Driftsofficer til 2. besætning i THETIS-klassen (Genopslag)


Driftsofficer til 2. besætning i THETIS-klassen

Er du teknisk officer med lederevner og administrative kompetencer, og vil være en del af en operativ enhed, med sit primære operationsområde ved Grønland og Færøerne? Vil du gerne kende sejlplanen et år frem og have fri i hjemmeperioden? Så har vi brug for dig i stillingen som driftsofficer.

Om os
2. besætning er én af fem besætninger i THETIS-klassen, der skiftes til at indgå i den nationale opgaveløsning i forbindelse med suverænitetshåndhævelse og en række andre opgaver i Nordatlanten. For nuværende og resten af året skal vi sejle med Inspektionsskibet VÆDDEREN.

Om stillingen
Dine primære opgaver som driftsofficer bliver tjeneste som leder af driftsektionen i teknisk division, og som vagthavende maskinofficer i en tre-tørn. Du får en central rolle som teknisk leder i kontrolrummet ved KLART SKIB.

Som driftsofficer refererer du til teknikofficeren. Du indgår i teknisk division, der udgøres af tre officerer, tre befalingsmænd af sergentgruppen, og tolv faglærte konstabler. I teknisk division sparrer du dagligt med maskinbefalingsmanden og officererne om planlægningen af arbejdsopgaverne.

Du vil være ansvarlig for afvikling af MUS-samtaler og udvikling af dine medarbejdere, dette foregår i samarbejde med resten af befalingsmændene i teknisk division.

Du vil indgå i et team af engagerede og højt motiverede ledere og medarbejdere, hvor alle yder deres bed-ste. Dette skal du kunne understøtte ved din ledelse.

Vi tilbyder et alsidigt job, hvor alle dine evner som leder og teknisk officer vil bliver udviklet. 2. besætning har gennemgået DOST træning ved German Navy Damage Control Training Center (GNDCTC) ved Neustadt medio 2018, og det er en stor opgave efterfølgende at fastholde og vedligeholde DOST-kompetencen i besætningen. Dette fordrer en del BDX- træning under sejlads, som du naturligvis bliver en del af og får en ledende rolle i.

Du vil blive oplært i alle systemer, og få en praktisk erfaring fra starten, således at du bliver i stand til selv at oplære nye folk i teknisk division ombord.
Om dig
Du er premierløjtnant af teknisk linje i Søværnet. Du arbejder struktureret og målrettet. Du udviser lederskab og handlekraft, og ser det som en selvfølge at stå i spidsen når der er travlt. Det forventes derfor, at du er udviklingsorienteret og interesseret i at arbejde på et skib i forandring.

Det er en fordel, men intet krav, at du har erfaring med sejlads i Nordatlanten.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.
Desuden du skal have gyldigt blåt bevis.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er d. 27. januar 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Tiltrædelse snarest

Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Næstkommanderende i 2. kapacitet på telefon 3067 0722, eller på mail d11-k2le001@mil.dk.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, primært på sejlende enheder, som løser en lang række af søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshævdelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af havmiljøopgaven i danske farvande, søopmåling i danske og grønlandske farvande, enheder til uddannelse af kadetaspiranter og sejlads med Kongeskibet. Ud over de mange skibe er 1. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten, som har et stort antal redningsstationer placeret rundt om i landet.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

27.01.2019

Indrykningsdato

21.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent