Almen sergent Hæren 1

Faglært kontoruddannet korporal til Hærens Sergentskole


Faglært kontoruddannet korporal til Hærens Sergentskole

Er du dygtig, ansvarsfuld, og er du struktureret og kan få opgaverne fra hånden? Motiveres du både af drift, udvikling og aktivitet, og er du udadvendt?
Så har du nu muligheden for at blive vores nye faglærte korporal på Kommandokontoret ved Hærens Sergentskole.
Om os
Hærens Sergentskole (HSGS) uddanner Hærens befalingsmænd. Derudover uddanner skolen sergenter til de forskellige officersgrunduddannelser.
Fra 1. januar 2019 kommer HSGS organisatorisk til at høre under Forsvarsakademiet, som en selvstændig enhed med samme opgaver og beliggenhed. Skolen består af Den Grundlæggende Sergentuddannelse, Den Officers-forberedende Uddannelse, Videreuddannelsen for mellemledere, og en stab og støttefunktioner til uddannelserne. Staben varetager funktioner som bl.a. ledelse, personelforvaltning, uddannelsesplanlægning og -udvikling, logistik, økonomi, forvaltning og administration.
Skolesektionen består af 7 personer. Vi varetager alle opgaver omhandlende administration, bemanding, rekruttering og kompetenceudvikling af skolens personel. Derudover varetager vi kommandokontorsfunktionen for elever og kadre.
Vores fælles motivation ved skolen er at uddanne dygtige befalingsmænd til Hæren og Forsvaret, der lever op til Hærens Befalingsmænds Kerneværdier.
Om stillingen
Som kontorhjælper er du del af Skolesektionen og løser opgaver i rammen af denne. Funktionen er placeret som del af Kommandokontoret. Din opgave er at støtte eleverne og det faste personel ved skolen. Opgaverne består af; arbejdstidstastning, rejseafregning, udbetalinger, SU ansøgninger, samarbejde med uddannelserne om arbejdstidsplanlægning, personel- og elevadministration, undervisning i administrative forhold, vagtrosteadministration og lignende opgaver. Du vil indgå i skolens vagtroste.
Der er god mulighed for at være med til at skabe nye arbejdsgange eller optimere eksisterende.

Vi er fleksible i forhold til tilrettelæggelse af arbejdstiden, og vi bakker op om kompetenceudvikling og efteruddannelse.
Om dig
Du er en faglært kontoruddannet korporal - eller en dygtig erfaren overkonstabel-I som er egnet til udnævnelse til korporal.
Du har længere tids erfaring som kontorhjælper i en operativ enhed eller stab, hvor du har oparbejdet et indgående kendskab til de administrative processer. Du fremstår fagligt, fysisk og holdningsmæssigt som en rollemodel for kolleger og elever ved Hærens Sergentskole.

Du er struktureret, professionel, selvstændig og har en god arbejdsmoral. Du er ærekær omkring dine opgaver og ansvarsområder og kommer selv med løsningsforslag. Desuden er du udadvendt og ønsker at være del Skolesektionens værdisæt, hvor eleverne og medarbejderne er i centrum.

Du får selv øje på nye opgaver, der skal løses. Tillige nyder du nye udfordringer og udvikling, og er med til at skabe nye løsninger.
Du har et fleksibelt mindset og er omstillingsparat i forhold til hverdagen og opgaverne. Du fungerer og trives i en hektisk og omskiftelig hverdag.
Endelig er du tydelig i din kommunikation og kan tilpasse denne i forhold til modtageren.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglig konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Skolesektionen; kaptajn Vicky Willkan på tlf.: 42 33 07 01.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 16. januar 2019. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Samtaler forventes afholdt i uge 4-5 2019.
Stillingen er til besættelse 1. marts 2019 eller evt. tidligere.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Varde Kommune forventes med Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole, fremover at have ca. 1000 militære arbejdspladser i området. Der er hermed skabt et geografisk område, hvor du senere vil have muligheder for at søge nye udfordringer senere hen.

Varde Kaserne har et veludbygget samarbejde med hhv. Varde og Esbjerg kommune fsva. tilflytterservice, herunder mulighed for støtte til job til din eventuelle partner.
Find mange flere oplysninger om hhv. Varde og Esbjerg på www.vardepaahovedet.dk og www.energimetropol.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

16.01.2019

Indrykningsdato

19.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent