Akadami hæren

Reserveofficerer til HQ MNC NE reserveentitet i Polen


Reserveofficerer til HQ MNC NE reserveentitet i Polen

Er du klar til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret internationalt miljø som en del af reserven? Et arbejde som kræver overblik og operativ forståelse, hvor du kan deltage i min. 15 dage om året samt være i beredskab til lidt mere? Så er reserveentiteten ved Multinational Corps Northeast (MNC NE) helt sikkert noget for dig.

Lige nu søger vi skarpe reserveofficerer til flere fire majorstillinger ved MNC NE.
Om os
Den danske reserveentitet består af ca. 46 befalingsmænd og officerer af reserven, som bemander 23 strukturelle Crisis Establishment (CE) stillinger i hovedkvarterets forskellige divisioner. Entitetens medlemmer er alle forholdsvis aktive, hvilket blandt andet hænger sammen med, at reserven betragtes som en integreret og attraktiv ressource af den faste stab.

Hovedkvarteret er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland. Det tager mellem 5 og 7 timer i bil at komme til Szczecin fra Danmark – afhængig af, hvor man kører fra. De primære aktiviteter gennemføres i udlandet, og typisk i Polen eller et af de baltiske lande.

Vi er en velfungerende og sammenrystet entitet, hvor socialt samvær er en naturlig del af det, at gøre tjeneste. Vi benytter i videst muligt omfang samtransport og er sædvanligvis indkvarteret på hotel, når vi gør tjeneste ved hovedkvarteret.

Danmark har været en vigtig del af Multination Corps North East siden etableringen af korpset i 1999. Der er 47 faste danske militære stillinger ved hovedkvarteret, fordelt over alle hovedkvarterets divisioner og ved det nationale støtteelement. Ud over den faste stab, udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag.

Hovedkvarteret består af ca. 450 militære og civile stillinger, som bemandes med personel fra 25 forskellige nationer. Korpset er oprindeligt etableret af Danmark, Polen og Tyskland, som også stiller den største andel af personellet ved hovedkvarteret.

Hovedkvarteret blev i 2017 certificeret som et in-place hovedkvarter på permanent højt beredskab som enten Land Component Command eller som korpshovedkvarter i NATO´s styrkestruktur. Hovedkvarteret har ansvar for NATO aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er som sådan operativt 24/7 – 365, hvilket også betyder at reserven skal forvente at blive aktiveret med kort varsel, hvis situationen skulle kræve det.

Du kommer til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret internationalt miljø. Omgangs-tonen kan være formel og uformel, afhængig af situationen, og du vil opleve, at alle gør deres bedste for at nå gode resultater.

Du kan finde yderligere oplysninger om HQ MNC NE på www.mncne.pl og på Facebook (Multinational Corps Northeast).
Om stillingen
Vi søger lige nu majorer af reserven til Efterretningsdivisionen (J2) og Joint Fires Influence & Targeting Division (JFIT).

Ved J2 – Efterretningsdivisionen har vi to major M331 stillinger ledige:

J2 Chief Analyst:
Som Chief Analyst vil dine primære opgaver være at forberede, koordinere og distribuere analyseprodukter på baggrund af øvrige sektioners input. Identificere efterretningsmæssige mangler. Deltage i kilde-vurderinger. Deltage i planlægningen af HUMINT i hele ansvarsområdet. Yde rådgivning i J2 og til Command Group vedrørende HUMINT. Deltage i planlægning og koordinere og prioritere inden for HUMINT og CI og slutteligt træne J2-personel ved behov.

J2 Staff Officer Current Intelligence (SO CURINT):
Som SO CURINT er det dine primære opgaver at indsamle og behandle relevant information vedrørende den igangværende situation. Informere om den fjendtlige situation og fremsende anbefalinger. Koordinere efterretningsstøtten og tilsikre at al relevant information vedrørende fjenden er integreret i diverse planlægning. Udarbejde efterretningsvurderinger, analyser og diverse briefinger m.m. i JOC. Slutteligt, at tilsikre koordination vedrørende efterretninger og indhentning internt og eksternt samt betjene diverse NATO INTEL systemer.

Ved Joint Fires Influence & Targeting Divisionen (JFIT) har vi to major M331 stillinger ledige:

JFIT – Chief Media Analyst:
Som Chief Media Analysis i JFIT vil du, som en del af Public Affairs Office (PAO), have følgende primære opgaver: Yde støtte til HQ i forbindelse med eksterne, interne og lokale relationer. Støtte, planlægge og gennemførelse af alle medieopgaver. Bidrage til PAO’s planlægning og rådgivning til HQ i forbindelse med den specifikke mission. Monitere, analysere og vurdere kilder og medier. Forberede daglig medie-update, ugentlige medie-rapporteringer og bidrage til den daglige PA SITREP. Slutteligt etablere en medie-analysesektion og bidrage til PA koncepter, planlægning og udvikling af kommunikationsstrategier.

JFIT – Staff Officer Air Space Management (SO ASM JOC 1):
Som SO ASM JOC 1 er det dine primære opgaver, at tilfører Air Space Management ekspertise i JOC. At monitere gennemførelsen af løbende ACO og behandle og fremsende indkommende ikke-planlagte anmodninger om støtte fra underlagte enheder til JACC/JFAC samt at føre ICC database og koordinere alle Airspace Control Means. Slutteligt udarbejde og bidrage til rapporter og briefinger inden for ASM eller JFIT øvrige opgave portefølge.
Om dig
Generelt for alle stillinger gælder det, at vi forventer at du har gennemført Master i Militære Studier, Videreuddannelse II for officerer eller anden relevant uddannelse (masterniveau uddannelsesniveau 7).

Til stillingerne i J2 søger vi personer med en god helhedsforståelse og med erfaring fra operativt efterretningsarbejde på f.eks brigade eller divisions-niveau. Du har kendskab til NATO INTEL-systemer, og vi ser gerne, at du har været udsendt i internationale operationer indenfor intel/efterretningstjeneste.

Søger du stillingen som Chief Media Analyst i JFIT forventer vi, at du er en person med en god helhedsforståelse og med erfaring fra PA, PSYOPS, INFOOPS og/eller STRATCOM. Alternativt har du en civil uddannelse der kvalificerer dig til at bestride jobbet.

Som SO ASM JOC 1 forventer vi en person med en god helhedsforståelse og med erfaring fra Air Space Management.

Generelt er du en velbedømt officer og har erfaring fra en eller flere funktioner relateret til planlægning og gennemførelse af militære operationer.

Vi søger personer, der har solide operative og efterretningsmæssige færdigheder afhængig af hvilke af de nævnte områder du er interesseret i. Du har erfaring med at arbejde i et stabsmiljø med et højt tempo og stor omskiftelighed. Du er god til at sætte dig ind i nye opgaver og områder og er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora. Du trives i et multinationalt miljø med respekt for kulturelle forskelle.

Du interesserer dig for internationale forhold og har kendskab til den sikkerhedspolitiske situation i det østeuropæiske område, som HQ MNC NE dækker.

Vi forventer at du har en god forståelse for NATO´s operative virksomhed og kendskab til NATO´s organisation og doktriner.

Det er afgørende, at du kan kombinere civilt arbejde/uddannelse, privatliv og en funktion i reserven, hvor du er du klar til min. 15 og op til 30 indkommanderingsdage om året. Du skal være indstillet på at indgå i et beredskab med henblik på aktivering efter et varsel på 30 dage.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes i henhold til gældende overenskomst for officerer af reserven.

Du skal have bestået forsvarets fysiske basistest til niveau 2 og være helbredsgodkendt til status operativ (Helbred og tænder) samt have gennemført øvrig relevant enkeltmandsuddannelse, herunder inden CAC-A samt TSE inden en eventuel aktivering.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Desuden skal du bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

KONTAKT
Hvis du vil vide mere om stillingerne kan du kontakte Entitetschef oberstløjtnant af reserven Lars Gruby på + 45 25 80 89 09. Du kan også skrive til Staff Officer Personnel ved J1, HQ MNC NE, major Nicolas Salbroe, mail: HQMNCNE-J103@mil.dk.

Oplysninger om løn og ansættelsesvilkår mv. kan fås ved henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent seniorsergent Jesper Bjarke Jensen, telefon +45 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er 20. januar 2019. Hvis du er interesseret i mere end én stilling kan du anføre det i samme ansøgning. Du behøver ikke fremsende flere ansøgninger.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 6/2019 ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup.

Hvis du udover interesse i disse stillinger har et generelt ønske om tjeneste ved HQ MNC NE i Polen, så kontakt os gerne omkring mulighederne, og om hvilke stillinger vi får ledige hvornår.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(PL) STETTIN

Lokation

Udlandet

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 4 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

20.01.2019

Indrykningsdato

19.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent