Hæren 06

Udstationering – Seniorsergent med ildstøttebaggrund til Joint Fires Influence & Targeting ved HQ MNC NE i Polen


Udstationering – Seniorsergent med ildstøttebaggrund til Joint Fires Influence & Targeting ved HQ MNC NE i Polen

Vil du have en spændende stilling under fremmede himmelstrøg, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme? En oplevelse, som du kan dele med familien, og hvor dine børn får en unik mulighed for en international skolegang, der ruster dem for livet.

Så tilbyder vi en stilling som Staff Assistant Joint Targeting System i vores Joint Fires Influence & Targeting (JFIT), hvor du også bliver medlem af vores velfungerende danskerkoloni på ca. 47 kollegaer med tilhørende familier ved Headquarters Multinational Corps Northeast (HQ MNC NE) i Szczecin, Polen.
Om os
Hovedkvarteret er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland og med gode muligheder for transport hjem til Danmark eller rundt i det øvrige Europa.

Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999, og vores nuværende engagement er 47 militære stillinger fordelt over hele hovedkvarteret samt ved vores eget nationale støtteelement. Udover de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag. Der er således omkring 46 militære stillinger i reserveentiteten. Samlet set er det danske bidrag til hovedkvarteret i Szczecin det største, som Danmark stiller til NATO målt på udstationeringsstillinger.

HQ MNC NE blev i 2017 certificeret som et in-place hovedkvarter på permanent højt beredskab som enten Land Component Command eller som korpshovedkvarter i NATO´s styrkestruktur, en certificering som skal fornys i 2019. Hovedkvarteret har et permanent ansvar for NATO aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er som sådan operativt 24/7 - 365, hvilket også betyder, at du permanent vil være på et relativt højt beredskab med henblik på indsættelse med hele eller dele af hovedkvarteret i hele NATO’s nordøstlige område.

Hovedkvarteret består af ca. 450 militære og civile medarbejdere, som bemandes med personel fra 25 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del.

Du kommer således til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret internationalt miljø. Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på www.mncne.pl og Facebook (Multinational Corps Northeast).

Du vil indgå i et multinationalt hovedkvarter, hvor den generelle omgangstone kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, hvor alle er klar til at yde deres bedste for at nå gode resultater.

Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber og de mange sociale aktiviteter for hele familien danner mulighederne for et aktivt fritidsliv med mange multinationale, såvel som nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for både din og familiens trivsel i Polen.
Om stillingen
Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe hele din familie i en periode på 3 til 4 år. Under udstationeringen vil både du og familien få en masse spændende oplevelser som er forbundet med det at bo i et nyt land.

For dig, vil arbejdsdagen blive fyldt med udfordrende opgaver, som bidrager dig med nye kompetencer og erfaringer og som herved skaber muligheder og giver dig et solidt rygstød i forhold til din videre karriere i Forsvaret.

Som Staff Assistant Joint Targeting System indgår du i Targeting Branch i JFIT Divisionen, der består af fire medarbejdere, heraf yderligere en dansker. Dine primære opgaver er gennemførelse af alle opgaver i relation til Joint Targeting System, som er en NATO applikation, der håndterer alle targeting opgaver. Som administrator på systemet er det din opgave at sikre, at systemet til en hver tid er operativt klar, ligesom du er den primære underviser af brugere.
Herudover støtter du i forbindelse med branchens øvrige targeting opgaver fra start til slut.
Du skal også forudse at støtte i forbindelse med nationale opgaver relation til Green Days og andre uddannelsesrelaterede opgaver.

Du deltager i øvelser og indgår i øvelsesforberedelser samt gennemførelse af funktionsrelaterede uddannelser, kurser og relevante interne og eksterne konferencer og seminarer.
Om dig
Du er seniorsergent i Hæren og har gennemført videreuddannelse II for mellemledere.

Vi forventer at du har ildstøttebaggrund fra operativ tjeneste og gerne fra stillinger i relation til targeting fra afdelings- eller brigadeniveau. Du har gerne erfaring fra sagsbehandlingsarbejde og/ eller fra skoletjeneste.

Du er klar til en hverdag der er præget af dynamik og fokus på opgaven. Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.

Din stilling medfører stor kontakt til korpsets andre interne og eksterne enheder, som stiller krav til dine evner til at skabe og vedligeholde samarbejdsrelationer på alle niveauer i et hovedvarter med 25 forskellige nationer repræsenteret.

Det er en fordel hvis du kendskab til generelle NATO-stabsprocedurer samt at du evt. har deltaget i nogle af NATO´s stabsbefalingsmandskurser.

Det er også afgørende at du er god til at læse og skrive engelsk – ikke mindst i forhold til undervisningssituationer.

Du er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora, du trives godt i et multinationalt miljø og så har du respekt for de kulturelle forskelle.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen besættes som udgangspunkt for en periode på 3 til 4 år fra 1. juni 2019.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter samt at du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Under udstationeringen vil du få fast tjenestested i Szczecin (Stettin), Polen.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2, som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Du skal have bestået forsvarets basistest til niveau 2 og være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder) samt have gennemført CAC-A og TSE inden tiltrædelse i stillingen.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Desuden skal du bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Senior National Officer (SNO), Oberst Kurt Nissen Koch på tlf. +48 665 666 373.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Palle Hougaard Hvirvelkær ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 7281 9680.

Ansøgningsfristen er 20. januar 2019.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 6/2019 i Ballerup.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Hvis du udover interesse i denne stilling har et generelt ønske om tjeneste ved HQ MNC NE i Polen, så kontakt os gerne omkring mulighederne, og om hvilke stillinger vi får ledige hvornår.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(PL) STETTIN

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

20.01.2019

Indrykningsdato

20.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent