Sektionschef til Operations Support Wing (GENOPSLAG)


Sektionschef til Operations Support Wing (GENOPSLAG)

Kan du lede dygtige medarbejdere, der har opgaver inden for Elektronisk Krigsførelse i Flyvevåbnet?

Så er stillingen som sektionschef for Elektronisk Krigsførelses Opdateringscenter ved Operations Support Wing måske noget for dig.
Om os
Elektronisk Krigsførelses Opdateringscenter er fra den 1. oktober 2018 en sektion under Mission Support eskadrillen ved den nyoprettede Operations Support Wing.

Elektronisk Krigsførelses Opdateringscenter, også kaldet EKOC, er Flyvevåbnets kompetencecenter inden for elektronisk krigsførelse.

Sektionen er præget af høj teknisk faglighed, et uformelt arbejdsmiljø, en god stemning og teamwork, hvor der gives ansvar og fleksibilitet til den enkelte.
Om stillingen
Du bliver som sektionschef ansvarlig for Elektronisk Krigsførelses Opdateringscenters samlede virksomhed, herunder ledelse af sektionens 6 medarbejdere, som varetager udvikling og programmering af selvbeskyttelsessystemer til Flyvevåbnets luftfartøjer; F-16, C-130J, MH-60 og EH101. Desuden vil du også komme til at beskæftige dig med implementering af beskyttelsessystemer til F-35.

Du kommer til at stå i spidsen for et team med højt specialiserede medarbejdere præget af en meget dynamisk dagligdag. Stillingen indebærer, udover chefvirket, også sagsbehandling inden for området elektronisk krigsførelse, planlægning og gennemførsel af testflyvninger, forsøgsvirksomhed og operativ validering af modforholdsmidler. Herudover deltager du aktivt i udviklingen af eksisterende materiel, samt udvælgelsen af nye systemer.

Du får en stor berøringsflade med Flyvevåbnets operative wings, Flyverkommandoen, Planlægnings og Udviklingsstaben og Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse samt NATO partnere og relevant industri. Stillingen indebærer en del rejseaktivitet.

Stillingen er med fast tjenestested i Karup.
Om dig
Du er major i Flyvevåbnet, og at du har gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin II (VUT-II/L), Master i militære studier (MMS) eller relevant masteruddannelse (gerne inden for Ledelse og/eller Organisationsudvikling). Såfremt du er erfaren kaptajn og ikke har gennemført VUT II/L, MMS eller tilsvarende, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har bred ledelseserfaring og har tilknytning til det flyoperative felt eller har tilsvarende stor indsigt i forholdene omkring gennemførelse af luftoperationer. Det er ønskværdigt, hvis du har tidligere erfaring med elektronisk krigsførelse, men teknisk forståelse og personlig interesse for området og ledelse er vigtigst.

Du er endvidere ambitiøs og målrettet, og at du har solide analytiske anlæg. Hertil bør du besidde kreative egenskaber, som gør dig i stand til at tænke og handle innovativt i forhold til sektionens samlede opgaver. Endelig lægges der vægt på, at du er god til at skabe relationer, da opbygning og vedligeholdelse af netværk og samarbejdsrelationer er afgørende for løsning af sektionens opgaver.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til CTS og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte eskadrillechef (FIIN: OSW-OM-001) major John William Dall på telefon 4138 2825.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er den 27. januar 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Tiltrædelse vil blive endeligt koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge din seneste FOKUS.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

27.01.2019

Indrykningsdato

20.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent