Søværnet 04

En dygtig sergent med erfaring til Søværnets Sergentskole.


En dygtig sergent med erfaring til Søværnets Sergentskole.

Søværnets Sergentskole (SSS) søger en sergent med erfaring og en stærk operativ profil til at blive en del af det team, der uddanner nye sergenter til Søværnet.
Om os
SSS stræber konstant efter at forbedre og videreudvikle de uddannelser som varetages, for at tilsikre sammenhæng i forhold til den operative opgave og virkelighed.

Så har du behov for en periode i land, hvor du får lov at bringe din operative virkelighed videre til skolestrukturen? Så er det dig, vi søger!

I forbindelse med implementeringen af det nye forsvarsforlig, blev det besluttet at Forsvarets sergentuddannelser skulle samles organisatorisk under Forsvarsakademiet. Dette betød at det tidligere Mellemlederelement, som var underlagt Center for Sergent- og Maritim Uddannelse (SMC), blev en selvstændig myndighed, med navnet Søværnets Sergentskole.
Vi foranstalter uddannelserne i tæt samarbejde med SMC. SMC blev i samme omgang til CMS og underlagt 1. eskadre.

Vi er beliggende i meget naturskønne omgivelser i Bangsbo i Frederikshavn, på samme etablissement som CMS.

Organisatorisk er SSS tilknyttet Søværnets Officersskole som er underlagt niveau II myndighed Forsvarsakademiet.

SSS sagsbehandler, udvikler og gennemfører Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU), og Officers Basisuddannelse (OBU). Derudover erstattes Videreuddannelse Trin I og II af en Militær Akademiuddannelse, som ligeledes vil være en del af SSS opgaveportefølje.

SSS yder uddannelsesstøtte og rådgivning til interessenter i og uden for Søværnet.

Sagsbehandling og udvikling foregår i tæt samarbejde med Hæren og Flyvevåbnets sergentskoler, samt Søværnets Officersskole.

SSS er repræsenteret i diverse netværks- og arbejdsgrupper på tværs af Forsvaret.

SSS består af en Chef, en Holdofficer, tre seniorsergenter, to oversergenter, en sergent og en overassistent.

Vi er et team med dyb faglighed inden for både ledelse, pædagogik og didaktik, og vi er drevet af stor nysgerrighed. Vi har fokus på udvikling af kvalitetsløsninger gennem samarbejde og faglig sparring.

Vi kan tilbyde en spændende hverdag med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone og respekt for forskellighed.
Om stillingen
Stillingen er placeret under Chefen for SSS, som varetager uddannelsen af Søværnets kommende mellemlederkorps. Du vil blive en del af det løbende udviklingsarbejde med uddannelserne, som retter sig mod det operative virke og sergenters realkompetencer.

Skolen gennemfører den nye Officersbasis Uddannelse, hvor du bliver delingsfører for en deling af kadetaspiranter. OBU er en uddannelse, der stiller krav til skolens evne til at formidle søværnets særlige korpsånd og traditioner, på et komprimeret uddannelsesforløb.

Stillingens arbejdsområder vil udfordre og udvikle dig, både i perioder med spidsbelastninger og i perioder, hvor skolen nytænker og fornyer uddannelserne for at imødekomme de omskiftelige operative behov.

Skolen er et team, hvor der er plads til og brug for forskellighed.

Stillingen ønskes besat pr. 1. februar, men SSS forholder sig fleksibelt i forbindelse med afviklingen af nuværende tjenesteforhold. Stillingen er geografisk placeret i Frederikshavn.
Om dig
Du er sergent, gerne med en stærk operativ profil, som evner at bringe den operative virkelighed med til udviklingen af lederuddannelserne i Søværnet.

Undervisningserfaring er ikke krævet, men du brænder for at udvikle, præge og motivere andre til at yde deres yderste.

Du skal være en rollemodel for kommende ledere og mellemledere, så du er kompromisløs i din egen fremtræden og opgaveløsning, hvor initiativ og vedholdenhed kendetegner din person.

Desuden besidder du eller har mod på at udvikle de følgende stillingsrelevante kompetencer:

Kommunikation og Motivere Andre indenfor udfaldsrummet Relationer.
Faglighed indenfor udfaldsrummet Stabilitet.
Fleksibilitet og Nytænkning indenfor udfaldsrummet Fornyelse.
Initiativ indenfor udfaldsrummet Resultater.

Kan du genkende dig selv i beskrivelsen og se dig selv i stillingen, så send en ansøgning!
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte holdofficer KL Christopher Ebdrup på telefon +45 728 17861 eller FAK-SSS-U01@mil.dk
Alternativt kan CH SSS OK Brian Hvilshøj kontaktes på telefon +45 728 17860 eller på FAK-SSS-CH@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 17. januar 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 4.

Stillingen er til besættelse 1. februar 2019 eller hurtigst derefter.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

I forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere indgår Søværnets Sergentskole i et samarbejde med Frederikshavn Kommune. Samarbejdet omfatter blandt andet information om arbejdsmarkedet i kommunen, bistand med at finde jobs til ægtefæller samt rådgivning om daginstitutioner, boligmarkedet, fritidsmuligheder etc.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

17.01.2019

Indrykningsdato

03.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent