Søværnet 04

Afdelingschef for Styrkeproduktion og Planlægning ved 1. Eskadre stab


Afdelingschef for Styrkeproduktion og Planlægning ved 1. Eskadre stab

1. Eskadre søger en engageret og handlekraftig afdelingschef til afdelingen for Styrkeproduktion og Planlægning i den nye 1. Eskadre stab i Frederikshavn.
Om os
1. Eskadre stab er en arbejdsplads, hvor vi med opgaven i centrum søger tværfaglige løsninger. Vi har en uformel og fri omgangstone, men tager vores ansvar og pålagte opgaver alvorligt, og følger dem til dørs.

Styrkeproduktion og Planlægning i eskadrens stab består af en chef og fem sagsbehandlere. Afdelingen varetager opgaver af planlægningsmæssig karakter inden for maritim evaluering, udarbejdelse af eskadrens handlingsprogram for de sejlende enheder, udarbejdelse af produktionsmål for eskadrens underlagte skoler, planlagt vedligehold og controllingsopgaver, uddannelse af besætningerne samt samarbejde omkring uddannelse med civile samarbejdspartnere.

I den daglige opgaveløsning vil der blive en konstant tværfaglig koordinering med bl.a. eskadrens anden afdeling, eskadrens enheder, skolestrukturen, Søværnets Center for Administration, Søværnskommandoen, 2. Eskadre, 3. Eskadre, Arktisk Kommando, Operationsstaben og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Styrkeproduktion og Planlægning står i spidsen for bl.a. integrationen af Center for Maritim uddannelse og Skibssikkerhed (CMS) og Center for Sømilitær Teknologi (CST) i den nye eskadrestruktur.
Om stillingen
Du er afdelingschef for Styrkeproduktion og Planlægning. Du forestår den overordnede ledelse af afdelingen, og indgår i eskadrechefens ledelsesteam. Du er ansvarlig for, at afdelingen løser de opgaver, der ligger inden for rammerne af Styrkeproduktion og Planlægning, og at afdelingen løbende udvikler og tilpasser sig i forhold til det operative behov, og Forsvarets udvikling generelt. Opgaveløsningen vil foregå i et tæt og tværfagligt samarbejde med eskadrens øvrige chefer og medarbejdere.

Stillingen kræver en høj grad af selvstændighed. Det er en stilling, hvor du skal forvente en del rejseaktivitet både i Danmark og til Nordatlanten. Såvel på kontoret som udenfor vil du blive delegeret relevant beslutningskompetence på vegne af eskadren. Du skal kunne agere i dette og forstå rammerne for og konsekvenser heraf.

Stillingen kræver stærke kommunikative kompetencer både skriftligt og mundtligt. Du skal ligeledes være tryg ved at kommunikere på engelsk.

For at holde dig opdateret vil der med mellemrum være mulighed for at afløse i sejlende tjeneste.
Om dig
Du er uddannet søofficer, og har gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II/L), Master i Militære Studier eller tilsvarende uddannelse. Du har en udpræget interesse for styrkeproduktion, udvikling, planlægning og ledelse.

Som person er du fleksibel og har et helhedssyn i forhold til opgaveløsningen og Forsvarets behov. Du skal arbejde sammen med mange forskellige persongrupper, hvorfor det er vigtigt, at du forstår værdien i et godt samarbejde. Du skal kunne håndtere uforudsete opgaver og være i stand til at prioritere.

Du har stabserfaring samt erfaring fra sejlende tjeneste, og gerne fra Nordatlanten.

Du skal igennem ansættelsen kunne erhverve og opretholde træningstilstandsprøve og ”blå bevis”.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen er til besættelse snarrest.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du henvende dig til Stabschefen for 1. Eskadre, KK René Fuglsig på 728 53202 (1esk-le002). Hvis du vil vide mere om løn og ansættelsesvilkår, kan du henvende dig til HR konsulent Pia Knudsen på 728 19144.

Ansøgningsfristen er den 16. januar 2019. Vi forventer at kunne afholde løbende ansættelsessamtaler i løbet af januar.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område.

Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover er to spændende landtjenestesteder underlagt 1. Eskadre: Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet, og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse og medic.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

16.01.2019

Indrykningsdato

20.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent