Terminalhjælpere til JMTO MOVCON


Terminalhjælpere til JMTO MOVCON

Kan du se dig selv være en del af en professionel enhed med dygtige kollegaer, hvor i både nationalt og internationalt er med til at gøre en forskel for Forsvaret?

Har du evner og lyst til at være i en stilling med et bredt spænd af opgaver og et stærkt samarbejde, og har du mod på at prøve kræfter med logistikkens mange udfordringer og muligheder? Så vil vi meget gerne høre fra dig.
Om os
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.

JMTO består af en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed samt en stabsdel.

JMTO er ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter under anvendelse af en bred vifte af transportformer.

JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
Om stillingen
Du skal være klar til en hverdag, der vil være præget af støtte til Forsvarets andre enheder, i kortere eller længere perioder. Dette kan resultere i skæve arbejdstider og en del opgaver, som kræver kortere eller længere ophold væk fra tjenestestedet, både i ind- og udland. Dette kan også komme til at indbefatte indsættelse i internationale operationer.

Opgaverne for en terminalhjælper indbefatter blandt andet, at forestå udfærdigelse og kontrol af dokumenter og pakning i forbindelse med transport af gods, herunder også farligt gods.

Du skal være med til håndteringen af lastbiler, fly, skibe og tog på terminalerne både i Danmark og udlandet.

Da MOVCONs primære opgave er at hjælpe andre enheder i Forsvaret, kan der forekomme dage hvor der er et lavere aktivitetsniveau, hvor tjenesten kommer til at foregå i MOVCONs bygninger i Karup. Disse dage bliver brugt på forskellig relevant uddannelse for at vedligeholde både din Mover uddannelse, men også dine soldatermæssige færdigheder.

Ved starten i MOVCON skal du forvente en opstartsperiode bestående af en del uddannelse. Dette vil være både internt i Forsvaret og ved eksterne uddannelsessteder. Disse uddannelser forudsætter at du skal kunne begå dig på dansk og engelsk i skrift og tale.

Du vil indgå i én af MOVCON’s tre delinger. En deling består af i alt 19 mand; en terminalofficer (premierløjtnant), en næstkommanderende (seniorsergent) fire terminalbefalingsmænd og tretten movere (konstabler).
Om dig
Du skal som minimum have gennemgået og bestået en grundlæggende militær uddannelse fra et af de tre værn i Forsvaret.

Du er god til at skabe relationer, du kan arbejde selvstændigt, du er omstillingsparat og du har en fleksibel indstilling til din opgaveløsning.

Har du kendskab til logistik, er det en fordel, samt hvis du har erfaringer som terminalhjælper - gerne fra en tidligere udsendelse.

Du skal være indstillet på både at kunne fungere i en specialiseret funktion, samtidig med at du skal vedligeholde dine militære færdigheder.

Det er et krav, at du har kørekort kategori B. Derudover er det at foretrække, hvis du har C kørekort og truckcertifikat, men det er ikke et krav. Det vil være en fordel, hvis du har før har arbejdet med farlig gods (ADR, IMDG, IATA, RID).

Hvis du p.t. ikke er tjenestegørende i Forsvaret kan du forvente at du skal gennemgå en afprøvning ved Forsvarets Rekruttering i Jonstrup. Afprøvning består af en fysik/lægelig del samt en psykologisk vurdering.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand.

For konstabler i Flyvevåbnet og Søværnet er løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

For konstabler i Hæren er løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte OS Paw Friborg Bach på mail JMTO-M-T1201@mil.dk eller telefon 4122 9914.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 10. februar 2019. Samtaler forventes gennemført i uge 9 og stillingerne er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

10.02.2019

Indrykningsdato

21.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent