedsuddannelsen for gruppe niveau i delingen.

Du vil i den forbindelse komme til at arbejde tæt sammen med konstabler og befalingsmænd i delingen og være en aktiv medspiller i, at aktiviteterne komplimenterer hinanden.

Under øvelser eller operative indsættelser, vil du indgå i delingens deltrop, hvor dine primære opgaver vil være at støtte delingsføren i hans virke ved kontinuerligt at samordne næste opgave og resurser til rådighed.
Om dig
Du skal være udnævnt oversergent, eller have bestået VUT I ML, og have forrettet tilfredsstillende tjeneste.

Du har relevant infanterierfaring, som gruppefører i en stående reaktionsstyrkeenhed.

Det er ønskeligt, at du har følgende kvalifikationer: Tactical questionning, infanterilærer. Er omskolet til kører og vognkommandør på en PMV 113 G3/G4. Taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand, har signaluddannelse II samt HF152 omskoling.

Du harrelevant udsendelseserfaring.

Du skal opfylde følgende indenfor fokus kompetencerne:
- Faglighed: Du tager ansvar for dig selv og dine kammerater, du erkender at selv den yngste konstabel har et ledelsesansvar for sig selv og sine nærmeste kolleger. Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden at forsøge at gøre dig bedre inden for egen funktion samt søge viden og indsigt om naboens funktion for derved at skabe sig et helhedsbillede. Du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på, at opretholde et højt fagligt niveau i enheden.

- Samarbejde: Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst. Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på at løse enhedens opgaver. Du erkender at dine gerninger og udtalelser har stor betydning for den enkelte, enheden og resten af forsvaret, og tilpasser dit arbejde herefter. Du er loyal overfor opgaven, dine kammerater og kompagniet.
Du formår at uddelegere samt facilitere planlægning af uddannelse i samarbejde med andre.

- Motivation: Du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver. Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til at skabe et godt arbejdsklima for alle. Du er et eksempel til efterlevelse for andre også i svære situationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef 1/I/GHR kaptajn Mads Fogh Rasmussen på telefon 25 66 48 20 eller mail ghr-1b-100a@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 21. januar 2019 og samtaler forventes afholdt snarligt efter.

Stillingen er til besættelse 1. februar 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro.

Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel.

2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører ud-dannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse.

Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

21.01.2019

Indrykningsdato

07.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent