Akadami hæren

Rådighedsstillinger - Seniorsergenter af reserven til HQ MNC NE reserveentitet i Polen


Rådighedsstillinger - Seniorsergenter af reserven til HQ MNC NE reserveentitet i Polen.

Er du klar til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret internationalt miljø som en del af reserven? Et arbejde som kræver overblik og operativ forståelse, hvor du kan deltage i min. 15 dage om året samt være i beredskab til lidt mere? Så er reserveentiteten ved Multinational Corps Northeast (MNC NE) helt sikkert noget for dig.
Om os
Den danske reserveentitet består af ca. 46 befalingsmænd og officerer af reserven, som bemander 23 strukturelle Crisis Establishment (CE) stillinger i hovedkvarterets forskellige divisioner. Entitetens medlemmer er alle forholdsvis aktive, hvilket blandt andet hænger sammen med, at reserven betragtes som en integreret og attraktiv ressource af den faste stab.

Hovedkvarteret er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland. Det tager mellem 5 og 7 timer i bil at komme til Szczecin fra Danmark – afhængig af, hvor man kører fra. De primære aktiviteter gennemføres i udlandet, og typisk i Polen eller et af de baltiske lande.

Vi er en velfungerende og sammenrystet entitet, hvor socialt samvær er en naturlig del af det, at gøre tjeneste. Vi benytter i videst muligt omfang samtransport og er sædvanligvis indkvarteret på hotel, når vi gør tjeneste ved hovedkvarteret.

Danmark har været en vigtig del af Multination Corps North East siden etableringen af korpset i 1999. Der er 47 faste danske militære stillinger ved hovedkvarteret, fordelt over alle hovedkvarterets divisioner og ved det nationale støtteelement. Ud over den faste stab, udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag.

Hovedkvarteret består af ca. 450 militære og civile stillinger, som bemandes med personel fra 25 forskellige nationer. Korpset er oprindeligt etableret af Danmark, Polen og Tyskland, som også stiller den største andel af personellet ved hovedkvarteret.

Hovedkvarteret blev i 2017 certificeret som et in-place hovedkvarter på permanent højt beredskab som enten Land Component Command eller som korpshovedkvarter i NATO´s styrkestruktur. Hovedkvarteret har ansvar for NATO aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er som sådan operativt 24/7 – 365, hvilket også betyder at reserven skal forvente at blive aktiveret med kort varsel, hvis situationen skulle kræve det.

Du kommer til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret internationalt miljø. Omgangs-tonen kan være formel og uformel, afhængig af situationen, og du vil opleve, at alle gør deres bedste for at nå gode resultater.

Du kan finde yderligere oplysninger om HQ MNC NE på www.mncne.pl og på Facebook (Multinational Corps Northeast).
Om stillingen
Vi har pt. flg. ledige seniorsergentstillinger:
J2 - Efterretningsdivisionen:
Staff Assistant Counter Intelligence:
Stabsbefalingsmand til J2, hvor det primære sagsområde er efterretningstjeneste. Du indgår i staben og bidrager i stabsarbejdet omkring udarbejdelse af efterretningsprodukter som understøtter de operative planer for korpset. Du er Intelligence specialist på specifikke områder, herunder ansvarlig for indledende analyser. Du skal håndtere BICES og øvrige systemer. Yde administrativ støtte til hele sektionen og renskrive og forbereder rapporter til distribution samt forbereder møder og konferencer. Slutteligt opretter og vedligeholder du tilgængelige databaser over debriefet personnel.

J3/5 - Operationsdivisionen:
Staff Assistant Current Plans
To stabsbefalingsmænd til J3/5 Operation, hvor det primære sagsområde er Operationer. Der er tale om én stilling, som deles af to seniorsergenter, hvilket giver en vis fleksibilitet og mulighed for at tilrettelægge tilstedeværelsen i forhold til dit civile arbejde. Stillingen indgår i Current Plans og du deltager således i stabsarbejdet med henblik på at udarbejdelse af korpsets operative analyser, vurderinger og beslutninger der munder ud i korpsets manøvreplaner.
Du overvåger informationshåndteringen indenfor Current Plans. Du skal kontinuerlig opdatere arbejdskalendre med alle møder, working groups, begivenheder og deadlines, samt designe og opdatere Current Plans Sharepoint-side. Udarbejdelse af mødereferater, overvåge arbejdsflowet og initiere forbedringer hvis nødvendigt. Yde administrativ støtte til divisionen og støtter i håndteringen af ADP-systemer.

JFIT – Joint Fires Divisonen:
Staff Assistant PSYOPS
En stabsbefalingsmand til JFIT, hvor det primære sagsområde er Psychological Operations (PSYOPS) Operationer. Der er tale om én stilling, som deles af to seniorsergenter, hvilket giver en vis fleksibilitet og mulighed for at tilrettelægge tilstedeværelsen i forhold til dit civile arbejde.
Du yder teknisk CIS-støtte til øvrige medlemmer af PSYOPS-sektionen og forbereder alle arbejdsstationer og tilsikrer at de korrekte C2-systemer er installeret. Du yder administrativ støtte til hele divisionen og deltager i forberedelse af møder. Du tilsikrer orden og kontrol med alle dokumenter/informationer og gennemfører rapporteringer ved behov.
Om dig
Vi forventer, at du er uddannet befalingsmand, og at du har gennemført videreuddannelsestrin II for militære mellemledere af reserven, linjen eller tilsvarende.

Du er en velbedømt befalingsmand og har erfaring fra eller flere funktioner relateret til planlægning og gennemførelse af militære operationer.

Vi søger personer, der har solide operative, efterretningsmæssige eller CIS/Psy Ops færdigheder afhængig af hvilke af de nævnte områder du er interesseret i. Du har erfaring med at arbejde i et stabsmiljø med et højt tempo og stor omskiftelighed. Du er god til at sætte dig ind i nye opgaver og områder og er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora. Du trives i et multinationalt miljø med respekt for kulturelle forskelle.

Du interesserer dig for internationale forhold og har kendskab til den sikkerhedspolitiske situation i det østeuropæiske område, som HQ MNC NE dækker.

Vi forventer, at du har en god forståelse for NATO´s operative virksomhed og kendskab til NATO´s organisation og doktriner.

Det er afgørende, at du kan kombinere civilt arbejde/uddannelse, privatliv og en funktion i reserven, hvor du er du klar til min. 15 og op til 30 indkommanderingsdage om året. Du skal være indstillet på, at indgå i et beredskab med henblik på aktivering efter et varsel på 30 dage.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes i henhold til gældende overenskomst for befalingsmænd af reserven.

Du skal have bestået forsvarets fysiske basistest til niveau 2 og være helbredsgodkendt til status operativ (Helbred og tænder) samt have gennemført øvrig relevant enkeltmandsuddannelse, herunder inden CAC-A samt TSE inden en eventuel aktivering.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Desuden skal du bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

KONTAKT
Hvis du vil vide mere om stillingerne kan du kontakte Entitetschef oberstløjtnant af reserven Lars Gruby på + 45 25 80 89 09. Du kan også skrive til Staff Officer Personnel ved J1, HQ MNC NE, major Nicolas Salbroe, mail: HQMNCNE-J103@mil.dk.

Oplysninger om løn og ansættelsesvilkår mv. kan fås ved henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent seniorsergent Jesper Bjarke Jensen, telefon +45 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er 20. januar 2019. Hvis du er interesseret i mere end én stilling kan du anføre det i samme ansøgning. Du behøver ikke fremsende flere ansøgninger.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 6/2019 ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup.

Hvis du udover interesse i disse stillinger har et generelt ønske om tjeneste ved HQ MNC NE i Polen, så kontakt os gerne omkring mulighederne, og om hvilke stillinger vi får ledige hvornår.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(PL) STETTIN

Lokation

Udlandet

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

20.01.2019

Indrykningsdato

19.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent