Hæren 06

IT-Supporter (korporal) til CIS kompagniet i Fredericia


IT-Supporter (korporal) til CIS kompagniet i Fredericia

Om os
Communication Information System (CIS) kompagni 1. Brigade (1BDE) understøtter Brigadens evne til Command & Control, ved etablering af operative IT-netværk til kamppladsen samt taktiske radioteams til forstærkning af kampladsens føringsnet. Enheden er oprettet 1. januar 2019 på grundstammen af nuværende 1. CISKMP / 2. CISBTN.
CISKMP BDE aktiveres med 76 normer fordelt på i to garnisoner: Fredericia og Holstebro, hvoraf de fire stillinger er i Holstebro med det formål at støtte brigadens daglige behov for IT support og netværk.

Enheden opstiller, uddanner og indsætter CIS bidrag til internationale operationer og beredskaber, samt øvelsesvirksomhed i rammen af 1. Brigade.
Du skal derfor være klar til og indstillet på, at kunne udsendes. Hertil kommer kortere såvel som længerevarende øvelser og andre aktiviteter. Alt sammen ofte præget af korte varsler og der er således behov for at medarbejderne udviser fleksibilitet og en positiv indstilling. Der hersker en god og fri tone i kompagniet og der er fokus på et højt fagligt niveau.

Kompagniet støtter for nærværende missioner i Irak, Afghanistan samt Baltikum.
Du vil have fast tjenestested i Fredericia
Om stillingen
Som IT supporter i CIS kompagniet vil det være din opgave at konfigurere, vedligeholde og fejlfinde på delingens IT-materiel, samt øvrigt signalmateriel.
Du skal klargøre og opstille netværksforbindelser til enheder på alle niveauer, i tæt samarbejde med både nye og erfarne kolleger.
Du skal desuden yde brugersupport på en række services inden for såvel kommunikation som informationssystemer, og du skal i den forbindelse være i stand til at omsætte henvendelser fra støttede enheder til fejlmeddelelser og forespørgsler til teknikerne.

Opgaveløsningen vil ofte foregå i mindre teams, hvor den enkelte medarbejders engagement og iderigdom, er en forudsætning for en tilfredsstillende opgaveløsning.
Du vil opleve en travl hverdag, med en del øvelsesaktivitet i ind- og udland, hvor du får mulighed at være både feltmæssig og teknisk funderet.
Om dig
Du er som minimum, en erfaren konstabel og en rollemodel med teknisk flair og hvis du ikke allerede er IT supporter, skal du være forberedt på at gennemgå uddannelsen.

Stillingen giver en stor berøringsflade med personel på alle niveauer og fra forskellige nationaliteter. Du skal som specialist kunne skabe og vedligeholde gode relationer og dine evner til at samarbejde, er afgørende for din og delingens succes.
Enheden oplever en omskiftelig hverdag, hvor der sjældent er to helt ens opgaver. Vi forventer derfor, at du løbende tilpasser dig ændrede krav og vilkår i opgaveløsningen, samt udviser parathed til at gøre tingene på andre måder.
Du skal have en høj grad af selvstændighed og du forventes til stadighed uopfordret at igangsætte opgaveløsninger, som bidrager til den fælles opgaveløsning.

Det er et krav, at du kan erhverve dig kørekort i kategorierne C og CE.

Det er en fordel, at du har erfaring med kommunikations- og informations systemer fra international tjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er en korporal stillinger på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Er du fra Flyvevåbnet/Søværnet: Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel. Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, indgår forhandling af personligt tillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesproceduren.
Hvis du ansættes i stillingen som konstabel/overkonstabel, skal du være indstillet på at indgå en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af korporaluddannelsen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte HR sagsbehandler ved Føringsstøtteregimentet; seniorsergent Ib S. Larsen; 72 82 61 25.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Ansøgningsfristen er den 20. januar 2019. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Stillingen er til besættelse fra 1. februar 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte, vi støtter brigade- og divisionsniveauet i Hæren samt yder støtte til Flyvevåbnets Wings og specialoperationskommandoen.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter til Forsvarets internationale og nationale operationer, øvelser og aktiviteter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

20.01.2019

Indrykningsdato

04.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent