Missionplanner

Chef til Ledelsessekretariatet i Beredskabsstyrelsen


Chef til Ledelsessekretariatet i Beredskabsstyrelsen

Kan du se dig selv som chef for Ledelsessekretariatet i Beredskabsstyrelsen med ansvar for de samlede stabs- og støttefunktioner? Og kan du se dig selv indgå i en direktion, som sætter retningen og de strategiske rammer for udviklingen af det statslige redningsberedskab i en organisation, der arbejder for at redde liv, værdier og miljøet? Så er du måske vores nye chef for Ledelsessekretariatet.
Om os
Beredskabsstyrelsen er en styrelse under Forsvarsministeriet og udgør det statslige redningsberedskab. Som en del af forsvarsforliget 2018 – 2023 er Beredskabsstyrelsen blevet styrket, og styrelsen er fortsat i proces med at blive endnu mere integreret i Forsvarsministeriets koncern.

Beredskabsstyrelsen varetager en række opgaver indenfor myndighedsområdet samt det operative- og uddannelsesmæssige område i relation til beredskabet i Danmark og internationalt. På myndighedsområdet fører Beredskabsstyrelsen tilsyn med – og yder rådgivning til – kommunerne på beredskabsområdet samt yder rådgivning om beredskabsplanlægning, krisestyring og øvelsesvirksomhed mv. til andre statslige myndigheder, kommunerne og virksomheder inden for den samfundskritiske infrastruktur.

Opgaverne på det operative område omfatter varetagelse af det statslige assistanceberedskab både nationalt og internationalt, uddannelse af værnepligtige, nukleart beredskab og kemisk beredskab. Beredskabsstyrelsen er desuden ansvarlig for fastlæggelse af uddannelseskrav for al uddannelse til redningsberedskabet i Danmark.

Beredskabsstyrelsen har ca. 450 højt dedikerede medarbejdere og chefer, der er sammen om en hverdag med højt tempo og spændende udfordringer. Vi har en høj faglighed på vidt forskellige områder, og ser det som en styrke, at vi kan supplere hinanden og i fællesskab gøre en positiv forskel i samfundet. Vi har en kultur baseret på dialog og samarbejde, og hvor der er plads til forskellighed.
Om stillingen
Stillingen som chef for Ledelsessekretariatet er en nyoprettet stilling, og du vil som chef blive ansvarlig for styrelsens samlede stabs- og støttefunktioner, som omfatter Koordinationssektionen, Krisekommunikation, Sikkerhed og Drift samt Organisationsudvikling.

Herudover koordinerer chefen for Ledelsessekretariatet samarbejdet med de to partnerfunktioner på hhv. økonomiområdet og HR-området.

Du vil få en bred kontaktflade til stort set alle dele af Forsvarsministeriets koncern, hvor du på strategisk niveau vil skulle indgå i dialog med særligt Forsvarsministeriets departement samt de støttende styrelser med henblik på, indenfor de givne rammer, at sikre de bedst mulige vilkår for løsningen af Beredskabsstyrelsens kerneopgaver. Herudover vil du i varierende omfang skulle indgå i dialog med øvrige dele af centraladministrationen samt med de kommunale redningsberedskaber.

Som chef for Ledelsessekretariatet vil du desuden indgå i Beredskabsstyrelsens direktion, som varetager den strategiske ledelse af styrelsen. Direktionen består udover direktøren af to vicedirektører med ansvar for hhv. Myndighedsdivisionen og Operationsdivisionen.
Om dig
Stillingen kan søges både af civile med en relevant akademisk uddannelse samt af uniformerede fra Forsvaret eller beredskabet med relevant lederuddannelse eller lignende.

Du har betydelig ledelseserfaring samt kendskab til beredskabet generelt samt redningsberedskabet i særdeleshed. Du er en erfaren leder – gerne fra det strategiske niveau - og finder det naturligt at indgå i dialog og forhandlinger med andre chefer på højt niveau.

Dit strategiske udsyn er afgørende for din succes i rollen, hvor du skal bidrage til at sikre Beredskabsstyrelsen en central rolle indenfor beredskabet og formå at fastholde og udbygge de gode samarbejdsrelationer både internt i Beredskabsstyrelsen og eksternt til Beredskabsstyrelsens samarbejdsparter.

Erfaring med ledelse gennem ledere vil være et plus, men er ikke et krav – det vigtigste er, at du kan demonstrere indsigt i og forståelse for også denne dimension af ledelse.

Herudover lægger vi vægt på, at du er:
• Handlekraftig, sætter ambitiøse mål og skaber resultater
• Kan give med- og modspil så idéerne skærpes og bliver til fælles løsninger
• En anerkendende og motiverende leder som har forståelse for de forskellige rum og retninger, som ledelse udøves i.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at aftale personlige tillæg og ansættelse på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38.
Ansøgningen skal i så fald stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit daglige tjenestested er ved Beredskabsstyrelsen i Birkerød. Du kan læse mere om Beredskabsstyrelsen på vores hjemmeside www.brs.dk.

Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt.
Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktøren for Beredskabsstyrelsen, Henning Thiesen via hans PA Jacob Deleuran på tlf. 30 94 22 46.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Nezi Olgun på tlf. 32 66 57 92.

Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ”send ansøgning”.
Ansøgningsfristen er den 21. januar 2019. Der forventes at blive gennemført ansættelsessamtaler snarest herefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Birkerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

U400 Chefgruppen BRS

Ansøgningsfrist

21.01.2019

Indrykningsdato

07.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent