HR-konsulent med interesse for rekruttering af frivillige til Hjemmeværnet


HR-konsulent med interesse for rekruttering af frivillige til Hjemmeværnet

Kan du se dig selv arbejde i et spændende miljø med både civile og militære kollegaer? Vil du gerne være en del af en faglig stærk afdeling med høje ambitioner? Så har vi en ledig stilling, da vores nuværende HR-konsulent har søgt nye udfordringer i vores organisation.
Om os
HR-Partnerelementet - Hjemmeværnet er underlagt Rådgivningsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS). Rådgivningsafdelingen består af ca. 100 medarbejdere og indeholder en partnerstruktur, som fysisk er placeret over hele landet sammen med de styrelser og stabe, de støtter.

Hovedsædet er placeret i Ballerup, men FPS har decentrale partnerelementer rundt omkring i hele landet.

Den ledige stilling er i partnerelementet i Vordingborg som består af seks medarbejdere.

FPS er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften i Forsvaret. Vi er som arbejdsplads kendetegnet af høj faglighed, fokus på videndeling og gode menneskelige relationer samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø.
Om stillingen
Du vil indgå i en sektion, hvor du med din rådgivning og støtte får stor betydning for chefernes opgaveløsning indenfor HR.

Dine primære opgaver vil være rådgivning af Hjemmeværnets myndigheder om forhold vedrørende forvaltning af frivilligt personel, herunder ansøgningsprocessen fra modtagelse af ansøgning til kontrakttilbud eller afslag.

Du vil blive rekrutteringsadministrator og rekrutteringsansvarlig for ansøgninger om optagelse som frivillig i Hjemmeværnet. Administratordelen indebærer udvikling og optimering af ansøgningsprocessen herunder vedligeholdelse af ansøgningssystemet.

Du vil blive ansvarlig for administration og personaleforvaltning vedrørende medlemmer i Hjemmeværnets distriktsudvalg.

Du skal udarbejde, administrere og vedligeholde datagrundlag samt statistiske nøgletal indhentet fra SAP DeMars, Business Intelligence og Business Client (e-Rekruttering) til brug for Hjemmeværnets myndigheder.

Derudover indeholder stillingen andre spændende opgaver som fx redaktør af Partnerelementets Sharepoint-site vedrørende frivillige og distriktsudvalg, sagsbehandler vedrørende anker om ophævelse af kontrakt som frivillig i Hjemmeværnet samt diverse ad hoc-opgaver der kan opstå i en travl hverdag.
Om dig
Du har en kontoruddannelse suppleret med 4 modulfag på akademiuddannelsen eller tilsvarende. Som militær har du en baggrund som seniorsergent.

Du kan kommunikere på flere niveauer både på skrift og tale og er samtidig god til at skabe et netværk igennem gode relationer, da du vil være i dialog med mange mennesker i løbet af dagen.

Du er en proaktiv og engageret medspiller, som med fleksibilitet og åbenhed løser opgaver selvstændigt såvel som med andre.

Du har en venlig og imødekommende stemme og forstår at smile gennem telefonen. Du kan lide at arbejde struktureret i en travl hverdag, hvor tingene går stærkt og du skal prioritere dine arbejdsopgaver.

Vi er i en løbende proces, hvor vi hele tiden optimerer og forbedrer vores processer, derfor må du gerne have lyst til at undres og stille spørgsmål til vores forretningsgange.

Det er klart en fordel, hvis du kender til Hjemmeværnet og Hjemmeværnets frivillige, samt at du har kendskab til SAP- og Microsoft Office-produkter og iøvrigt ellers gode IT kompetencer.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Endvidere er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Winnie Schjødt Kærgaard på telefon 7281 9397 eller kontorfuldmægtig Pia Voigt Andersen på telefon 7281 9394.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Annette Karlsen på telefon 7281 9170.

Stillingen er til besættelse snarst muligt.

Ansøgningsfristen er den 20. januar 2019, og vi forventer at gennemføre samtaler i umiddelbar forlængelse af ansøgningsfristen.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Værnsfælles Forsvarskommando, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

20.01.2019

Indrykningsdato

04.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent