Job hero

Specialist i SAP lagerbeholdning til Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution


Specialist i SAP lagerbeholdning til Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution

Vil du være medarbejder i et dynamisk miljø med domicil i Aarhus hvor udvikling, optimering og kundefokus er en naturlig del af en travl hverdag? Er du fleksibel i din opgaveløsning og vil du være med til at skabe resultater i en fremsynet og anderledes virksomhed? Så er du personen, vi ønsker at ansætte ved Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD) i sektionen for Forsyningsunderstøttelse og Analyse.
Om os
Sektionen for Forsyningsunderstøttelse og Analyse består af i alt 13 medarbejdere og hører til i FDD under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Sektionen arbejder med brugerspecifik SAP uddannelse, daglig brugerstøtte, optimerings- og forandringsprojekter og mangeartede opgaver inden for forsyningsprocesserne (indkøb og logistik) i Forsvaret.

Sektionen er opdelt i et Forsyningsunderstøttelseselement og et Analyseelement, og er ansvarlig for støtte til optimerings- og udviklingsprojekter inden for myndighedens ansvarsområde, herunder LEAN projekter i drift og stab samt udarbejdelse af datagrundlag til støtte for forretningsbeslutninger. Derudover er sektionen bindeled mellem forretningens brugere af Forsvarets SAP system (DeMars), herunder Forsvarets håndscanner løsning og IT afdelingen på lagerbeholdningsprocesserne. I den sammenhæng forestår sektionen tillige den løbende brugeruddannelse og brugerstøtte samt deltager i udvikling og implementering af nye funktionaliteter.

Vi kan tilbyde en udfordrende stilling i en moderne virksomhed med flermandskontorer, hvor vi tilgodeser den enkeltes potentiale. Det er en spændende og velfungerende arbejdsplads med engagerede kollegaer og god mulighed for kompetenceudvikling. Danmarks engagement i internationale operationer gør, at vi har en travl hverdag, men lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, som er præget af en fri og uformel omgangstone.
Om stillingen
Vi har brug for en specialist, der selvstændigt og i forhold til produktionskravene kan planlægge, prioritere og udføre uddannelse, brugerstøtte og sagsbehandling vedrørende lagerbeholdningsprocesserne i Forsvarets understøttende IT system - SAP.

Du vil få ansvaret for at:
- Vedligeholde, udvikle og opdatere uddannelsesmateriale om relevante processer.
- Drive relevante kurser for brugerne.
- Varetage daglig brugerstøtte.
- Gennemføre erfaringsudvekslingsmøder inden for fagområdet, herunder løbende kommunikation med brugerne om ny funktionalitet.
- Deltage som faglig ressource i Forsvarets interne materiel evalueringer.
- Være bindeled mellem brugerne og de IT ansvarlige i IT afdelingen.
- Repræsentere relevante lagerbeholdningsprocesser i opgaver og projekter i FDD og de øvrige afdelinger eller myndigheder, der gennemfører projekter.
- Bidrage til optimeringsprojekter med ny SAP funktionalitet og arbejdsgange vedrørende relevant lagerbeholdningsproces.
- Sagsbehandling inden for det faglige område.

Indholdet i jobbet vil kunne ændres i forhold til de opgaver, der pålægges myndigheden og i forhold til den løbende udvikling i forretningen.
Om dig
Du har en kontoruddannelse suppleret med en relevant faglig uddannelse inden for logistik, f. eks. en akademimerkonomuddannelse, gerne med speciale i lagerregnskab samt generelt kendskab til forsyningsvirksomhed, fx Supply Chain Management. Stillingen er klassificeret som afdelingsleder-2.

Stillingen kan også besættes af en seniorsergent eller en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til Videreuddannelsestrin II for mellemledere.

Vi ser gerne, at du har erfaring med lagerbeholdning eller myndighedsbeholdning, at du har 4-5 års erfaring med logistik og er vant til at arbejde med rådgivning og planlægning.

Brugen af IT værktøjer er en selvfølge for dig, og du kan nemt navigere i SAP/ECC modulerne MM, PM og BI.

Du arbejder målrettet og selvstændigt og kan følge opgaverne til dørs, og du er struktureret og analytisk. Du er en god kommunikator og samarbejdspartner og du kan udvise handlekraft og har overblik i pressede situationer.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Endvidere er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution, kontorchef Thorkil Tøttrup på telefon 41 72 47 50 eller teamleder Carsten Theis Nielsen på telefon 41 72 47 57.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 20. januar 2019. Vi forventer, at samtalerne afholdes i uge 4 og 5 med henblik på ansættelse 1. marts eller 1. april 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS FORSYNING, DEPOT OG DISTRIBUTION
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære.

Ca. 700 af FMI’s 1.900 medarbejdere er ansat i Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD). Medarbejderne er fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet, dog med hovedsædet i Aarhus. FDD er en moderne logistisk virksomhed, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer. Opgaverne er mange og spænder blandet andet over lagerstyring, forsyningskapacitet og lokalindkøb. FDD er en serviceorienteret virksomhed, som lægger stor vægt på kundeorientering og konkurrencedygtighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

20.01.2019

Indrykningsdato

20.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent