Almen sergent Hæren 1

Forsyningsbefalingsmand og næstkommanderende for kommandodelingen ved 2. Panseringeniørkompagni


Forsyningsbefalingsmand og næstkommanderende for kommandodelingen ved 2. Panseringeniørkompagni

Kan du få tingene til at virke, både i felten og på forsyningskammeret? Vil du arbejde med et bredt udvalg af materiel? Kan du holdningspræge ledere, mellemledere og konstabler? Vil du videreuddannes i det forsyningsmæssige spor, men samtidig i felten? Så er stillingen som forsyningsbefalingsmand ved 2. Panseringeniørkompagni noget for dig!
Om os
2. Panseringeniørkompagni består af to stående ingeniørdelinger, en kommandodeling og et panseret park element (Panserbrovogne og minerydningskøretøjer). Kompagniet indgår som en selvstændigt underafdeling under 1. Panseringeniørbataljon ved Ingeniørregimentet. Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i rammen af brigaden, reaktionskampgrupper eller internationale operationer.
Vi har udsendt soldater til alle missioner i nyere tid, været med i alle bredskaber og leveret soldater til nationale opgaver.

Vi arbejder målrettet mod at skabe et socialt og fagligt stærkt sammenhold. Vi leverer støtten ”første gang, hver gang” i alle sammenhænge.
Kompagniet er tidligere kendt som ”2. Mekaniserede Ingeniørkompagni”.
Se i øvrigt vores facebook side: 2MEKIGKMP
Om stillingen
Kommandodelingen består af tre sektioner, kommando-, forsynings- og vedligeholdelsessektionen.
Forsyningssektionen består udover af forsyningsbefalingsmanden (DIG), af en næstkommanderende og to forsyningshjælpere. Sektionen har til opgave at bestille, afhente, levere og bogføre al kompagniets materiel. Tilsvarende er sektionen ansvarlig for at rådgive og vejlede kompagniledelsen samt de øvrige delinger i kompagniet om opbevaring og håndtering af materiel.

Sektionen er en meget selvstændig enhed, der får frie rammer til at løse den daglige drift i kompagniet.Du vil få meget kontakt til kompagniets øvrige soldater, da forsyningskammeret er et centralt omdrejningspunkt for alle soldater i kompagniet.
I forbindelse med øvelser og feltforhold vil du indgå på kompagniets kommandostation, hvor din primære opgave bliver at modtage bestillinger og fremskaffe det materiel, som kompagniet skal bruge til at løse taktiske opgaver.
Stillingen fungerer ligeledes som næstkommanderende for delingsføreren (seniorsergent) for kommandodelingen.
Om dig
Du er oversergent, eller alternativt sergent, egnet til gennemgang af videreuddannelsestrin I for mellemledere. Hvis du har kendskab til SAP er det langt at foretrække, hvis ikke, skal du være villig til at lære systemet at kende. Din gode fysiske form er vigtig for os, og da vi også deltager i operative aktiviteter.

Du skal være grundig og ærekær. Meget af dit arbejde kommer til af foregå på computer, og hvis ikke du gør dit arbejde ordentligt, vil der blive indtastet en lang række forkerte data i vores systemer.
Du skal kunne lide at arbejde med mennesker, da du vil få en bred berøringsflade med alle kompagniets soldater.
Desuden er vi særligt opmærksomme på dine kompetencer som; teamwork, faglighed (Herunder evnen til at præge resten af underafdelingen med din faglighed), fleksibilitet og evnen til at træffe beslutninger.

Det ønskeligt at du kørekort til kategori B, C og E. Vi ser ligeledes gerne, at du har ADR bevis.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om de mulige stillinger, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef: Lars Kristensen på telefon:72 82 82 01.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Du kan søge stillingen via nedenstående link senest den 31. januar 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.

Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

31.01.2019

Indrykningsdato

21.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent